Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesoddtunets produksjonskjøkken nedlegges

Nesoddtunets produksjonskjøkken nedlegges

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Rådmannens opprinnelige forslag går ut på å beholde matproduksjonen på Nesoddtunet i nybygget. Det skulle dekke Nesoddtunets og nåværende omsorgsboligers behov pluss. Høyre har som eneste parti foreslått tilkjøringsmat i alle voteringer. Men i torsdagens kommunestyre ble det flertall for tilkjøringsmat med AP’s og MdG’s stemmer. Dermed skal Nesoddtunets kjøkkenproduksjon legges ned når et alternativ er på plass. Senest i 2020, om fem år.

Nesoddtunets Venner, Fagforeningene, Eldrerådet og mange andre har engasjert seg i saken om framtida til Nesoddtunets produksjonskjøkken. Spørsmålet om framtidas beboere på Nesoddtunet fortsatt skal kjenne lukten av stekt ribbe og pølse til jul, nylippet grasløk til sommermaten og muligheten for diettmat på kort varsel når det plutselig dukker opp en ny pasient. Hvordan skal det konkurranseutsettes at det bakes kaker til bursdager og anledninger? Individuelle hensyn blir veldig vanskelig når maten beregnes, produseres, pakkes og fraktes. Det vet alle som driver med kjøkken i stor skala og med bilkjørt mat fra kokeplater til tallerken.

«Alle hjem har et kjøkken»

Nesoddtunets venner med Wenche Størseth i spissen, ansatte og fremtidige beboere i alle aldre, møttes på banen bak Ungdomsarenaen og gikk samlet til Tangenten. Nesoddposten spør hvorfor det er så viktig med et kjøkken som lager mat på selve Nesoddtunet: «-Fordi våre beboere fortjener det beste, nemlig næringsrik, varm og fersk mat. Dessuten er Nesoddtunet hjemmet til mange mennesker.  Alle hjem skal ha et kjøkken. Der skal vi bo alle sammen.» Og hun fortsetter: «- De ansatte sier at det er mulig å drifte kjøkken på Nesoddtunet til alle nye beboere på Nesoddtunet og for omsorgsboliger.»

På vei til Tangenten forteller Mona Kristiansen at det er fullt mulig å ha et produksjonskjøkken som møter framtidas krav både når det gjelder antall og kvalitet. Et nytt kjøkken på Tunet kan mette dobbelt så mange som i dag, minst. Hun har jobbet på kjøkkenet i mange år og er tydligvis glad for å gjøre en god jobb for beboerne.

Engasjerte innbyggere fortjente ikke dette ublide møtet med den politiske veggen

Fakkelmarkeringen samlet flere litt lattermilde og nyfikne folk som aldri hverken hadde båret en fakkel, demonstrert eller ytret videre mishag i det offentlige rom. Ledet av Nesoddtunets modige venner. Synd da at det skulle bli så anderledes møte med politikerne enn ventet. Smil og samtale forsvant da alle på trappa ble møtt av politikere som fortalte at beboerne på Tunet hadde sagt de var fornøyde med tilkjørt mat (Vidar Sæbjørnsen, MdG) og at partiet var fornøyd fordi de hadde fallt ned på den beste løsningen . Utsagnet ble møtt med vantro blandt de oppmøtte og det ble ikke gitt rom fra politikerne til å samtale med de frammøtte. Torbjørn Sæthre (H) forsvarte Høyres standpunkt med at de hadde bedt om å få utredet ulike sentraliseringer og at det ikke lå noen konklusjon i det. Inne i debatten mente derimot partifelle Erik Adland (H) at lokalisering av produksjonskjøkken på Nesoddtunet var umulig grunnet at matleveranser gikk over gang- og sykkelveien blant annnet. Hvorpå Christian Hintze Holm (SV) repliserte med at det gjorde matleveransene i dag også, og SV ville ikke nedlegge hverken kjøkken eller Nesoddtunet av den grunn.

Sentralkjøkken for framtidas tjenestemottakere

Når saken skulle behandles fremmet ordfører følgende forslg på vegne av Høyre, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet:

  1. Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging av nytt kommunalt sentralt produksjonskjøkken med ferdigstilt bygg senest 2020. Saken legges fram for kommunestyret med alternative lokaliseringer. 
  2. Nytt kjøkken skal ha kapasitet til å dekke framtidig behov for produksjon og leveranse av varmmat til private hjem, omsorgsboliger, sykehjem og andre aktuelle institusjoner/enheter hvor mat er del av omsorgsbehovet.
  3. Rådmann undersøker muligheten for å drive kjøkkenet på Nesoddtunet inntil nytt produksjonskjøkken er i drift. Dersom dette ikke er mulig, kommer rådmannen tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppvarmingskjøkken med eksternt kjøp er ett av alternativene. For alternativet eksternt kjøp utredes følgende utvelgelseskriterier i anbudsgrunnlaget: A. Fast pris avgjørelse på kvalitet.
    B. Vekting 50% kvalitet og 50% pris. C. Vekting 50 %  kvalitet 45% pris 5% miljø. Helse- og omsorgsutvalget behandler kriteriene.
  4. Midler til prosjektering av nytt produksjonskjøkken settes av i budsjettet for 2016.
  5. Investeringer til nytt produksjonskjøkken avsettes i økonomiplanen 2017-2020 etter gjennomført utredning i 2016.

Ordfører Nina Sandberg begrunnet det med at det var et strategisk veivalg for fremtidig lokal, sentralproduksjon. Hun argumenterte videre med at Rådmannens forslag ikke ivaretar denne utfordringen fordi Rådmannen foreslo å enten konkurranseutsette eller  å produsere på Tunet. Ordfører forklarte at de to valgalternativene for framtidig drift av kjøkken som rådmannen la fram for formannskapet, ikke var dekkende for behovet. Og vedtatt med Høyres, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiets stemmer, uten særlig debatt. For den var lagt død.

Politikerne snakket til og ikke med

Debatten var virkelig død. Politikerne snakket til befolkningen som kom for å snakke med politikerne. Inne i kommunestyresalen snakket politikerne til hverandre og til publikum og lokalavisen (den andre). Med noen hederlige unntak: Christian Hintze Holm (SV), Geir Christensen (R) og Anne Berit Smørås (V) ville alle bevare produksjonen på Nesoddtunet og mente det var nødvendig å bygge nytt produksjonskjøkken på en eventuell sykehjemsenhet på Fagerstrand.  Hintze Holm uttrykte forundring over AP og MdG’s nye holdning i saken og påpekte at faglig konsulent hadde anbefalt produksjon på stedet. Det vil gi bedre økonomi og bedre kvalitet, noe som tilsier at mat skal produseres på stedet. Andre som har hatt tilkjøring har gått bort fra disse tilkjøringsløsningene. Hintze Holm påpeker at AP og MdG og H nå foreslår er en uthaling. Geir Christensen (R) klargjorde også at produksjonskjøkken på Nesoddtunet ikke ville føre til flere biler enn det som allerede er der i dag. Selv om disse tok ordet i et forsøk på debatt forble det dødfødt. Forslagstillerne til vedtaket hadde ingen vyer, ingen konkrete begrunnelser for vedtaket.

Død debatt

Nekrologen over en mulig debatt ble godt beksrevet av Henning Korsmoe (KrF) som i sitt innlegg imøtegikk beskjeden som gikk ut fra H, AP og MdG forrige uke. Beskjeden som gikk ut fra de tre posisjonspartiene i forrige uke inneholdt dagens vedtak samt blant annet følgende tekst:

Kommunestyregruppene til Arbeiderpartiet, Mdg og Høyre har i kveld samlet seg bak dette forslaget, som fremmes for kommunestyret og blir vedtatt 17. desember:

De to valgalternativene for framtidig drift av kjøkken som rådmannen la fram for formannskapet, var etter vårt skjønn ikke dekkende for dette behovet. Vi måtte ta et foreløpig valg, for noen det de oppfattet som det minst dårlige alternativet.

Siden dette har Arbeiderpartiet, Høyre og MdG jobbet med å etablere et forslag som er dekkende for behovene i dag og i fremtiden.

Vi er glade for at vi nå kan legge frem en god, fellesskapsorientert, fremtidsrettet, effektiv og miljøvennlig løsning for Nesoddens eldre – og andre med utvidet omsorgsbehov.

Politikk handler om å finne gode løsninger, og mens deler av opposisjonen har vært opptatt med å skrive leserinnlegg, har vi prioritert å finne en løsning. Det er enkelt å være misfornøyd, men det krever mer av en politiker å faktisk gjøre noe med det. Vi har registrert at vi har fått kritikk fra mange hold underveis, men har konsentrert oss om å bruke tiden og kreftene på å komme fram til en god løsning som står seg for fremtiden.

Nina Sandberg

Ordfører

Henning Korsmoes nekrolog over debatten fortjener å bli gjengitt i sin helhet:

Jeg har lest flertallets begrunnelse for å fremme et nytt forslag. Å ærlig innrømme at en tok feil er en god egenskap. Men ordlyden i begrunnelsen tyder ikke på at flertallet har denne type erkjennelse. Snarere oser ordlyden av arroganse:

«Forslaget fremmes og blir vedtatt.» Underforstått: Det er vi som bestemmer, uansett!

«Mens opposisjonen har vært opptatt med å skrive leserinnlegg, har vi prioritert å finne en løsning.» Underforstått: Det er vi som er konstruktive, de andre lager bare bråk.

«Vi har fått kritikk fra mange hold underveis, men har konsentrert oss om å bruke tiden og kreftene på å komme fram til en god løsning som står seg for fremtiden.»  Underforstått: Forslaget rådmannen fremmet og som opposisjonen stemte for, var ikke en god løsning.

Sannheten er at uten «bråket» som kom både fra opposisjonen og befolkningen generelt, ville det blitt vedtatt å basere matserveringen på Nesoddtunet på oppvarmet mat. Det regner jeg med at befolkningen på Nesodden ser, selv om flertallet nå prøver å tåkelegge dette.

La det være klart, det er ikke sikkert det blir noe produksjonskjøkken på Nesodden. Jeg har ikke hørt noen representanter for flertallet garantere dette i sann forstand. Det er ikke forpliktende å legge dette inn i 2017 osv.

Så kjære Marie og alle dere andre som har latt dere opprøre over flertallets manøvreringer i denne saken. Spar på litt av opprøret, det kan hende det vil være bruk for det neste år også.

Det er bare å gjøre seg klar.

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

2 thoughts on “Nesoddtunets produksjonskjøkken nedlegges

  1. Takk for opplysende og saklig artikkel om nedlegging av kjøkken. Dette er ideologi fra Høyre og pinlig hestehandel fra AP og MDG. Vi kan da ikke legge ned et kjøkken og kjøpe ferdigmat til eldre. Et karikert eksempel på at enkelte av Nesoddens politikkere driver et spill på Nesoddens beboeres vegne. Med ønske om god jul. Torbjørn Davidsen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: