Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Umusikalske forslag i statsbudsjettet.

Umusikalske forslag i statsbudsjettet.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Den blåblå regjeringen kom til duk og dekket bord, med ryddige statsfinanser (som et unntak i et ellers kaotisk Europa) og et stort oljefond, til bruk om det skulle mangle på penger. I dag er perspektivene endret. Oljeprisen er halvert, og dermed har Statoil og andre oljebaserte virksomheter kuttet sine investerings programmer. Arbeidsløsheten vokser raskt, særlig i Rogaland. Nasjonalt var ledigheten ved utgangen av august i år 128.000 eller 4,6% av arbeidsstyrken.

På toppen har flyktning krisen nå nådd Norge, og det strømmer asylsøkere inn over våre grenser. Parodisk nok sitter landets mest innvandringskritiske parti, Fremskrittspartiet i regjering, og partiets leder, Siv Jensen, er landets finansminister. Hun har på vegne av regjeringen lagt frem et tillegg til budsjettforslaget for 2016 om utgiftene til asylmottaket, der det ble varslet om ekstrautgifter på 9,5 mrdr. kroner. Regjeringen skriver:

» Til grunn for forslagene i denne proposisjonen ligger at det i både 2015 og 2016 vil ankomme anslagsvis 33 000 asylsøkere til Norge. I Gul bok 2016 ble det lagt til grunn 11 000 asylankomster i begge disse årene. Det er betydelig usikkerhet i anslagene for forventet ankomst av asylsøkere både for resten av inneværende år og for 2016. Anslaget for ankomster i 2015 ble økt i sluttfasen av arbeidet med denne proposisjonen. Ankomstene kan bli både flere og færre enn det som nå legges til grunn i anslagene. Beregnings gruppen for utlendings forvaltningen understreker usikkerheten og anslår ankomstene i 2016 til å ligge i intervallet 30 000-50 000, med et punktanslag på 33 000.»

Regjeringen foreslår å dekke mer-utgiftene ved 4,2 mrdr. kroner fra bistandsbudsjettet, 1,2 mrdr. kroner fra Oljefondet, 1,8 mrdr. kroner fra reduserte skattelettelser og 2,3 mrdr. kroner fra diverse utgiftsreduksjoner på statsbudsjettet.

Bistands organisasjonene og blant partiene, særlig Kristelig folkeparti, reagerer sterkt mot kuttet i bistandsbudsjettet – og mener det er usosialt å la verdens fattigste (som nyter godt av bistandsbudsjettet) betale for asylmottaket. Den gamle partileder Kjell Magne Bondevik går så langt (Klassekampen 31.10.2015) som å anbefale Stortingets partier å utelukke Frp fra forhandlingene om inndekningen.

Parlamentarisk er ikke det mulig, så lenge Frp sitter i regjering, men utspillet viser med all tydelighet at den politiske avstand mellom Kristelig folkeparti og Frp er stor.

Utgiftene i Gul bok (for 2016) er på 1.246 mrdr. kroner, så de 9,5 utgjør 0,76%. Det er et relativt så lite beløp at det ikke burde være problematisk å inndekke det. Men politisk er det alltid uenighet om måten å gjøre det på, særlig når regjeringen i Gul bok foreslo skattereduksjoner på ca. 28 mrdr. kroner (herav 26.760 for reduksjon av skattesatsen på inntekt til 25% og 1.120 for redusert formuesskatt).

«Gul bok»: regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016, som ble fremlagt 7. oktober i år.

Å gi betydelige skattelettelser til rike nordmenn og samtidig redusere ytelsene til verdens fattige, er politisk umusikalsk, men vi er etter hvert blitt kjent med hva konservative regjeringer foretar seg rundt om i verden. 

Prognosene tyder på at flyktningestrømmen vil vedvare. Og EU sliter med å finne varige løsninger på denne utfordringen. 30.10.2015 fortalte en flyktning på Dagsrevyen at han hadde betalt $2.800 (= NOK 23.760) for å bli fraktet i en overfylt båt fra Tyrkia til den greske øya Lefkos. For en slik utgift burde han kunne fly fra sin opprinnelige flyktningeleir (i Tyrkia eller andre av Syrias naboland) og frem til bestemmelses-stedet (kanskje Norge). Men det ville kreve en forhånds innvilget godkjennelse fra mottakerlandet, og bortsett fra Tyskland og Sverige så vegrer Europas land seg for å motta flyktninger.

Den internasjonale erfaring av store immigrant strømmer er på kort sikt utgifter og konflikter, på lang sikt en evolusjonsmessig berikelse. Land som isolerer seg, slik som Ungarn nå gjør, vil på lengre sikt gå glipp av nye talenter og nye kultur strømninger, som ville ha beriket landet. Problemet blir da de kortsiktige problemene.

Ser vi med åpne øyne på Norge, er det mye plass i landet, såfremt hele landet tas i bruk. Problemet er at særlig muslimene flytter til byene, hvor det finnes moskeer og et etnisk, muslimsk miljø. Jeg skulle gjerne sett en statistikk for hvor mange flyktninger og asylsøkere Norges kommuner har mottatt de siste ti årene, og hvor mange av disse som fremdeles bor i de samme kommuner. Det har tradisjonelt vært god butikk for landets kommuner å motta flyktninger, fordi de etter noen år flytter ut i retning landets storbyer. I senere år har private operatører stått for mye av mottaket, formodentlig på grunn av fortjeneste mulighetene.

I forhold til integrasjon er det sentrale spørsmål hvor de til sist blir boende, og hvilken livsstandard de oppnår der. Det er velkjent at majoriteten av de som faller under definerte fattigdoms- grenser i Norge, nettopp er innvandrere, noe som reiser utfordringer for de barn som vokser opp i fattige innvandrer familier.

Skal denne fattigdommen utryddes, kreves store økte penge overføringer til disse innvandrerfamiliene, noe erfaringene viser Stortinget ikke er villig til å prioritere. Problemet er ennå ikke så stort i Norge, men i Sverige er slike innvandrer gettoer et stort uløst sosialt problem. Når svenske myndigheter likevel åpner for stor innvandring nå, skyver de utfordringene foran seg. Det åpenbare resultat er det voksende sverige-demokratiske partiet og nedbrente flyktningemottak.

Det er derfor  svært viktig at landets myndigheter har nær kontakt med kommunene og deres innbyggere, og at mottak og fordeling av flyktninger skjer i overensstemmelse med alle parter. Det er grunnlaget for god integrering.

Gunhild Gjevjon

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: