Du er her
Hjem > Forsiden > AINA SÆTHRE, HELSESØSTER VED TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE.

AINA SÆTHRE, HELSESØSTER VED TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Aina utstråler varme og vennlighet. Intervjueren tenker at hun er en person som ungdom lett kan få tillit til. På spørsmål om alder, hvor lenge hun har bodd på Nesodden, utdannelse og arbeidslivs erfaring kommer svarene presist og raskt.

INA SÆTHRE, HELSESØSTER VED TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE.
INA SÆTHRE, HELSESØSTER VED TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE.

-Jeg er 48 år, har bodd på Nesodden siden 2007. Og har den samme utdannelsen som de andre helsesøstrene. Sykepleie utdannelse samt 1. år som retter seg mot helsefremmende og forbyggende kunnskap for barn og unge. Når det gjelder arbeidslivserfaring har jeg jobbet både i Stavanger og Frogn kommune som helsesøster. I tillegg har jeg jobbet som sykepleier i mange år med barn og nyfødte.

Du er helsesøster på en ungdomsskole. Overgangen fra å gå på barne- til ungdomsskole er stor for mange. Kan du si litt om det?

-Det skjer mye med barn i den alderen. De er i en kontinuerlig prosess fra det å være barn til å bli ung. Ikke bare med kroppen, men hele identiteten er under forandring og utvikling. De skal finne ut hvem de er og utvikle seg til selvstendige individer og har mange tanker rundt spørsmålet: hvem er jeg? Selv om foreldrene fortsatt er de viktigste, skal de samtidig løsrive seg. Alle foreldre og unge som har vært gjennom den prosessen vet at det ikke bare er enkelt.

Muligheter og utfordringer i jobben.
-Jeg ser mange muligheter i jobben som helsesøster, blant annet det å jobbe enda mer forebyggende rettet mot trivsel og psykisk helse  i grupper og i klassene. Noe som jeg tror vil komme ungdommen til nytte. 

Hvordan fungerer en dag hos deg ?

-Hos meg er det ingen timebestilling. Jeg har en åpen dør. Både de unge, foreldre og lærere tar kontakt. Dagen er variert. Alt fra små spørsmål og bekymringer til mer regelmessige støtte samtaler med elever som ønsker det. I tillegg kommer foreldre samtaler og et tett samarbeid med lærere og skoleledelse og andre hjelpetjenester i kommunen. For de viktigste personene for de unge på skolen er selvfølgelig lærerne. Det er de som kjenner elevene best. Fra mitt synsfelt gjør lærerne en enorm jobb for å få de unge til å trives og lykkes i den tiden de går her.

Er du aktiv i å synliggjøre det tilbudet en helsesøster representerer? Går du for eksempel i klassene og orienterer om hva de kan få hjelp til hos deg ?
-Ja, og det gjør jeg med glede. Helsesøstrene  bør være synlige på skolene. Og vi underviser på alle trinn, og har i tillegg grupper med ulike temaer etter behov.  Det viktigste vi gjør er kan hende å kunne se det verdifulle i hver ungdom. Du vet som helsesøster må du like ungdom, være glad i mennesker.

Det har vært mye om mobbing av skoleelever i pressen de siste ukene. Hvilke synspunkter har du på mobbe-problematikken?

-Trivsel og sosiale relasjoner må fungere, sier Aina. – Overgangen fra barne-til ungdomsskolen kan være en vanskelig tid. Skifte i relasjoner, tidligere klassekamerater blir borte og nye kommer til. Målet er : best mulig trivsel for den enkelte og klassen. For å nå dette målet er det viktig å trekke inn alle samarbeidspartnere. Skolen har et stort ansvar her. Og det mobbes kan hende på en litt annen måte nå. Sosiale medier er en tosidig sak som både gir mye fellesskap samtidig som de gir utfordringer når det gjelder mobbing. Viktig å vite at en ikke trenger å være venner med alle, men at vi må behandle hverandre med vennlighet og respekt.

Forskjell på mobbing blant gutter og jenter?

Det å være i et fellesskap og ha tilhørighet betyr mye for alle, og selv om mobbing kommer forskjellig ut blant gutter og jenter, handler det vel om det samme, at man ikke får være en del av et fellesskap. Jeg tror det er viktig at vi voksne er tydelig på hva som er greit og hva som ikke er greit i forhold til hvordan vi snakker til hverandre. Det å lære ungdommen å respektere andre sine grenser, det at vi er forskjellige og samtidig stå opp for hverandre.

Når det gjelder mobbe problematikken hvem mener du er den viktigste resursen barna har på skolen?

-Det er lærerne og de burde hatt mer tid til å forebygge mobbing. Hvis man skjønner at trivselen i en klasse ikke er god så kan helsesøster bidra med blant annet gruppesamtaler i de klassene.

Hvilke spørsmål er det ellers barna kommer til deg med? Kroppspress, seksualitet og kan de som er homofile være åpne om det?

-De kommer med spørsmål i alle varianter som handler om selvbilde, kroppens utvikling, spørsmål rundt prevensjon og seksualitet.  Igjen,  de skal finne ut hvem de er. Når det gjelder identitet og seksualitet så snakker vi om det som en naturlig del av seksualundervisningen.

Opplever du at de føler seg trygge på at taushetsplikten blir overholdt?
-Basisen for at at de velger å komme til meg er at de har tillit til at jeg overholder taushetsplikten. Har de svært alvorlige problemer så blir vi enige om hva det er som skal skje. Jeg hjelper dem å sortere, sette ord på det de tenker og føler.

Ønsker for fremtidens skolehelse på Nesodden?

-Fortsette å styrke helsesøstertjenesten og lærernes ressurser.

Hva betyr mest for deg?
-Familien min og selvfølgelig den meningsfulle jobben jeg har. Samt å dyrke diverse hobbyer. Det er viktig å ha en hobby som gjør deg glad.

Og da er vi kommet til dine forslag når det gjelder bok, film og musikk?
-Jeg leser mye fag for tiden, men har lest Jojo Moyets to siste bøker: ”Et helt halvår” og ”Etter deg.” Jeg lever meg inn i en annen verden når jeg leser bøker,  kobler av. Når det gjelder film, så anbefaler jeg serien som går på TV2 (NRK2): Sykt perfekt. Den omhandler ungdom og de utfordringene de står ovenfor. Min musikk anbefaling er: Ingebjørg Bratlands siste CD.

Aina avslutter intervjuet med å si at hun opplever at hun møter masse flott ungdom, at de både er reflekterte og ansvarsfulle.

Jeg takket for en hyggelig samtale og tenker. Nå har jeg intervjuet tre helsesøstre her på Nesodden. Ingerlise Skarø (Fagsjef)  Trude Midtgard (Nesoddtangen skole) og nå Aina . Kunnskapsrike fagpersoner med klare og tydelige grenser. Tre meget forskjellige personligheter med det fellestrekket at de har et glødende engasjement  for den jobben de har valgt å gjøre her på Nesodden.  De imponerer meg.

Klikk her for å se Helsesøstrenes trefftider

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: