Du er her
Hjem > Forsiden > Offentlig-privat samarbeid om omsorgs -boliger

Offentlig-privat samarbeid om omsorgs -boliger

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Resurssterke får fortrinnsrett

OPS(offentlig-privat) samarbeid betyr i denne sammenhengen at kommunen i stedet for å bygge/kjøpe omsorgsboligene skal la en privat aktør bygge og drifte omsorgsboligene i 30 år. Kommunen skal så leie disse tilbake for en utgift på omlag 5,2 millioner årlig.

Kostnads forskjell på at kommunen selv bygger vs OPS løsningen
I stedet for at kommunen tar opp husbanklån på boligene skal kommunen inngå en avtale om å betale «finansiell leasing» – (lån) – av firmaet Norske Helsehus. Rådmannen har ikke sammenlignet kostnadene på disse to finansieringsmodeller ifølge de opplysninger som Nesoddposten har fått tilgang til. Et regnestykke tilsier at kommunen skal betale over 2,5 millioner (3.54% rente) første avdrags år i renteomkostninger.

Husbankens rente vil i 2017 være ca.1,8%. Legger man denne rentesatsen til grunn vil første års renter koste omkring 1,3 millioner.

Mellomlegget på 1,2 millioner er betaling til Norske Helsehus for administrasjon og risiko av et husbanklån som Nesodden kommunen selv kunne tatt opp. Nesoddposten fått opplyst at totalsubsidiene av avtalen med Norske Helsehus, i løpet av en 30 års periode, vil bli ca.18 millioner kroner.

Det er ikke avklart om der skal MOMS på de boligene som selges. Kommunen skal i tillegg bære kostnadene ved eventuelle skattemessige forhold, som ikke er vurdert på inneværende tidspunkt. Gavepakken til Norske Helsehus kan gå på bekostning av de velferdsoppgavene kommunen i utgangspunktet skal ivareta.

Kvadratmeterprisen blir på 70-80 tusen
Kommunen får statlig tilskudd på 45% av utgiftene til bygging av omsorgsboliger. For at ordningen ikke skal misbrukes er det et tak på hva boligene kan koste. Nesodden har sammen med Oslo et spesielt høyt tak pga. høye tomtepriser. Det er på 3,4 millioner.

Tilbudet fra Norske Helsehus er betydelig dyrere. For en 45 kvadratmeter bolig er på ca. 3,8 millioner. Kvadratmeterprisen blir dermed mellom 70 og 80 tusen kroner. Dette virker som en svært gunstig kontrakt for Norske Helsehus.

Hvem får råd?
Overfor Nesoddposten er der antydet en leiepris på mellom 8000 og 10 000 kroner pr. leilighet. Vil de som trenger omsorgsboliger kunne betale dette? Kommunen må i tillegg subsidiere boligene.

20 omsorgsboliger ut for salg i det åpne markedet
Opprinnelig var bestillingen på 40 boliger. Tilbudet var da enda dyrere enn det vi har sett ovenfor. For å få ned prisen har kommunen gitt Norske Helsehus anledning til å bygge 20 omsorgsboliger for salg med kommunal tildeling.

Norske Helsehus har antydet 3,5 mill pr. Leilighet. Dermed kan Norske Helsehus ta den pris som det åpne marked vil betale.

Med markedspriser – vil de som har svak økonomi ha liten mulighet til å komme i egen omsorgsbolig.

På sykehjem tildeles der plass etter behovsvurdering, uavhengig av inntekt. Nå skal pleietrengende som tidligere fikk sykehjemsplass inn i omsorgsboliger. Spørsmålet blir da: Vil økonomien til den pleietrengende bestemmer mer en medisinske krav? Ønsker våre virkelig politikerne by innbyggerne på et slikt system?

Politikkene svare ikke!
Nesoddposten har stillt følgende spørsmål til Nina Sandberg og Øyvind Solum:

  • Hvorfor har AP og MdG gått inn på OPS modellen for å finansiering bygging av omsorgsboligene?
  • Har det vært vurdert finansiering via et Husbanklån?
  • Etter hva Nesoddposten erfarer har rådmannen ikke oppstilt en kostnadsanalyse av de to finansieringmodellene. Hvorfor ikke?
  • Hvordan tilgodese at de resurssvake får mulighet for å komme i egen bolig med den valgte modell?

Nesoddposten har i skrivende stund ikke mottatt noe svar!

transparente beslutningsprosser?
Innbyggerne bør ha krav på transparente beslutningsprosser for å forstå de valgene som kommunepolitikkene tar på en sak som strekker seg 30 år inn i fremtiden.

Bjarne Nordbeck

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: