Du er her
Hjem > Aktuelt > Nødhjelpstiltaket: ”Mange bekker små”: Frivillighet, omsorg og nestekjærlighet på sitt aller beste .

Nødhjelpstiltaket: ”Mange bekker små”: Frivillighet, omsorg og nestekjærlighet på sitt aller beste .

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Tidlig i september i år, skylte en bølge av omsorg og virkelyst over de sosiale mediene, i forbindelse med flyktningestrømmen fra Syria. Det var mange frivillige som dro kreftene sammen og mobiliserte ressurser.

Mange var de som stilte opp for flyktningene på PU i Oslo, noen reiste også nedover til Hellas for å bistå og ta i mot flyktningene som kom i gummibåter over Middelhavet. Refugees Welcome To Norway, ble opprettet på Facebook. Tilhengerskaren nådde raskt 80 000 medlemmer. Engasjementet var stort over hele landet, også på Nesodden.

Elise Randa og Ahmed Hayo satt hjemme på Fjellstrand og snakket om flyktningene som befinner seg i nærområdene til Syria, nærmere bestemt Libanon. I dette lille landet på størrelse med Aust-Agder, som er Syrias nærmeste nabo, sitter de svakeste flyktningene.

Hele 53% av disse, er under 18 år. Her er ikke ressursene store. FN har halvert matrasjonene i dette landet. Antallet flyktninger er anslått å være ca. 1,9 mill. Libanon er presset til det ytterste og Elise og Ahmed hadde friskt i minne bildene fra fjorårets vinter i Libanonfjellene, hvor små barn satt forfrosne uten sko og varme klær. Ikke engang et gulv, knapt nok en presenning over hodet. Mange frøs i hjel den vinteren og vinteren før.

De trofaste pakkerne utenfor Dalbohytta. Fra venstre bak: Janne Hoel, Laura Luna Maira, Elise Randa.
De trofaste pakkerne utenfor Dalbohytta. Fra venstre bak: Janne Hoel, Laura Luna Maira, Elise Randa. Foto Stefanie Padtberg.

De forhold de syriske barna lever under i Libanon, gjorde at Elise satte seg ned og skrev et innlegg på Facebook: Fortalte der at hun ønsket å hjelpe de syriske flyktningene i Libanon. Det viste seg å være et ønske hun ikke var alene om. Resultatet ble Facebookgruppen: ”Mange bekker små”, som henviser til et ordtak som viser til at at vi alle kan bidra når det gjelder å hjelpe der det er nød. At ingen bidrag er for små.

Facebookgruppen har nå over 500 medlemmer og er blitt registrert som organisasjon. Det som startet som en Akershusgruppe med innsamlings steder i Rælingen, Langhus, Enebakk, Asker, Oslo og Nesodden. Og har nå spredd seg om i landet. I Stavanger har det nå blitt opprettet innsamlings lager og i Trondheim er det også ting på gang.

Bandt de mange frivillige, er historiene mange. Blant annet er det mange FN-veteraner som har et bankende hjerte for Libanon. MBS (Mange Bekker Små) har vært så heldige å komme i kontakt med Sandra Cederholm fra Stavanger. I forbindelse med sin masteroppgave i risikostyring og samfunnssikkerhet, besøkte hun i fjor vinter flere ganger flyktninge-områdene i Libanon og besitter svært god kunnskap om flyktninge -situasjonen der.

Gjennom sine kontakter og nettverk i Libanon, har Sandra Cederholm klart noe som er helt utrolig! Faktisk noe som kan kategoriseres som et stort politisk og humanitært gjennombrudd i.f.t. flyktninge krisen i Libanon. I praksis innebærer dette at MBS slipper å betale de vanligvis så kostbare toller og avgifter og får hjelp til å mellomlagre/frakte nødhjelpen dit den trengs. Det er altså Sosialdepartementet som står som mottaker. MBS har til hensikt å være med og følge forsendelsen helt fram og kontrollere at alt går ordentlig for seg. Mange Bekker Små får dermed dokumentert og sett at hjelpen kommer frem.

Gledelig er det også at de libanesiske myndighetene er interessert i et langvarig samarbeid med ”Mange bekker små” som nå har fått organisasjons status.

Ettersom Elise er blitt forhindret fra å komme til intervju med Nesoddposten er det Åsa Bächman og Ahmed Hayo som stiller for å snakke på vegne av ”Mange Bekker Små” De sitter der foran Nesoddpostens utsendte og gløder for det nødhjelpstiltak de er delaktige i.

Åsa er 34 år, har bodd på Nesodden i 5 år, jobber i omsorgsbolig. Hun har utdannelse innen permakultur og kommer fra Sverige.
Ahmed er 36, har bodd på Nesodden i 11 år. Han er fra Syria, kom til Norge i år 2000, han har sin nærmeste familie fortsatt boende i Syria.

Åsa forteller at på Nesodden har de arrangert flere innsamlings dager. – De har vært så heldige å få låne en hytte på Fjellstrand hvor de lagrer og sorterer klærne som kommer inn.

 Først grovsortering, så finsortering og til slutt pakking.
Grovsortering på Dalbo. Ø.venstre:Martine Muusse Ø.høyre: Janne Hoel N.venstre: Ahmed Hayo,Sahar Hayo og Pavlov N.høyre: Elise Randa. Foto: Stefanie Padtberg

-Sortereringen er en stor jobb, sier Ahmed – Først grovsortering, så finsortering og til slutt pakking. Deretter skal det merkes, telles og loggføres. Til sist skal kassene med tøy fraktes til containeren. Dette arbeidet krever mange hender. Containeren regner Ahmed med, skal være på plass en av de første dagene.

– Vi har til nå fått inn kr. 42.000 i rene pengedonasjoner, fortsetter Åsa.

I tillegg til dette har ildsjelene arrangert to store tilstelninger: kafe på Strømmen og høstmarked på Nesodden, som innkasserte hhv 31 000 kr. begge steder. Høstmarkedet, med Åsa i spissen, ble arrangert på Folkets hus på Fjellstrand med lotteri, lopper mat og konsert. Det ble en suksess. Til sammen har de til nå fått inn kr. 104 000.

Ahmed og Åsa avslutter med å si: Det er viktig å vite at selv om du ikke har penger å gi så kan du gi varme klær og andre viktige ting som for eksempel en bamse. Kjærkomment er det også dersom du kan gi litt av din tid og være med på f.eks pakking, kjøring eller be om sponsordonasjoner.

Ønsket fra idealistene i MBS er å kunne fylle en container med varme klær, ullpledd, soveposer, sko og bamser som barna i flykningsleirene kan få til jul. Samt utstyr som bleier, bind og liggeunderlag og presenninger. For vinteren er kald i disse flykningleirene. Spesielt i teltleirer i fjellområdene, som i Bekaadalen på grensen til Syria.

Der var situasjonen kritisk foregående vinter. Det kan komme store mengder snø der, temperaturen kan raskt synke ned mot 10 – 15 minus grader. Libanon har ca 1900 små, lokale, provisoriske leire utenfor FNs nettverk. Hit når ikke internasjonal bistand. Dette akter MBS å gjøre noe med!

Og Nesoddens utsendt ønsker ildsjelene så inderlig lykke til og håper dette intervjuet kan hjelpe dem å få inn mange bamser og varme klær mm å sende nedover til jul.

Kontakt: Facebooksiden: Mange Bekker Små, Elise Randa.

Tittelbilde: Her er kaféarbeidere i sving på Nesoddens høstmarked.
Fra venstre: Martine Musse, Elise Randa, Camilla Schanning, Åsa Bächman og Ahmed Hayo.Foto: Stefanie Padtberg.

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: