Du er her
Hjem > Forsiden > Evelyn Farbrot lokallagsleder i Utdanningsforbundet på Nesodden. En forkjemper for pedagogisk forsvarlige forhold i barnehager og på skoler.

Evelyn Farbrot lokallagsleder i Utdanningsforbundet på Nesodden. En forkjemper for pedagogisk forsvarlige forhold i barnehager og på skoler.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

På spørsmål om alder og hvor lenge hun har bodd på Nesodden svarer Evelyn kort og greit.

-Jeg er 44 år og flyttet til Nesodden i 1998

Når det gjelder spørsmål om utdannelses -bakgrunn er Evelyns utdanning rett og slett imponerende. Hør, hør: – Jeg er utdannet adjunkt noe som betyr at jeg er utdannet i

Evelyn Farbrot
Evelyn Farbrot

KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk), Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving, Norsk, Matte og Engelsk fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Videre har jeg videreutdannet meg i engelsk ved York University og Newcastle University i England. Der studerte jeg Thatcherisme, det engelske skolesystemet med blant annet OFSTED- som er test-regimet i England, engelsk litteratur og fonetikk. Evelyn presiserer at det grunnleggende i lærerutdannelsen er didaktikk (læren om det å lære) og pedagogikk.

Når det gjelder Evelyns arbeidslivs erfaring er den noe enklere og få ned på ”papiret”, men desto mer gledelig for Nesodden kommune.

-Jeg startet å jobbe da jeg var 12 år, som servitør i en cafe og deretter har jeg vært i jobb ved siden av min skolegang og mine studier. Likevel er det de siste 17 årene som har preget meg mest. Da har jeg jobbet som lærer i det norske skoleverket, 16 av disse årene på Nesodden.

Hvor lenge har du vært leder av Utdanningsforbundet ? Og hvorfor valgte du å være medlem av akkurat denne fagforeningen?

-Jeg har vært medlem av forbundet i 21 år, tillitsvalgt noen år ved Nesoddtangen skole samt styremedlem i lokallaget. Litt over 2 år har jeg vært leder i UDF. Hovedgrunnen til at jeg valgte å bli leder av UDF er at den er en togreinet organisasjon. Og at jeg også liker at UDF er en partipolitisk uavhengig fagforening. Noe som ikke forhindrer at vi kan jobbe politisk i skole- og barnehage spørsmål.

Hva betyr det at organisasjonen er togreinet?

Nå tegner Evelyn opp et tre med to grener for intervjueren. -Stammen i treet illustrer at at jeg er leder for Utdanningsforbundet, sier hun. – En organisasjon som både jobber med arbeidsforholdene til medlemmene og skoleutvikling og dermed også skolepolitikk.

På den ene grenen skriver hun så : I varetakelse av medlems gruppens interesser i deres arbeidssituasjon og arbeidsmiljøet. Mer konkret betyr det blant annet at vi arbeider for å sikre trygge og gode arbeidsforhold på arbeids-plassen. Her kommer blant annet lønn, arbeidskonflikter og medbestemmelse inn. Dette feltet er det hovedtillitsvalgte Trude Nes i UDF. som leder.

Evelyn trekker pusten og fortsetter med å si: – Når det gjelder spørsmål ang. medbestemmelse så henter Trude sitt mandat fra styret. Et eksempel kan være Skolebruksplanen. I tillegg kommer jevnlig med-bestemmelses- møter med kommunalsjef, Jorunn Jensen.

Så over til den andre grenen. På den skriver hun: skoleutvikling, barnehage utvikling og skole- og barnehagepolitikk. For vi lærere er en profesjon som har i oppgave å lære barn å lære. Der er her vår fagkompetanse ligger. Vi lærere er de som er mest kompetente i å ivareta elevenes og barnas faglige utvikling. Dette starter den dagen barnet går inn barnehage døren og til det går ut av videregående skole. Vi skal se til at barnet har et trygt miljø som skaper mulighet til å lære.

Intervjueren merker seg det dype engasjementet som Evelyn synliggjør her.

-Mitt arbeid blir å jobbe for den best mulige lære-arenaen på Nesodden når det gjelder skole og barnehager, fortsetter hun. -Det er viktig at lærerne i skole og barnehagen jobber under forhold som gjør at de kan ivareta barna på best mulig måte. Det handler blant annet om økonomi, politisk vilje til å prioritere skolene og barnehagene lokalt.

Men Utdanningsforbundet har også vært preget av en del streiker og markeringer i løpet av de to siste årene,  fortsetter hun, – da samler jeg medlemmene, opplyser og mobiliserer slik at vi står frem som en samlet gruppe. Det er hele tiden medlemmene i organisasjonen som har det siste ordet i hva vi skal prioritere. Evelyn, presiserer her at for å ha en gjennomført demokratisk organisasjons-struktur så blir alle medlemmene i styret valgt av medlemmene på årsmøtet. Mao ingen lukkende valgmøter her.

 

 

Hvor mange er medlemmer har Utdanningsforbundet?

– Vi har 501 medlemmer på Nesodden. Utdanningsforbundet og Fagforbundet er de to største fagforeningene. På forespørsel fra Nesoddposten opplyser Nesodden kommune at det er 20 fagforeninger samt at 35% av de ansatte ikke er organisert.

Fagforeningen står ovenfor utfordringer og oppgaver som vanskelige personalsaker, lønnsspørsmål mm. Hvordan fungerer for eksempel samarbeidet med administrasjonen når det gjelder lønnsforhandlinger og forhandlinger av nye arbeidstidsavtaler?

-Når det gjelder de siste lønnsforhandlingene, vi akkurat har avsluttet, så opplevde vi at kommunen var imøtekommende og at de hadde en profesjonell holdning. Noen få ganger opplever vi at vår motpart ikke alltid er like godt orientert om lover og regler, men lover er til for å følges. Og vi har de siste årene opplevd at administrasjonen har blitt mer opptatt av en god prosess rundt lokale lønns-forhandlinger og arbeidstidsavtaler.

Og hva skal så en arbeidstaker gjøre hvis det er klart klanderverdige forhold på jobben?

-Vi følger systemet i kommunen og varsler gjennom Kvalitetssystemet.
 Arbeidsavtale og taushetserklæring ved ansettelse:
 Arbeidstakeren signerer på en arbeidsavtale og en taushetserklæring. Taushetserklæringen i UDF (Utdannings- forbundet) må sees i forhold til barna man jobber med.

Hvis en arbeidstaker ikke når frem innen dette systemet hva kan man da gjøre? Hvem beskytter da eventuelle varslere?

-Det er Arbeidstilsynet som beskytter varslerne, sier Evelyn. ( Nesoddposten kommer tilbake med en egen artikkel på dette tema)

Ønsker for utviklingen av samarbeide mellom Utdanningsforbundet og Nesodden kommune?

-Mye er bra, men det er viktig at man som representant for en fagforening ikke blir et gissel for andres meninger. I den forstand at du er godt forberedt til møter og sjekker at referat/protoller er korrekte og har fått med seg merknader du har kommet med.

Så er vi kommet til spørsmålene vi stiller alle som blir intervjuet av Nesoddposten. Hvilke bok, film og musikkstykke vil du anbefale for Nesoddpostens lesere?

Her klarer ikke Evelyn å velge bare en bok, men insisterer på fire og det er: ”Frihet” og ”Korrigeringer” av Jonatan Franzen, ”De velvillige” av Jonathan Littell og ”Owen Meany” av John Irving. Når det gjelder film så er det ”Siderhusreglene” laget med utgangspunkt i boken ved samme navn også av John Irving. Musikkstykket hun velger er operaen Carmen skrevet av Georges Bizet.

Hvorfor akkurat disse?

-Bøkene, filmen og operaen formidler mennesket når det er som mest i sårbart, ekte og svakhetene blir totalt utlevert. Alle historiene gir refleksjon til ettertanke.

Hva betyr mest for deg?

-Familien min, og det å ha en lidenskap. Selv brenner jeg for barns rettigheter, utjevne store sosiale skjevheter og mye god sjokolade.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: