Du er her
Hjem > Forsiden > KOMMUNESTRUKTUR OG DEMOKRATI

KOMMUNESTRUKTUR OG DEMOKRATI

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Forrige uke arrangerte Lokalsamfunnsforeningen sammen med Fagforbundet en konferanse med tittelen ”Kommunereformen – siste fase” på Gardermoen med nærmere 200 deltakere.
Professor i statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitet i Agder, Morten Øgård, gikk gjennom forskningen på organisasjonsstørrelse og demokrati, og slo fast at større kommuner ikke fører til bedre lokaldemokrati.

Han mener kommunereformen er basert på «total nonsens» i faktagrunnlaget, og sikter da til Vabo-utvalgets rapport.

– Jeg har undret meg over hvorfor vi trenger denne reformen. Det er et enormt eksperiment som dras i gang. Man har ikke sett på samfunnsvitenskapelig forskning om hva som skjer når organisasjoner og kommuner blir større, sa Øgård.

Kulturforskjeller
Han var også opptatt av at kulturforskjeller i organisasjoner lager problemer ved fusjoner.

– 70 prosent av sammenslåinger mislykkes, sa han. Det er fordi man har for store forventninger til effekten av fusjonen. Øgård mener samfunnet ris av en gigantomani. Større sykehus, barnehager, skoler gir ikke bedre resultater.

– Man ser bort fra transaksjonskostnader og at større organisasjoner trenger et større byråkrati, sa Øgård.

Han viste til forskning som viser at økt størrelse fører til økt avstand og økt grad av formalisering. Det igjen fører til økt administrasjon og følelse av avstand til dem som tar beslutninger.

Forslaget om endring av inntektssystemet, mente Øgård vil føre til flere sammenslåinger. Han møter mange kommunepolitikere som sier at kutt i basistilskuddet er kroken på døra. Nå klarer de ikke økonomien lenger.

– Husk at dette bare er et forslag. Det er ikke vedtatt ennå. Det betyr i praksis tvangssammenslåing om de forslåtte endringene i inntektssystemet blir vedtatt, sa han til konferansedeltakerne, i følge Kommunal Rapport.

Hva skjer på Nesodden?
Den politiske styringsgruppa med en fra hvert parti hadde møte for et par uker siden, og la opp en ny fremdriftsplan. Det skal fremdeles utredes om eventuell sammenslåing med Ås og Frogn, og vurderes å bli en bydel i Oslo. Men flere av partiene sitter med kortene tett til brystet, og vil ikke ”ta stilling” før utredninger og samtaler med disse kommunene er avsluttet.

I mars/april vil det sendes ut en kortversjon av disse utredningene til alle husstandene på Nesodden, og de vil ligge ute til høring. Hvordan den høringen skal organiseres, er noe uklart. Det vil også arrangeres et ”folkemøte” og møter med frivilligheten og næringslivet. Dessuten er det laget tekst til en lengre telefonspørreundersøkelse der et utvalg av oss vil få muligheten til å si vår mening. Dette er vår mulighet til å mene noe. Dessverre er det erfaringsmessig stadig færre som sier ja til å svare på spørsmål over telefon, så dette er etter undertegnedes mening en noe usikker ”meningsmåling”. Men vi får gripe muligheten på de arenaene som finnes før saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret i mai. En eventuell rådgivende folkeavstemning vil bli avholdt i juni.

I et åpent møte som ble arrangert for snart et år siden ble det lagt fram en rekke argumenter for å beholde Nesodden som egen kommune. Les mer her: http://www.nesoddposten.no/debatten-om-kommunesammenslaing-er-i-gang/

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: