Du er her
Hjem > Aktuelt > Sånn blir hjernen din av luftforurensing

Sånn blir hjernen din av luftforurensing

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Forskere finner at forurensing fra trafikk ikke bare påvirker luftveier og sur nedbør, den bidrar med stor sannsynlighet også til Alzheimer og Parkinson.

Tidigere trodde man at aluminium bidro til Alzheimer. Moderne hjerneforsking har derimot utviklet kunnskap og metoder som gjør at man kan kartlegge nøyaktig hva som skjer i hjernen når den blir utsatt for sterk luftforurensning. Og det er ikke lystig lesning.

Utslipp fra biler – særlig dieselbiler – gir luftbårne mikropartikler som er 26 ganger finere enn sand. Partiklene består blant annet av sulfat, nitrat, hydrokarboner og tungmetaller. Vanligvis vil støv fanges opp øverst i lungene og hostes opp eller snytes ut. Problemet med mikropartiklene er at de fanges opp av hårene i nesens luktsystem, og dette systemet er direkte forbundet med hjernen via nevrologiske baner. Man vet at et tidlig symptom på Alzheimer er nedsatt luktesans. Forskningen kartlegger hva som skjer i hjernen når disse partiklene fraktes fra nesen. Den degenereres.

Alzheimer og Parkinson rammer 50 millioner mennesker i verden. Forskere har lenge prøvd å finne de viktigste risikofaktorene for disse sykdommene, som har det til felles at de består av degenererte nevroner i hjernen. Mexico City er verdens mest forurensede by, den har bare 8 smog-frie dager i året. Der har man gjort forskning ved å obdusere hjernen på hunder som har levd i disse omgivelsene. Resultatene viser at dyrene har dramatiske vevskader i hjernen, og arrene fra disse går i klare baner fra hjernen til nesens olfaktoriske system (luktsystemet). Partiklene fraktes direkte fra nesen til hjernen og ødelegger den. Det som skjer er at når disse partiklene når hjernen, tror hjernens immunforsvar – microglia – at det er en bakterie som fraktes med nervesystemet. Microglia starter å angripe disse cellene med en gift som dreper dem. I obduksjoner av mennesker som har hatt Alzheimer og Parkinson finner man store forekomster av microglia i de delene av hjernen som er ødelagt. Det viser at det er hjernens immunsystem som selv har drept nevronene.

Man driver nå med massiv forskning for å fjerne all tvil om disse funnene. Det mest sikre er proaktiv forskning, dvs å følge mennesker over flere tiår, så man kan kontrollere for alle faktorer som kan spille inn. Men det tar lang tid. Imidlertid har vi store mengder reaktiv forskning, som er obdusering av døde mennesker, der man sammenligner deres livsmønster retrospektivt. I Tyskland undersøkte mann 399 kvinner som hadde hatt Alzheimer, som man hadde fulgt i 20 år. De fant jo nærmere de bodde en sterkt trafikert vei, jo sterkere skader hadde hjernen. Samme funnene er gjort på store utvalg i USA. I Mexico City finner man døde områder i hjernen der micoglia har vært aktiv.

Den største synderen er gamle lastebiler som går på diesel. Men disse partiklene fraktes ikke langt. Forskerne sier at det gjenstår noe mer forskning før de kan med 100% sikkerhet fastslå den direkte sammenhengen mellom luftforurensning og Alzheimer og Parkinson. Men selv er de så sikre at når de flytter til et nytt sted, bosetter de seg aldri nærmere en sterkt trafikkert vei enn 50 meter.

Kilde: Mother Jones Magazine

Gro Ladegård

Gro LadegårdGro Ladegård
Gro Ladegård
Er bidragsyter, fungerende styreleder for Nesoddposten og professor på Markedshøyskolen i Oslo. Badstuebader på Oksval brygge. Yndlingstur er Nesodden på langs på søndager.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: