Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Bergerskogen – hva nå?

Bergerskogen – hva nå?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

6. januar ble kommunestyrets reguleringsplanvedtak i Bergerskogen opphevet av fylkesmannen, for andre gang. Kommunestyret vedtok Selvaags reguleringsplanforslag første gang i oktober 2013. Mindretallet fremmet krav om lovlighetskontroll, og ornitologisk forening og naboer påklaget vedtaket. I juli 2014 opphevet fylkesmannen kommunestyrets vedtak, etter å ha tatt klagen fra ornitologisk forening til følge og funnet vedtaket ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. I februar 2015 vedtok kommunestyret på nytt reguleringsplanen, og igjen kom det krav om lovlighetskontroll og vedtaket ble igjen påklaget. Denne gangen tok fylkesmannen både lovlighetskontrollen og alle klagene til følge og opphevet nok en gang kommunestyrets vedtak som følge av saksbehandlingsfeil, under henvisning til krav i naturmangfoldloven om vurdering av alternativ lokalisering av en eventuell utbygging.

Alle klagene ble tatt til følge etter at fylkesmannen gjennom lovlighetskontrollen vedtok å oppheve kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen gikk ikke nærmere inn på innholdet i disse klagene, fordi de var relativt sammenfallende og fikk det ønskede utfallet. Det er ikke usannsynlig at det foreligger andre saksbehandlingsfeil i saken, som er omtalt i klagene, men som det for fylkesmannen ville være unødvendig tidsbruk å gå nærmere inn på nå.

Allerede i forkant anmodet fylkesmannen kommunen om ikke å gå videre med reguleringsplanen, fordi Bergerskogen som sammenhengende skogsområde er av stor betydning for bevaring av det biologiske mangfoldet, hvor Norge også har internasjonale forpliktelser. Underveis er det i tillegg blitt påvist truede arter og naturtyper som forsterker behovet for vern av denne skogen. Det er neppe særlig tvil om at fylkesmannen er av den oppfatning at viktige naturverdier vil gå tapt ved en eventuell utbygging i Bergerskogen, og at utbygging derfor ikke bør gjennomføres.

Saken er mer komplisert enn den kan se ut ved første øyekast. Det kan være vanskelig å se hva fylkesmannens vedtak egentlig innebærer. En ting er imidlertid klart, det foreligger pr i dag ingen godkjent plan. Og det beste er vel å la det være med det. Dersom kommunestyret likevel ønsker en regulering, må fylkesmannen enten overbevises om at foreliggende forslag er den beste lokaliseringen i forhold til naturverdiene, eller det må utarbeides et nytt forslag med en annen lokalisering og håpe at dette blir akseptert av fylkesmannen. Det ligger ikke på noen måte noe løfte i fylkesmannens vedtak om at fylkesmannen ved en eventuell ny klagebehandling ikke vil oppheve et eventuelt nytt reguleringsvedtak.

Nå kan det jo tenkes at Selvaag ikke vil kaste bort mer tid og penger på dette prosjektet, særlig dersom det må utarbeides et alternativt forslag.

Men det er også slik, at det nå er et nytt kommunestyre, hvor ikke minst Ap og Høyre har bedyret en grønnere kurs, og hvor denne saken vil være en prøve på realitene i dette. Og MDG har fått en bedre valgteknisk uttelling enn det først så ut til, med 2 representanter i både Plan- og teknikkutvalg og i Kultur- og miljøutvalget, med henholdsvis nestleder og leder. Viktig er det også at det nå er en ny virksomhetsleder i administrasjonens Plan, bygg og geodata, den forrige viste liten forståelse for Bergerskogens åpenbare naturverdier og behovet for vern. Disse forholdene burde gi håp om at det til syvende og sist blir naturverdiene som i denne saken blir tilgodesett og at de økonomiske interessene må gi tapt. For øvrig har 373 personer til nå signert et opprop for vern av Bergerskogen: Opprop.net/vern_bergerskogen

Det er lite sannsynlig at kommunestyret vil kunne gjøre et nytt reguleringsvedtak uten at det igjen vil foreligge saksbehandlingsfeil, som kan medføre at påfølgende klager igjen kan bli tatt til følge av fylkesmannen. Det er fortsatt mange snubletråer i denne saken.

Etter hva som kom fram i gårsdagens Amta har det politiske flertall også innsett dette, men etter flertallets reaksjoner å dømme har de likevel ikke tenkt å gi seg med det første. Men disse reaksjonene synes å være av en karakter som ikke burde kunne forventes fra våre folkevalgte. I følge Amta nekter flertallet (Ap/H/FrP) å akseptere fylkesmannens avgjørelse og vil sende den tilbake til fylkesmannen og kommunaldepartementet med anmodning om at den blir omgjort. Til overmål beskyldes fylkesmannen for ikke å følge spillereglene, mens det er de selv som nå ikke respekterer disse. Slikt er ikke våre folkevalgte verdig, men som søknad om å tape neste valg vil det nok fungere godt.

Det gjenstår å se hva kommunestyret gjør 3. februar. I lys av sakens historikk og utvikling vil nok imidlertid en utbygging av Bergerskogen uansett aldri finne sted.

Ulf Johansen Krange

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: