Du er her
Hjem > Aktuelt > Trygghet for transport Ski legevakt

Trygghet for transport Ski legevakt

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Det har vært mye usikkerhet rundt transportmuligheter til og fra Ski for innbyggerne på Nesodden. Kommunalsjef Anita Nilsen forteller om hovedregelen for transport og den kommunale transportstøtten og ønsker at innbyggerne skal oppleve den tryggheten som er hensikten.

Hovedregel.

Det er uheldig at innbyggerne opplever usikkerhet om de får rekvisisjon ved ankomst legevakt ved nødvendig legevaktbesøk. Kommunalsjef Anita Nilsen ønsker at alle skal oppleve trygghet og siterer hovedreglen: «Dersom du av medisinske grunner trenger drosjetransport til fastlege eller legevakt skal dette avtales med behandlingsstedet på forhånd. Dersom legen vurderer at det av medisinske grunner er nødvendig med drosje, bestiller legekontoret/legevakten dette for deg. Det gjøres vurderinger i det enkelte tilfelle om man kan ta transport eller ikke.» «Dersom du får drosje med rekvisisjon fra lege, betaler du gjeldende egenandel for dette, dersom du har frikort, er det gratis.»

På Nesodden er legevakt stasjonert i Ski og legevakten i Ski skal brukes utenom din fastleges åpningstid. Hvis du trenger legevakt på dagtid ringes din fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlege ringes 116 117 hele døgnet. På dagtid mellom 07.00 om morgenen og 18.00 om ettermiddagen går telefonen til legevakt på Nesodden. Mellom 18.00 ettermiddag og 07.00 morgen går telefonoppringningen direkte til legevakten på Ski.

Kommunal transportstøtte som sikkerhetsnett.

Nesodden kommune sendte i juni 2015 brosjyre om kommunal transportstøtte til legevakten i Ski. Den beskrev en gladmelding etter at kommunestyret på

Anita Nilsen er glad for ordningen med kommunal garanti for transportstøtte.
Anita Nilsen er glad for ordningen med kommunal garanti for transportstøtte.

Nesodden inngikk en avtale om transportstøtte med Follo taxi som gjelder t.o.m. 31. desember 2015. Avtalen går ut på at kommunen dekker reiseutgiften minus gjeldende egenadel (2015: kr. 135,-). De som har frikort betaler ikke egenandel. Dette er gjort for å gi et sikkerhetsnett ved misforståelser. Ikke alle kan legge ut rundt kr. 2000,- for legevakttransport. Ordningen er også lagt inn i budsjettet for 2016.

Til tross for dette har det vært eksempler på vanskeligheter med refusjonsordningen.Kommunestyrets vedtak om kommunal transportstøtte er en anerkjennelse av at utrygghet i forbindelse med å oppsøke legevakt skal unngås. Det er derfor synd at noen innbyggere har opplevd forsinkelser fordi ansatte på legevakta i Ski ikke har kjent til den kommunale transportstøtten . Forskjellige facebook-tråder og Amta har tidligere fortalt om kunnskapsløsheten. Nesoddposten ønsker derfor å kunne bekrefte at ordningen fungerer nå. Kommunalsjefen kan bekrefte at hun har gjort ordningen på kommunens hjemmeside tydeligere og at Ski legevakt har fått beskjed.

Kommunal transportstøtte – Gjør slik:

Ved kontakt med legevakten på Ski må du si fra hvis du ikke kan bruke egen bil eller kollektivtransport. Ved ankomst Ski legevakt mottas dokumentasjon på at du er hos legevakten i Ski. Dokumentasjonen overleveres Follo taxi, som sender regningen til kommunen.  Ny dokumentasjon mottas når besøket på legevakten er over og det er behov for transport hjem. Kommunal transportstøtte gjelder ikke for de som kan bruke bil eller kollektivtrafikk til og fra legevakt. Transportstøtten gjelder heller ikke for de som har rekvisisjon. Rekvisisjon betyr at staten (www.pasientreiser. no) refunderer for reiseutgifter.

Imran Akhtar svarer raskt bekreftende på at ordningen med kommunal transportstøtte er kjent.
Imran Akhtar svarer raskt bekreftende på at ordningen med kommunal transportstøtte er kjent.

Nesoddposten tok en stikkprøve for å sjekke om ordningen med kommunal transportstøtte er godt kjent. På Follo taxis drosjeplass på Tangen treffer Nesoddposten sjåfør Imran Akhtar. Han kan umiddelbart bekrefte at han kjenner godt til ordningen med kommunal transportstøtte. Før han smilende kjører videre til kommende kunde.

Nytt, nasjonalt legevaktnummer:

Leserne kan også merke seg at legevakt har nytt, nasjonalt nummer fra 1. september: 116 117. Når du bruker dette nummeret kommer du til nærmeste, lokale legevakt fra stedet du ringer fra. Samtalen er gratis både med mobiltelefon og fasttelefon.

Nesodden kommunes brosjyre kan lastes ned her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?FilId=16815

Inger Johanne Norberg

 

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: