Du er her
Hjem > Forsiden > Er de kommunalt ansattes ytringsfrihet sikret?

Er de kommunalt ansattes ytringsfrihet sikret?

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Slik-kan-ytringsfriheten-sikres: Redaktoernyheter:
«Etter mitt syn er ansattes, og særlig offentlige ansattes, ytringsfrihet – eller mangel på sådan – kanskje den største utfordringen vi har på ytringsfrihets området i Norge,» skriver NRs generalsekretær i en kronikk i Vårt Land i dag.

http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Slik-kan-ytringsfriheten-sikres

Nesodden kommunes etiske retningslinjer punkt 4.
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14766&FilId=16808

”Lojalitet. Ansatte og folkevalgte i Nesodden kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder for kommunen, samt å etterkomme pålegg fra overordnede. Når en avgjørelse er tatt/vedtak fattet, iverksettes denne hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer, uansett hva de aktuelle kommunalt ansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger om avgjørelsen.

Lojalitetsplikten medfører ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Det er viktig at kommunalt ansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om samfunnsspørsmål i henhold til Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet. Kommunens ansatte kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Ansatte kan likeledes som alle borgere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne.

Samtidig har Nesodden kommune en forventning til sine ansatte og folkevalgte om at dette foregår på en verdig og konstruktiv måte, og at den enkelte reflekterer rundt dilemmaer som kan oppstå i forhold til lojalitetsplikten.

Spesielt gjelder dette ledere der kommunen forventer en særlig varsomhet knyttet til lojalitetsplikten. Det skal utøves taushetsplikt for opplysninger som er underlagt slikt etter loven.” (Understrekningen/uthevingen er foretatt av undertegnede.)

Full ytringsfrihet for alle ansatte i Lillesand kommunen: http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=89607

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: