Du er her
Hjem > Forsiden > Mer demokrati.

Mer demokrati.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

«Mer demokrati» er at – Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. – At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. – At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som angår dem.- At innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og egne liv.

Jeg ble spurt av Reidar Gunder her i avisen om betydningen av å ønske et større politisk handlingsrom og «mer demokrati» innebærer den 4. desember i år. Se: http://www.nesoddposten.no/hva-innebaerer-mer-demokrati/ Teksten over viser min kortversjon som her skal forklares bedre. Reidar Gunder henviser til artikkel i Nesoddposten: http://www.nesoddposten.no/etterlysning-mer-demokrati/

Jeg behandler ikke de demokratiske elementene eller utfordringene med vår konstitusjon, vårt representative system eller våre domstoler på sentralt eller lokalt nivå. Norsk lov har et prinsipp om at det som ikke er forbudt, er lov. Jeg ønsker å peke på demokratimulighetene som finnes i tillegg til det som er beskrevet. Alle mulighetene for demokrati som vi ikke finner beskrevet i norsk lov, forskrifter og rundskriv, men som allikevel er fullt mulig. I vår hverdag gjør vi mange ting som ikke er beskrevet i loven, vi gjør dem allikevel. Vi prater med folk på felles båtreise for eksempel. Vi kan også se på mulighetene for å utvide det demokratiske handlingsrom.

Spørsmålet Reidar Gunder stiller om myndighetene respekterer lovverket eller om myndighetene, de lokale eller de sentrale, overkjører innbyggerne er en annen debatt. Noen mener ja og andre mener nei. De som mener ja er ofte de som føler seg ivaretatt, hørt og tatt hensyn til. De som mener nei har kanskje ikke følelsen av å være i varetatt, hørt eller tatt hensyn til. For de sistnevnte kan et utvidet demokratisk handlingsrom være en mulighet. For ekesempel i Plan- og bygningssaker, se artikkel 10. april i år: http://www.nesoddposten.no/medvirkende-innbyggerdemokrati-pa-nesodden-eller-vet-politikerne-best/

Medvirkende demokrati og folkestyre

Reidar Gunder beskriver det å se til Santa Teclas tidligere praksis med medvirkende demokrati som å gå over bekken etter vann i tilfelle det ligger til rette her hjemme. Helt enig, men mitt poeng er at det ligger til rette her hjemme. Det er ikke forbudt å praktisere medvirkende demokrati. Men muligheten benyttes ikke. Og å benytte muligheten for medvirkende demokrati kan være et fint utgangspunkt for debatt. Du kan lese mer om Santa Tecla i tidligere artikkel her: http://www.nesoddposten.no/el-salvador-santa-tecla-kommune-delegerer-makt-til-innbyggerne/

Demokrati er noe vi praktiserer mer eller mindre. Demokrati er en levende praksis gjennom våre handlinger og holdninger. Innbyggerne har et valg mellom å være aktive medborgere eller å være passive konsumenter og mottakere av kommunale tjenester. Men innbyggerne kan delta mer enn som så. Et eksempel: Innbyggerne innehar kunnskaper og ressurser om sin arbeidsplass og kan være aktivt medvirkende for å påvirke beslutninger. Kommunen som arbeidsgiver kan velge å ta med de ansatte i prosessen fram mot en beslutning eller å la være, innenfor arbeidslivets rammer. Utover de rammene er det fullt lovlig og mulig å involvere de ansatte mer enn det lovpålagte. Det vil være «mer demokrati». Kall det gjerne økt medvirkning. Ved at alle de ansatte innehar flere ressurser og flere kunnskaper enn bare ledelsen eller bare politikerne alene, ville dette muligens innebære beslutninger fattet på et bedre grunnlag i tillegg. Den type «mer demokrati» kan være en vinn-vinn situasjon.

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: