Du er her
Hjem > Forsiden > Nesodden Kulturråd er stiftet

Nesodden Kulturråd er stiftet

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

8. februar inviterte interimstyret til stiftelsesmøte for Nesodden Kulturråd. Et førtitalls nesoddinger møtte opp og tegnet seg som medlemmer, vedtok vedtekter og valgte styre.

Kulturrådet
Plakaten til stiftelsesmøtet av Nesodden Kulturråd.

Kulturrådets formål er å arbeide for best mulige forhold for kunst- og kulturlivet på Nesodden, og være rådgivende for kommunen i saker som angår kulturlivet. Videre skal kulturrådet være et samordningsorgan for det profesjonelle og frivillige kunst- og
kulturlivet på Nesodden. Styret er satt sammen av personer med kompetanse fra ulike deler av kunst- og kulturfeltet. Rådet er politisk uavhengig, og arbeidsområdet omfatter all profesjonell og frivillig kunst- og kulturaktivitet som utøves av aktører innenfor formidling og produksjon, lag og foreninger, offentlige instanser og andre aktører. Idretten er unntatt.

I forkant av møtet hadde det vært diskutert om det bare skulle være personlig medlemskap, eller om også ulike organisasjoner som utøver kulturaktiviteter kunne bli medlemmer. Men det var stor enighet om at, i alle fall i første omgang, bare enkeltpersoner kan bli medlemmer.

Vedtektsforslaget fra interimstyret innebar at valgkomiteen skulle oppnevnes av kulturadministrasjonen (2 personer) og kulturrådets styre (3 personer). Men møtet mente det var riktigere å følge vanlig organisasjonspraksis ved å la årsmøtet velge valgkomiteen. Videre ble det vedtatt at det i tillegg til ett åpent folkemøte i året også skal avholdes minst ett medlemsmøte.

Noen av kulturrådets oppgaver framover er å sikre forutsigbare rammer og å være en aktiv kanal for kulturlivet inn til politikerne og administrasjonen. Rådet skal også være en høringsinstans, og følge opp samarbeidsavtalen med kommunen, drive kulturplanarbeid og utarbeide retningslinjer for kulturpris og fond.

Stiftelsesmøtet valgte følgende styre: Cecilie Nordstrøm, Gunhild Vatn, Inge-Lise Langfeldt, Jørn Erik Ahlsen Alkanger, Tormod Bjørnstad, Anne Line Sund og Anne Marit Tronvik. Varaer ble Jorunn Gran, Linn Cecilie Ulvin, Randi Elmenhorst og Jens Chr. Bøhler-Bjerkeland. Styret konstituerer seg, og velger leder og andre verv i nær framtid.
Før møtet var det strålende musikkinnslag ved Andreas Haddeland og Emil Vestre, og i en innlagt pause ved Morten Qvenild og Erik Løkra.
Så det er bare å henvende seg til nesodden.kulturrad@gmail.com og tegne medlemskap. Det koster bare 100 kr i året.

-reir

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: