Du er her
Hjem > Aktuelt > Ro, ro til fiskeskjær?

Ro, ro til fiskeskjær?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Arbeidet med å sprenge bort 24 skjær i Indre Oslofjord har pågått natt og dag siden oktober. Med Nesodden kommunes fulle velsignelse. Så i denne uken skjedde det plutselig noe: En bekymret ordfører sto frem i riksmedia og krevde øyeblikkelig stans i arbeidene.

Ingen grunn til bekymring?

Av og til er det helt umulig å forstå politikere. I debatten om kjøkkenet på Nesoddtunet ble det for eksempel hevdet fra Ap og H at utbygging var umulig fordi det var for liten plass og for dårlig adkomstveier. Med slike konsekvenser kan man da ikke bygge ut?

Men da søknaden fra Kystverket kom, var det ingen i de to partiene som rynket brynene. Det skal brukes tonnevis med sprengstoff og 75.000 kubikkmeter stein og masse skal dumpes ved Spro. Alt rett utenfor Nesodden. I den viktigste «marka» vi har. Hvilke konsekvenser så politikerne da? INGEN! Glemt var ti år med giftdumping ved Malmøykalven. «Vær så god, – det er bare å sprenge i vei!»

Vi husker Harald Heide-Steens klassiske replikk: « Vi kan jo ikke se den grensen under vann!» Politikerne fra Ap og H kunne tydeligvis ikke se noe som helst under vann. Verken død fisk eller fugl, tang eller tare, forurensninger eller andre skader. De så ingen mulig farlige konsekvenser.

Nytteløse protester

Og ikke ville de høre heller. Det har haglet med advarsler og kritiske innvendinger fra mange hold, men til ingen nytte. Også Miljøpartiet de grønne protesterte høyt, men Ap og H lyttet ikke til samarbeidspartneren sin.

Saken ble fremmet som en hastesak i Plan- og teknikkutvalget i oktober, den skulle behandles i løpet av én dag. Politikerne fra MDG, SV og V protesterte kraftig både mot tiltakets innhold og saksbehandlingen. Men utvalgsleder Erik Adland brukte dobbeltstemmen sin og trumfet saken igjennom.

SV og V fremmet protokolltilførsel fordi de mente hastebehandlingen ikke var forsvarlig og derfor var i strid med kommuneloven. Det skal bli spennende å se hva kontrollutvalget mener.

Og ingen vet egentlig hvorfor det hastet så veldig, for de andre berørte kommunene hadde gitt tillatelser, og arbeidene var allerede i gang!

Hva skjedde?

I begynnelsen av januar kom Are Dammann og Elin Leer-Salvesen med et omfattende notat som vi omtalte her i nesoddposten.no. Kanskje fikk notatet snøballen til å rulle? Men det tok nesten fire uker før helomvendingen var et faktum: Mandag 8. februar sto ordfører Nina Sandberg frem med bekymret mine i NRK og ba om at sprengningene skulle stanses umiddelbart.

Igjen haster det! Onsdag 10. februar bruker ordføreren hasteparagrafen i kommuneloven og et samlet formannskap vedtar at: «Nesodden kommune ber om full stans i sprengningsarbeidene i forbindelse med utbedring av farled i Oslofjorden, inntil fullstendig miljørisikovurdering er gjennomført.» I tillegg får SV oppslutning om at Fylkesmannen må påse at ti konkrete krav blir ivaretatt i det videre arbeidet.

Nå går det kjapt. Allerede tirsdag 9. februar har Plan- og teknikkutvalget vedtatt umiddelbar stans i dumpingen av masser i Spro havn. I Oslo reagerer byråd Lan Marie Nguyen Berg, MDG, og ber Fylkesmannen stanse sprengningene. I Akershus fylkeskommune vil varaordfører Lars Salvesen, KrF, ta opp saken i møte mandag 15. februar.

Akershus Amtstidende omtaler ordfører Nina Sandbergs snuoperasjon i en leder 9. februar. Avisen undrer seg over hva som er motivet for kuvendingen. Og det er ikke lett å forstå hvordan Ap og H kunne være helt skråsikre og urokkelige i måned etter måned for så plutselig å kaste seg rundt og fossro i stikk motsatt retning.

Noen hevder at det er rapporten fra Norconsult som er avgjørende og at kommunene ikke fikk den tilsendt i sakspapirene. Men innholdet i rapporten var kjent allerede i høst, også for Nesoddens politikere, se Kystverkets nettsider: Eksempelvis ble den omtalte konsekvensutredningen lagt ut på høring på Kystverkets nettsider 29. juni i fjor, og ble da også delt på Nesodden kommunes nettsider.

I farvannet rundt Nesodden er arbeidene avsluttet for lengst, og ingen vet hvilke skader som har skjedd. Men videre innover i fjorden gjenstår mange skjær og grunner.

Selvsagt er det lov å snu, og det er bedre sent enn aldri.

Men saken øker ikke vår tro på enkelte politikere. Igjen har de vist manglende dømmekraft og uforståelige handlemåter.

Tormod Bjørnstad

 

 

 

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: