Du er her
Hjem > Forsiden > Mer om demokrati……

Mer om demokrati……

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I Nesoddposten 25.12.2015 setter Inger Johanne Norberg ord på noen tanker hun formulerer som ”Mer demokrati”. Herunder avklarer hun en rekke positive forhold omkring det enkelte individs rettigheter i samfunnet. Bra.

Hun har sikkert merket seg at jeg har en litt annen vinkling til problemene. For meg betegner begrepet ”demokrati” en hel og udelelig samfunnstilstand. På lik linje med en annen tilstand: ”Frihet”.

Begynner vi å relativisere friheten, dvs. dele inn begrepet i såkalte ”friheter”, betyr det at friheten selv er fraværende. Da sitter noen høyere oppe i eller over samfunnet med makt til å innvilge partikulære friheter. Man er med andre ord ufri, prisgitt noens subjektive og vilkårlige forgodtbefinnende.
Kriteriet er at enten har vi frihet eller vi har det ikke. Vi kan ikke ha bare litt frihet. Der noen har makt til vilkårlig å innvilge såkalte friheter, er selve friheten fraværende og erstattet med vilkårlig dirigering, dvs. ufrihet.

Det kan ofte være fruktbart å sammenligne cellesamfunn. Nærliggende er å ta for oss kroppen vår, mer spesifikt kvinnekroppen. En kvinne kan være enten gravid eller ikke gravid. Hun kan ikke være bare litt gravid. Det forstår alle. Slik også med frihet så vel som med demokrati. Et samfunn kan ikke ha bare litt frihet, litt demokrati. Enten har vi frihet og demokrati eller vi har det ikke. Har vi ikke frihet og demokrati, betyr det at vi lever under et annet slags regime. Dette er en ubehagelig kjensgjerning som vi må se i øynene enten vi liker det eller ikke. Alternativet er å leve i en kronisk tilstand av enten ubevisst selvbedrag eller bevisst underdanighet.

Ønsker vi å være realistiske kommer vi følgelig ikke utenom å definere hvordan dagens norske styre fungerer i forhold til den styreformen vi ønsker for samfunnet vårt. For oss her i Vesten har det opp gjennom århundrene vært et spørsmål om det er makten eller retten som skal råde. Innenfor vår kulturkrets har det lenge vært bred enighet om at det er retten, det vil si loven, som skal sitte i høysetet. Men umiddelbart melder da problemet seg om hvem som skal avgjøre hva som skal være lov?

Reidar Gunder: Samfunnsviter: mangeårig leder av blant annet «Rettsdemokratisk institutt «og «Norges grunneierforbund.»

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: