Du er her
Hjem > Forsiden > Bygging av produksjonskjøkken på Nesoddtunet.

Bygging av produksjonskjøkken på Nesoddtunet.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

La det først være sagt: det rimeligste alternativet ville, slik Nesoddposten ser det, være å legge kjøkkenet til en utvidelse av det eksisterende kjøkkenet. Men fordi denne boligmassen er gammel og slitt,  ville det være, for å si det billedlig,  å bygge rede i et gammelt tre. Kommunen v/rådmannen innså vel også det og så derfor etter alternative plasseringer.

Avdelingsleder Mona Kristiansen (th)
Avdelingsleder Mona Kristiansen (th)

En forankring av et selvstendig kjøkkenbygg i gammel bygningsmasse på Nesoddtunet synes derimot å være en god løsning begrunnet i følgende fakta:

1. Matbehov til institusjoner/hjemmeboende og nye tilbud vil bli dekket.

Med et nybygget produksjonskjøkken på ca. 300 kvm vil man da også kunne dekke alle matbehov til institusjoner/hjemmeboende og nye tilbud i uoverstigelig fremtid. Og om det skal etableres større eldreinstitusjoner andre steder på Nesodden, bør de ut fra samme tenkning,  også få lokale kjøkken der.

2. Nærhetsprinsippet.

Men det tyngste og viktigste argumentet for et selvstendig bygg forankret i gammel bygningsmasse, er nærheten mellom de som lager maten og de som bruker den. Det anses som svært viktig å ta vare på denne nærkontakten.  Minner her om at mattilbudet til Nesoddtunet sykehjem skal fungerer som en integrert del av det medisinske tilbudet.

3. Trafikkforhold

Det er i dag biltrafikk med varelevering til kjøkkenet.  Bare de store transportørene/bilene har tilgang til å kjøre forbi bommen inn der kjøkkenet ligger. Her er det en trafikkmessig flaskehals. I det forslaget som rådmannen har lagt frem er dette løst ved at veien til kjøkkenet er lagt utenom denne trafikkmessige ”flaskehalsen”. Mao det vil ikke lenger være noen trafikkmessige problemer ved avlevering av varer til kjøkkenet.

Nesoddposten tillater seg her å minne varaordfører Erik Adland (H) på at det var han som under bygging av trinn 2 på Nesoddtunet etablerte denne ”flaskehalsen” Han var den gang leder for plan-komiteen for utbyggingen.

4. Nesoddtunets uteareale.
Til argumentasjonen om at det blir mindre uteareal for beboerne på Nesoddtunet ved bygging av produksjons-kjøkkenet er å si: Brukerne på Nesoddtunet benytter seg lite av dette utearealet da det egner seg dårlig for rekreasjon. Noe man kan registrere ved å ta en befaring.

5. Konsekvenser av en eventuell flytting av produksjons-kjøkkenet til et annet sted på Nesodden.
Hvis kjøkkenet flyttes til et annet sted enn Nesoddtunet må det likevel etableres mottak av mat på Nesoddtunet. Tunet har per dags dato 122 brukere. Noe som tilsier at det i overskuelig fremtid vil være stort omfang  for levering av varer til kjøkkenet. For brukerne ved Nesoddtunet skal ikke bare ha middag, men også frokost, kvelds og en kaffe med god kake til. Hvem som da, ved en eventuell flytting av kjøkkenet, skal ta seg av levering /organisering av matvarer som brød, melk m. m. er derfor et åpent spørsmål.

6. Kiwanis-låven/Kommunesenteret syd.
Ved å etablere et kjøkken utenfor Nesodden ved for eksempel Kiwanis låven er det flere spørsmål som må reises. Ett av dem  er hvordan Mattilsynet vil reagere på  å frakte varm mat over en avstand fra Kiwanis låven stil Nesoddtunet? Og ikke minst spørsmålet om flertallet H, Ap på nytt skal kjempe for å kaste ut Kiwanis.  Sist sto Ap alene igjen om dette etter at Høyre snudde.

Så over til Facebooksiden: Hva skjer (5.12.2015) der varaordfører Erik Adland (H) sier  ”Det er vurdert 4 alternativer for å bygge et nytt kjøkken på Nesoddtunet, ingen gir noen gode løsninger. En kan mene mye, men et avgrenset areal med Sunnaas sykehus i syd, barnehage i øst, Håkonkastet i nord og et stup mot Oslofjorden  i vest gir klare begrensninger.” (Sitatet er skjermdumpet ) Som varaordfører og  utvalgsleder for Plan- og teknikkutvalget er det viktig at Erik Adland nå ser muligheter, ikke bare begrensninger. Ikke stiller med absolutter i denne saken.

Til slutt en liten «sving» innom sykehjems situasjonen på Nesodden. Viser her til artikler i Amta og Nesoddposten der det dokumenteres at sykehjems situasjonen ti år etter ti år har godt fra krise til krise. Nesoddposten lover i den forbindelse å følge opp åpningen av de resterende 4 plassene på Nesoddtunet.

http://www.nesoddposten.no/wenche-storseth-leder-for-nesoddtunets-venner-en-fagperson-politikerne-bor-lytte-til/

 

http://www.nesoddposten.no/intervju-med-jorunn-toje-ohme-en-kriger-for-en-verdig-eldreomsorg/

 

http://www.nesoddposten.no/en-lenge-varslet-katastrofe-del-2-denne-ikke-gang-fra-2015-eller-2005-men-2002/

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: