Du er her
Hjem > Forsiden > Hva innebærer ”mer demokrati”?

Hva innebærer ”mer demokrati”?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Hovedoppslaget i Nesoddposten 27.11.2015 er en større artikkel av Inger Johanne Norberg under tittelen ”Mer demokrati”. Vi kjenner igjen formuleringen fra sjokkukene etter Utøyamassakren og bilbomben i Regjeringskvartalet, da statsminister Jens Stoltenbergs kontrafei ustanselig poppet opp i alle media med krav om ”mer demokrati”, uten nærmere utdyping.

Når dette er sagt melder spørsmålet seg om hva Norberg/Stoltenbergs konkrete siktemål egentlig innebærer? Vi kan rimelig trygt gå ut fra at selv om formuleringen er identisk, vil Norbergs og Stoltenbergs oppfatninger neppe være identiske . Stoltenberg har siden forholdt seg taus om temaet.

Norberg åpner sin utredning med følgende: ”Jeg ønsker meg et større demokratisk handlingsrom og mer direkte demokrati. Gjør du? Hvilke muligheter finnes og kan vi bruke dem?”

Norberg inviterer følgelig til innspill. Bra, men sagt for ordens skyld: Skal en debatt om demokrati ha noen hensikt må den føres saklig på såvel det prinsipielle som det praktiske plan.

Den som her fører pennen har erfart at på Nesodden forholder politikere, administrasjon og andre seg som om vi befinner oss på jomfruelig, upløyet mark. La oss derfor slå fast at slik er det bare ikke. Så vel kommuneledelsen som vi andre beveger oss i et nøye oppmålt og registrert område, der vi er underlagt de samme lover og regler som gjelder for alle landets kommuner og i rikspolitikken. Hvis vi debatterer uten å ta hensyn til dette, kan vi like gjerne diskutere pavens skjegg.

Dette for å følge opp Norbergs spørsmål om hvilke muligheter vi har? Så vel kommuneledelsen som vi andre kommer ut å kjøre hvis vi turer i vei uten å ta hensyn til hverandre og lovverket.

Som kjent påberopes det at Norge er et demokrati Da er det greit å vite hva begrepet demokrati innebærer. For å si det slik: Det er med samfunnet og demokrati som med kvinnen og graviditet. Enten er hun gravid eller hun er det ikke. Hun kan aldri være bare litt gravid. Slik også med demokrati. Enten har vi demokrati eller vi har det ikke. Vi kan ikke ha bare litt demokrati. Følgelig heller ikke ”mer” eller ”mindre” demokrati.

For å være meningsberettiget må vi vite. Det holder ikke å synse eller å gjette. I det vi tar ordet demokrati i vår munn, er vi hengt opp i forfatningen vår, det vil si Grunnloven. Problemet her er at i løpet av 13 års skolegang, terper vi på ”Ja vi elsker”, men vi lærer null og niks om forfatningen vår!

Årsaken er innlysende. Det er i visse kretsers interesse at folk holdes i uvitenhet. Men uerfarne 16-åringers stemme vil de ha. Folket for øvrig er hengt opp i nærmere hundre tusen alminnelige lover og over tre hundre tusen forskrifter, som vi alle plikter å respektere.

Ønsker vi endring i forfatningen vår må saken tas opp i Stortinget, bli vedtatt med kvalifisert, dvs. 2/3 flertall, og bekreftes av to påfølgende Storting. Vi snakker følgelig om en tungrodd affære i rikspolitikken. Tregt, men ikke umulig.

På kommunalt nivå blir spørsmålet hovedsakelig om myndighetene respekterer lovverket eller overkjører befolkningen. Som det fremgår står verken politikere eller byråkrater fritt. Men ikke sjelden tar de seg friheter. Derfor må de overvåkes. Er befolkningen ikke våken, kan det fort gå galt.

Det Inger Johanne Norberg skriver om kommunen Santa Tecla i El Salvador, er fortjenstfullt og interessant å lese. Men er det ikke litt upraktisk å gå over bekken etter vann i fall alt allerede ligger til rette her hjemme? Burde vi ikke ta rede på om vi har demokrati eller ikke i Norge og på Nesodden, før vi ønsker oss ”mer” av noe vi kanskje ikke har? Hvis vi ikke vet i hvilken retning vi skal gå, havner vi garantert i grøfta.

Reidar Gunder: Samfunnsviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

One thought on “Hva innebærer ”mer demokrati”?

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: