Du er her
Hjem > Ukategorisert > Nesodden Kulturråd – hva blir det til?

Nesodden Kulturråd – hva blir det til?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Et kulturråd på Nesodden er en god idé fordi fagkompetanse er viktig for politikerne og kommuneadministrasjonen, som ikke nødvendigvis vet så mye om kulturfeltet og hvordan det er bygd opp. Men hva slags oppgaver skal vårt lokale kulturråd ha? Og skal rådet gis faglig tillit?

Tonje Gjevjon
Tonje Gjevjon

Det er gått nesten et år siden Nesodden kommune arrangerte folkemøte på Tangenten. Siden da har et interimstyre jobbet for å etablere Nesodden Kulturråd. Jeg var tilstede på folkemøtet og ble plassert i en gruppe sammen med en person som i bunn og grunn mente at kunst og kultur ikke har noe med fagkompetanse å gjøre. Personen hadde ingen forståelse for at det er forskjell på amatører og profesjonelle – og mente seg vel så profesjonell og kompetent som meg. Jeg har fire års utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen og 15 års erfaring som kunstner etter det. Men slike folk dukker alltid opp på folkemøter om kultur, og de foreslår selvfølgelig seg selv som medlem av for eksempel Nesodden Kulturråd. Heldigvis ble fem svært kvalifiserte kulturarbeidere, som har markert seg nasjonalt, pekt ut til å være med i et interimstyre som skulle jobbe for noe. Ingen visste helt hva de skulle jobbe for, men de har i alle fall jobbet – og kanskje har de forsøkt å avtegne det viktigste – nemlig rådets fremtidige rolle.

Og siden vi snart er i år 2016, kunne det vært greit å få grep om hva slags rolle interimstyret i Nesodden Kulturråd ser for seg at Nesodden Kulturråd skal ha. Hva slags tanker og erfaringer har rådet gjort seg? Jeg vet ikke, men håper på et tilsvar på denne kronikken.

Jeg har i alle fall store forventninger..

Men allerede fra starten av mangler utviklingsarbeidet bak et kulturråd noe vesentlig: penger. Fakta er at medlemmene i interimstyret for Nesodden kulturråd har jobbet gratis i snart et år, og at kommunen har gitt avslag når interimstyret har søkt om midler til å dekke noen av administrasjonskostnadene.
I prinsippet er interimstyret et knippe privatpersoner som jobber for kommunen uten administrasjon og uten noen form for honorar. Er det er positivt signal?

Når Nesodden i tillegg kun har en halv kultursjef, blir kulturposten litt halvhjertet. Kanskje bør også kultursjefens rolle rendyrkes og gjøres til en 100 prosent stilling? Da kan hun få muligheten til å være en hel kultursjef og utføre de arbeidsoppgaver en kultursjef må gjøre om vi ønsker å utvikle gode ordninger og arenaer for kultur, og bli en kommune der kulturarbeiderne har spillerom. Kultursjefen kan kanskje være kulturrådets administrasjon og delta på alle møter og rådsamlinger. Da får hun kontinuerlig påfyll av fagkompetanse. Det skader ikke å ha et råd i ryggen når man er kultursjef.

Hvis man ser på navnet ”Nesodden kulturråd” er det nærliggende å tenke at ordet råd er av betydning. Et råd der medlemmene har tung fagkompetanse innenfor kulturfeltet bør kanskje også være rådgivende for kommunens politikere og for kultursatsingen i kommunen. For hvorfor ønsker politikerne et lokalt kulturråd? Er det fordi de anerkjenner fagkompetansen rådet skal bestå av, og ønsker å bruke denne når det for eksempel skal innstilles til kulturpriser og kulturtilskudd? Er det for å kartlegge behovet for arenaer for kulturuttrykk, for å profesjonalisere kulturarenaene – eller er det mer en slags pynt kommunen nevner hist og pist fordi det høres bra ut.
Hvorfor vil Nesodden kommune ha et kulturråd?

Kanskje vet ikke kommunen hvorfor den vil ha et kulturråd, kanskje er det en prosess som fører frem til hva, hvorfor og hvordan og hvem. Men jeg regner med at de fleste er enige om at et fremtidig kulturråd bør tillegges faglig tillit, økonomi og en tydelig rolle.

I dag er Nesodden Kulturråd under utvikling – og det er interimstyrets oppgave å sette rammer og forslå mandat for det fremtidige kulturrådet.

Jeg tillater meg å komme med noen innspill:

1. Ikke bland kultur, idrett, helse og frivillighet. La kunst og kultur være en egen post
med egne budsjetter langt utenfor idrettens og frivillighetens rekkevidde.

2. Tenk profesjonelt og sats på de profesjonelle kunst- og kulturarbeiderne.
Sett av mer midler til de profesjonelle kunstnerne og deres prosjekter

3. Løft blikket. så prosjekter som klarer å nå ut over kommunens grenser får økt fokus.
Alle prosjekter kommer hjem til slutt, så det er ikke farlig å favorisere prosjekter som
hevder seg nasjonalt og internasjonalt.

4. Betal godt for den kunsten og kulturen som vises på de forskjellige arenaene i
kommunen.

2016 er et nytt år – og kanskje kan et kulturråd bidra til at Nesodden blir en kommune som har er en kort og langsiktig kunstplan. Time will show…

Tonje Gjevjon
Performancekunstner

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: