Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Sandra Edvards virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

Intervju med Sandra Edvards virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Før hvert møte med personer som skal intervjues er jeg like spent. For hver gang overraskes jeg. Denne gang er det Sandra Edvards som, når jeg spør hvordan hun tror hennes medarbeidere opplever henne, svarer: ” ” Som en tydelig, direkte og rettferdig person med for mye testosteron. ”

Sandra er ingen utenom-snakker. Svarene kommer klare, korte og kontante. På spørsmål om alder, hvor lenge bodd på Nesodden, utdannelse og arbeidslivs erfaring er svarene:

Sandra Edvards virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester.
Sandra Edvards virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

-Jeg er rundt 40 år, men synes i 30- årene høres bedre ut. Jeg har aldri bodd på Nesodden, bor i Fredrikstad. Er utdannet som vernepleier, familieterapeut, har videreutdannelse i ledelse, snart ferdig med en master i organisasjon og ledelse samt har videreutdannelse i organisasjons- psykologi. Når det gjelder arbeidslivserfaring forteller Sandra at hun har jobbet som ”vaktsykepleier” i hjemmesykepleien, vært avdelingsleder for et bofelleskap med autister og jobbet med multihandicappede barn og på sykehjem. Og at hun startet å jobbe på Nesodden i 2010.

Hvorfor har du valgt å jobbe på Nesodden?
-Jeg har alltid vært fasinert av Nesodden, svarer Sandra. – For meg som kommer fra Fredrikstad, en arbeider- by, oppleves Nesodden som en spennende kommune, et kunstnersamfunn med en høyt udannet befolkning.

Hvilke tjenester er det du har ansvar for? Igjen kommer Sandras svar raskt, som perler på en snor:

Hjemmesykepleien.
Praktisk bistand.
Brukerstyrt/personlig assistanse.
Psykisk helse, Nesoddtangen gård.
Rask: et tilbud til mennesker med lettere angst og depresjoner.
Bekkeblom: et bofellesskap innen psykisk helse.
Håkonsletta: et rus-og psykiatri bofellesskap med 6 leiligheter som er døgnbemannet. Ambulerende team: gir tjenester til mennesker med rus og psykiske problemer.
Rehabiliterings-team for eldre som bor hjemme.
Palliativt team som tar seg av alt fra kreftbehandling til annen lindrende behandling.
All privat avlastning. Hvis Nesodden får en pasient som som kommunen ikke kan gi noe tilbud til så må det kjøpes plass til vedkommende i en annen kommune.
Matombringing til eldre og andre med behov.
Vestkanten dagavdeling – dagtilbud til eldre.

Sandra avslutter med å si at alle disse oppgavene er lovpålagte.

Intervjueren ser ned på den smørbrødlisten av oppgaver som Sandra har listet opp og reiser følgende spørsmål. Har kommunen økonomisk ansvar for alle disse oppgavene?

-Ja, det er klart.

Etter å ha sett alle ansvars områdene dine må jeg også få spørre hvor mange ansatte du som virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester har ansvar for?

-Vi opererer med hele årsverk. antall hoder blir derfor ca.tall for meg. Grovt regnet blir det 250 personer med stort og smått.

Hvordan fungerer en dag hos deg?
-Det er mye møter og mange samtaler med ledere og samarbeidspartnere. Så vel interne som eksterne som jeg har ansvar for. Mye planlegging, rutiner og saker som skal til behandling i politiske utvalg med mer.

Utfordringer og muligheter i jobben.
-Den største utfordringen er naturlig nok at vi klarer å drifte faglig forsvarlig innenfor lovpålagte oppgaver, sier Sandra og legger til, – men vi har en gruppe eldre i vekst. Det er viktig å ha planer for å møte denne veksten. Mulighetene ligger i at jeg kan være med å utgjøre en forskjell, være med å bety noe for mennesker på Nesodden. Hvis jeg en dag kan si at jeg har lykkes med det vil jeg være fornøyd.

Har din virksomhet tilstrekkelig med økonomiske ressurser /ansatte til å fylle alle oppgavene som skal gjøres?

-Mitt motspørsmål blir: får man noen gang nok? Hjemmetjenesten har de to siste årene gått i balanse. Det betyr både at vi har oppfylt lovverket og holdt oss innenfor det budsjettet som er tildelt oss. Vi er flinke til å søke om eksterne økonomiske midler og i å være kreative, uredde og åpne for nye løsninger.

Så i budsjettet for helse-og sosial for 2016 har dine ansvarsområder ikke fått kutt?

-Vi har i likhet med alle andre fått kutt i budsjettet. Så er det opp til meg og mine ledere å komme med forslag til hvor vi kan kutte.

Hva betyr mest for deg?
-At jeg kan stå opp hver morgen og ivareta både familien og jobben min.

Og da er vi kommet til dine forslag når det gjelder bok, film og musikk?
-Jeg er en lesehest, gleder meg til jeg blir ferdig med masteren min slik at jeg kan ta opp lesingen igjen, men noe har jeg da fått lest. Tror jeg velger å anbefale boken: ”Et helt halvt år” av Jojo Moyes. Begrunnelsen for å velge den er at denne fortellingen setter perspektiv på livet. Som for eksempel det å klare noe så selvfølgelig for de fleste av oss, som å kunne klø seg i hodet. Når det gjelder film blir det: «Kramer mot Kramer.» Det er lenge siden jeg så den, , men den sitter. Mitt musikkvalg blir Bon Jovi som har fulgt meg siden jeg var barn.

Til slutt: Har du en morsom historie til Nesoddpostens lesere?

-En jeg kjenner kjøper seg en vaskemaskin. Han kobler til maskinen og setter på vasken. Regner med at alt er i orden, men etter sentrifugeringen begynner maskinen å hoppe bortover gulvet. Han prøver å stoppe maskinen ved å legge seg opp på den, noe som ikke fungerer. Får til slutt dratt ut kontakten.

Han er rasende og drar opp til butikken der han har kjøpt maskinen. Der står det en ung vennlig blond jente og tar i mot all kjeften han kommer med. Når han er ferdig med å kjefte spør hun forsiktig om han har husket å fjerne fraktboltene på maskinen. Selvfølgelig har jeg det, svarer han. Et svar som absolutt ikke medførte riktighet. For når han kom hjem og får fjernet fraktboltene så fungerte maskinen riktig så bra. Men tilbake i butikken har han ikke vært.

Vedtatt kutt i Helse -og omsorgs budsjettet for 2016:

Sykehjem 482 000
Hjemmetjenester 347 000
Boliger med bistand 239 000
Forebyggende og behandl. tjenester voksne 55 000
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 9 000
Integrering og mangfold 107 000

Hertil:
Helse og omsorg 2 000 000

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: