Du er her
Hjem > Forsiden > Ingen Medvirkning? Bruk påvirkning.

Ingen Medvirkning? Bruk påvirkning.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Om mulige aksjonsformer for kortreist mat, verdighet, kvalitet og hverdagsglede på Nesoddtunet. Når beslutninger tas uten medvirkning kan innbyggerne bruke sin mulighet for påvirkning.

Kommunestyret 17. desember

På dette møtet skal kommunestyret vedta hva som skal skje med kjøkkenet på Nesoddtunet. Det er sak nummer 171/15 Fremtidig drift av kjøkkenet på Nesoddtunet sykehjem. Se: https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015034396&dokid=395782&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Saken om fremtidig drift av kjøkkenet på Nesoddtunet er den sjuende saken på sakskartet og er satt opp før sak 172/15 som er budsjett og økonomiplan.

Muligheter for å sikre fremtidig matproduksjon på Nesoddtunet finnes gjennom å påvirke politikerne

Én mulighet for påvirkning kan gjøres ved å organisere et fakkeltog med beboere, pårørende og støttespillere. Lån rullestoler for de som er dårlig til bens. Ved dårlig vær, bruk maxitaxi for de som trenger det, de øvrige kan spasere. Fakkeltoget kan gå fra Nesoddtunet til Tangenten og ankomme under politikernes lette servering kl. 16.30, før kommunestyret starter. Da kan det være mulig å treffe og snakke med politikerene dine før møtet starter. Kommunestyret starter kl. 17.15 i ungdomsarenaen.

En annen mulighet er anledningen kommunestyret har til å motta utsendinger. I kommunestyrets reglement § 6 kan vi lese «Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. Ordfører avgjør om utsendingene skal mottas. Dersom forholdene tillater det, møter de for et samlet kommunestyre.»
Utsendingen kan for eksempel formidle politikerne viktigheten av god mat, om kvalitetsopplevelsen av Nesoddtunets mat, om fleksibiliteten til lokalt kjøkken i forhold til diett, plutselige endringer hos den enkelte beboer eller plutselige utskrivningsklare pasienter. Det er beboerne som har skoen på og som vet hvor den trykker. Utsending fra en organisasjon eller gruppe som representerer beboerne kan meldes inn for ordfører, se kommunestyrets reglement her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14766&FilId=4668

Opprett en facebookgruppe og mobilisér befolkningen. Jeg tror mange vil støtte de eldre når det gjelder kvaliteten på maten. Når det gjelder kvaliteten på, og muligheten for, gode hverdagsopplevelser og lyspunkt. Befolkningen er fremtidens beboere på Nesoddtunet.

Hvorfor påvirke gjennom personlige møter?

Politikere er mennesker. De fleste er lokalpolitikere fordi de har et ønske om å påvirke lokalmiljøet og bygda postivt. Idealismen hos den enkelte politiker skal ikke undervurderes. Beslutninger tas på bakgrunn av saksframlegg som er teoretiske og mer eller mindre fjerne fra tjenestemottakerne og alle innbyggerne. Beslutninger tas på bakgrunn av følelser og vanetenking. For politikerne å møte de innbyggerne som beslutningene gjelder, kan gi en nyttig informasjonsutveksling for begge parter. Å møte innbyggerne som omfattes av vedtaket kan gi en helt ny forståelse, innsikt og erkjennelse av sakens innhold. Å møte politikerne er en mulighet som ikke bør underkjennes eller forbli uprøvd. Jeg snakker av tidligere erfaring. Det var alltid nyttig å møte befolkningen, representanter for grupper eller noen som hadde et annet syn. Det gjør lokalpolitikken godt.

Optimisme og pågangsmot trengs. En tidligere leder for sykepleierne nasjonalt pleide å si det slik: «Den som gir opp, taper.» Det kan vi ikke tillate oss.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: