Du er her
Hjem > Forsiden > I dag er det vår tur.

I dag er det vår tur.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Første juledag kan brukes til å gå tur hvis du kan, glede seg over mottatte gaver og varme hilsener hvis du fikk noen, – og til refleksjon. Som jeg herved inviterer oss til. Blir du med? Det kan bli fint.

Noen har det ikke så bra. Europas innbyggere opplever arbeidsløshet, bostedsløshet og fattigdom. Virkelig fattigdom og fravær av elementære helsetjenester og undervisning. Samtidig mottar de landene som er verst rammet tusenvis av flyktninger som trenger en trygg havn. En havn i le for krig og ufred. Vi leser om hjelpende som gir av sin tid og sine ressurser for å lindre øyeblikkenes lidelser. Det distribueres tepper og deles ut mat så flyktningene kan komme seg videre oppover Europa. Prisverdig tiltak i en situasjon hvor det føles presserende å lindre nød. Beslutninger fattet fordi vi ser at sitasjonen for flyktningene er kritisk og med et ønske om å lindre øyeblikkets lidelser. Vel og bra så langt.

Resultatet av hjelpearbeid hindrer ikke nød, hindrer ikke krig og hindrer ikke at mennesker flykter. Den beste julegaven for mange er at det skal være fred, og frihet fra grunner til å flykte. Ufred oppstår der det er fiendskap. Vi bor langt fra begivenhetenes sentrum, men vi bor nær beslutninger om deltakelse i krig eller ikke. Vi bor nær oss selv og de vi kan påvirke. Vi bor akkurat der vi kan gjøre noe. I dag er det vår tur til å bidra.

Små tiltak med stor effekt.

Fiendskap forebygges ved at vi kjenner hverandre og forstår hverandre. Vi angriper ikke de vi har gode føeleser for. Flyktningene søker seg nordover mot blant annet Norge. De færreste når helt fram til oss. Og de som når fram: Hva møter dem når de trenger en utstrakt hånd, et åpent hjem og en arbeidsplass for å kunne etablere en hverdag for seg og sine i verden? Her er noen redde, noen er handlingslammet og andre har for dårlig tid. De fleste har gitt opp å bry seg, for «- det nytter jo ikke allikevel.» Må det være sånn?

Vi kan velge hvor mye vi deltar i verden. Det er mulig å være et samfunn som sier velkommen og gjør noe med det. Hvis vi blir mange nok etterhvert vil det endre mye. Hvis vi har flere venner og bekjente som er fra Syria, fra Afghanistan eller Irak vil vi vegre oss mer for krig. Vi vil kanskje prøve å finne bedre løsninger enn å bombe vår venns bestemor som fremdeles bor i hjemlandet. Kanskje nærhet og kjennskap kan skape et grunnlag i befolkningen for bedre beslutninger med fredelig virkning. Da vil våre små tiltak her på Nesodden få stor effekt. Både her og kanskje der. Bare det at noen føler seg velkommen og er velkommen i praksis, er viktig.

På Nesodden er det etablert en facebook-gruppe hvor man kan få kontakt med andre som vil bidra i flyktningenes vanskelige situasjon: Refugees Welcome to Nesodden, se: https://www.facebook.com/groups/416135235177929/?fref=ts  Kanskje den gruppa kan inspirere andre, ha egne undergrupper eller om det opprettes egne grupper for bolig og arbeidsplasser.

Bolig for flyktninger.

I mellomtiden kan noen av oss etablere ei gruppe som ønsker en flyktning eller to velkommen til å bo sammen med oss i familien i samarbeid med kommunen. Hvis vi kan samarbeide med noen om midlertidig bosetting hjemme blir det lettere. Det kan føles utrygt å ta helt fremmede inn i huset, samme hvor de kommer fra. Men det blir lettere hvis vi deler opplevelsene med noen.

Arbeidsplasser for verdighet og inntekt.

Nesodden kommune kan velge å være en kommune som lager en strategi, nå! – for sysselsetting av flyktninger. I stedet for å konkurranseutsette enkle, kommunale arbeidsoppgaver kan oppgavene bedre sysselsette flyktninger som trenger å komme inn i det norske samfunnet og kan få jobb tilpasset studier og fagutdannelse.

Kommunen kan være et foregangseksempel og deretter invitere næringslivet til å bidra. Næringslivet på Nesodden er mangfoldig og sysselesetter flere arbeidstakere som trenger bistand på arbeidspalssen enn kommunen selv. Næringslivet på Nesodden er en viktig samfunnsaktør som kommunen kan lære mye av.

Det kommunale unntaket er teknisk etat som i alle år har sysselsatt flere som har trengt habilitering, rehabilitering og varig, tilrettelagt arbeid på en inkluderende og støttende arbeidspalss. Resten av kommunen, næringslivet og privatpersoner kan finne spennende ledelsesfilosofi og læring om integrering og menneskelig vekst hos teknisk etat.

Fritid.

Kan vi involvere andre i våre fritidssysler? Nesodden bibliotek har gått foran med prosjektet «Lån en nordmann». Ordningen ble lansert i høst og går ut på at en innbygger skal gi en time av sin tid og møte en nyankommet innvandrer på biblioteket for samtale. Se: https://www.nesodden.kommune.no/bibliotek/lan-en-nordmann-pa-biblioteket.178842.aspx

I dag er det vår tur. Hvis ikke vi gjør noe, kan vi ikke forvente at andre gjør noe. Fortsatt god jul, men fremfor alt, med ønske om et bedre 2016. For alle. Det kan bli fint.

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: