Du er her
Hjem > Leserinnlegg > INTERPELLASJONER TIL BESVÆR

INTERPELLASJONER TIL BESVÆR

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Interpellasjoner og interpellasjoner, fru Blom

I Amta av 28. oktober besværer nyslått kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, Cathrine Kjenner Forsland, seg over «demokratiforståelsen og styringbegrepene som noen av de mer erfarne representantene la for dagen.» Videre belærer hun oss om hva en interpellasjon er og påstår at det er «en mulighet for å representantene (til) å fremme egne hjertesaker.»

Riktig så enkelt er det ikke på Nesodden. Dessverre. De partiene som forrige periode ble holdt i stramme tøyler av storkoalisjonen Arbeiderpartiet / Høyre, hadde ingen annen mulighet enn å ty til interpellasjons-instituttet for å få opp saker av stor viktighet. For nesoddinger flest, altså ikke nødvendigvis våre «hjertesaker» Det er ordførerens ansvar å presentere dagsorden. Når hun så holder brennaktuelle saker unna dagsorden, står bare spørsmål og interpellasjoner igjen som verktøy. Eller er det slik at  Kjenner Forsland tror det bare er Rødt som bryr seg om at det står to toppmoderne avdelinger – i alt 16 senger – tomme år etter år på Nesoddtunet? Mens gamle, syke mennesker sendes som pakkepost til Ås og Horten, langt borte fra familie og venner? Hadde ordføreren sørget for å få de sakene som er brennaktuelle for nesoddinger flest på dagsorden, hadde det blitt fremmet bare to eller tre interpellasjoner i vårhalvåret.

Muligens synes ikke Arbeiderpartiet at følgende saker er viktige, men det får bli Arbeiderpartiets problem:

– Vintervedlikehold av velveie

– Arbeidsmarkedstiltak i Nesodden kommune

– Virkemidler for en bred kommunal boligpolitikk

– Søndagsåpne butikker

– Eldreomsorg – Rapporter om drift på Nesoddtunet

– Kommunens tilbud til bostedsløse

– Økt bruk av midlertidige ansettelser i Nesodden

– Vaksinering på Nesodden

– Boikott av Israel

– Lovbrudd i tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlasningstiltak, barnebolig og aldershjem

Av disse er det bare tre – eventuelt to, avhengig av hvorvidt man regner med Aps interpellasjon om vaksine eller ikke – som er opplagte interpellasjoner, kall det gjerne «hjertesaker»: Resten er jeg så fri å kalle nesoddingenes «hjertesaker» – saker vi politikere har plikt til å få satt på dagsorden. Når så ikke skjer på vanlig måte, innebærer det faktisk begrensning av demokratiet.

Kontrollutvalget

Det samme er det når Ap og Høyre – med MdG som haleheng – sørger for å få flertall i Kontrollutvalget, slik at de i praksis kontrollerer seg selv. Bukken og havresekken kalles det også.

Begrensning av komiteene

Et tredje eksempel er det når den samme storkoalisjonen sørger for å begrense antall medlemmer i to av de viktigste utvalgene (Skole og oppvekst samt Helse og omsorg), på en slik måte at de små partiene får enda færre utvalgsrepresentanter og enda mindre politisk innflytelse. Når så Kjenner Forsland utbasunerer at «vi må få mulighet til å sette vår politikk ut i livet», er det så man ikke vet om man skal le eller gråte. Kjenner Forsland bør ta en titt på vedtakene fra forrige periode samt de som allerede er fremmet i denne. Hun vil da se at det virkelig ikke mangler på «mulighet til å sette vår – les Arbeiderpartiets – politikk ut i livet.» Det burde heller bekymre henne at mulighetene for de 53 prosentene nesoddinger som stemte på de små partiene, til å få satt sin politikk ut i livet, er nær ikke-eksisterende.

Ordførers ansvar

Så hever Kjenner Forsland sin moralske pekefinger fordi «en innbygger må sitte gjennom flere kommunestyremøter for å se hva som skjer med reguleringssaken sin» (for øvrig feil pronomenbruk, det heter «hans eller hennes»). Det må hun gjerne gjøre, men dersom dette er tilfelle, bør hun rette den mot møtelederen, in casu ordfører eller setteordfører. Det er nemlig møteleders ansvar å foreslå å endre dagsorden på en slik måte at de sakene det er tilhørere til, tas først.

Begrensning av taletid

Når Kjenner Forsland påstår at MdGs forslag dreide seg om «å innskrenke taletiden til de store partiene», vil jeg anbefale henne å følge bedre med i timen. MdGs forslag dreide seg om å innskrenke  taletiden for alle partiene. Dermed blir debatten enda snauere, enda mindre utfyllende, enda mindre ansvarlig.

Forstemmende fremtidsvisjoner
Og ja, Kjenner Forsland, vi kommer nok til å få utallige grunner til å kalle Arbeiderpartiet maktarrogant også i den nye kommunestyreperioden. Dessverre. Et slående eksempel på dette gir Kjenner Forsland selv avslutningsvis: «»Og vi i Arbeiderpartiet vil fortsette å fremme tiltak som gjør kommunen bedre og mer forutsigbar for oss som bor her.» Så  Arbeiderpartiet  er alene om å arbeide for  å gjøre kommunen «bedre og mer forutsigbar», Kjenner Forsland?

Kjellaug Myhre
Kommunestyre- og formannskapsrepresentant
Nesodden Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: