Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Elisabeth Svendsen: Avdelingsleder for Hjemmesykepleien sone øst- og Dagavdelingen.

Intervju med Elisabeth Svendsen: Avdelingsleder for Hjemmesykepleien sone øst- og Dagavdelingen.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Inntrykk: Elisabeth tilbyr seg å spandere kaffe på intervjueren. Det pleier å være omvendt. Dette intervjuet blir derfor, etter denne gedigne ”bestikkelsen”, preget av en uhyre positiv holdning til intervju-objekt. Ikke et negativt ord om denne damen. Men fra spøk til alvor: Elisabeth fremtrer som en blid person, med mye humor og med en sterk faglig stolthet for de avdelingene hun er avdelingsleder for.

 Elisabeth Svendsen: Avdelingsleder for Hjemmesykepleien sone øst- og Dagavdelingen.
Elisabeth Svendsen: Avdelingsleder for Hjemmesykepleien sone øst- og Dagavdelingen.

På intervjuerens spørsmål om alder svarer Elisabeth” – Jeg er i midten av 30- årene. En alder jeg trives godt med. Og er en gårdsjente fra Veum gård på Fagerstrand. Min store hobby er hester og trening. Jeg brukte barne-og ungdomstiden min i stallen. Hestejenter blir selvstendige, sterke omsorgspersoner tror jeg. Du vet hester er ærlige og trofaste, de står alltid og venter på deg. Ellers er jeg å finne på det lokale «Treningsstudioet Orangehouse» på Fagerstrand to dager i uken med Tabatatimer.

Hvorfor har du valgt å jobbe på Nesodden?

-Jeg har to fine gutter, men det gjør det komplisert å jobbe i Oslo. Logistikken blir det vanskelig å få til å gå opp. Kort reisevei er tingen. Og jeg trives i omsorgsyrke og med kollegaene mine.

Hjemmesykepleien er organisert i sone øst og vest. Du har ansvar for sone øst. Hvor går det geografiske skille?
-Skille går på ryggen av Nesodden. Oslofjordsiden i vest og Bunnefjordsiden i øst.

Hvor mange ansatte/hele årsverk har sone øst ansvar for og hvilke yrkesgrupper har du i staben?
-20 årsverk i Hjemmesykepleien Øst Ca. 30 fast ansatte med smått og stort. På Dagavdelingen er det 2 ½ årsverk. På min avdeling er det per dags dato ansatt både sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgs- og helsefags arbeidere. I tillegg kommer vikarpoolen og der vi også har yrkesgruppen pleie- assistenter. Jeg vil presisere at alle ansatte har medisinkurs. Og at vi har både menn og kvinner i staben. To menn vi ikke kan klare oss uten i dette kvinne dominerte yrke.

Hvem bestemmer hvilke tjenester den enkelte pasient skal få?
-Det er et Tildelingsteam som vurderer i bakgrunn av informasjon fra eventuelt fastlege, egen søknad eller spesialisthelsetjeneste, som fatter vedtak, som avgjør hvem, hvilke tjenester og varigheten av tjenesten den enkelte skal få. Tjenesten omfatter hjelp som bidrar til å ivareta grunnleggende helse og pleiebehov. Dette kan for eksempel være: Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner.
Tilrettelegging av måltider og kostveiledning. Oppfølging og observasjon av foreskrevet legemiddel-behandling. Informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet slik at bruker klarer mer selv.
Hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga sykdom. Lindrende behandling, som f.eks. smertebehandling, sårbehandling m.m.

Og hvem er utvalgt til å være i tildelingsteamet? Er det en oppgave som dere skifter på?

-Tildelingsteamet har faste ansatte som sitter på rett kompetanse til å kunne vurdere samt fatte vedtak, det er det ikke Hjemmesykepleien som gjør.

Hvordan få tjenesten / sakens gang?​

-Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen. Behov for snarlig hjelp vurderes fortløpende. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Hvor mange brukere har dere i løpet av ett år og hvor befinner de seg?

-De som mottar våre tjenester bor og/eller oppholder seg i Nesodden kommune og har, pga akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming,  behov for nødvendig helsehjelp i form av sykepleie. Hjelpen blir vurdert ut fra den enkeltes behov. (Formålet med Hjemmesykepleien er å gi hjemmeboende personer nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.) Per i dag har Hjemme-sykepleien Øst ca. 140 iverksatte vedtak.
Hjemmesykepleien sørver også pasientene med trygghetsalarm, det vil si at vi mottar alarmene og kjører hjem til pasientene ved behov. Per i dag sørver vi 214 iverksatte vedtak på Trygghetsalarm. 

Tror at jeg også vil si litt om Trygghets-alarmen, sier Elisabeth og ramser systematisk opp: Formål: Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukerne, slik at de kan bo lengre i sitt hjem. Hvem får tjenesten: Alle søkere blir vurdert utefra funksjonsnivå. Det prioriteres søkere som: Har tendens til fall/ bevegelsesproblemer. Har alvorlig sykdom. Brukere som er klare og orienterte og forstår å bruke alarm. Bor alene og har lite nettverk. Ved varsling rykker hjemmesykepleien ut, og tar evt. kontakt med nødvendig hjelp. Både hjemmesykepleien og alarmsentralen har opplysninger om brukeren. Alarmsentralen  er betjent 24 timer i døgnet. Alarmen kan benyttes ca. 50- 100 meter fra huset. Hvordan få tjenesten / sakens gang:
Du søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.  Kontakt Tildelingsteamet alle hverdager mellom kl. 10.00.-14.00. Møter med tildelingsteamet må avtales på forhånd. Tlf.: 66 96 46 77.

Og betingelser for å få trygghetsalarm? Igjen kommer Elisabeth en systematisk oversikt:
Bruker må bære alarmsmykket hele døgnet. Alarmen må ikke misbrukes. Bruker må ha nøkkel boks, som monteres utenfor døren. Alarmen tilhører Nesodden kommune og må leveres tilbake til kommunen v/ opphør. Bruker må ha vanlig analog telefonlinje til trygghetsalarmen. Trygghetsalarmen kan ikke kobles opp mot mobil telefon eller modembaserte telefonsystemer.
(Lovhjemmel: Trygghetsalarm er ikke hjemlet i lov, men gis som et tilbud for at brukere skal kunne bo lengre i sitt hjem. Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven.)

Og de tjenester Hjemmesykepleien yder er alle lovpålagt?
-Ja, Hjemmesykepleien er en lovpålagt gratis tjeneste. (Lovhjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §3-2.)

Hvordan fungerer en dag hos deg?
-På morgenen er det administrativt arbeidet, rapporter, samarbeidsmøter, møter med personale m. m. Mine medarbeidere har arbeidslister med dagens arbeidsoppgaver, som kan være veldig forskjellige som du kanskje har forstått. Og så har vi flere spennende prosjekter som skal gjøre oss i stand til å møte utfordringene vi har i forhold til Samhandlingsreformen. Vil nevne fire av disse:
1.”Utvikling og testing av Veiledende pleieplaner i ICAP”: Prosjektet gjennomføres av NSF i samarbeid med Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester i Vestfold. Målet er å bedre kvalitet, kontinuitet-effektiv informasjonsflyt og samhandling.
2. Samarbeids- prosjekt som vi har med Follo brannvesen når det gjelder å forebygge brann i hjemme. Sikkerhetssjekk av pasientens bolig, med oppfølging av brannvesen i etterkant. Dette har vært frivillig å delta på.
3. Nasjonale retningslinjer og prosedyrer for laboratorie-virksomheten i hjemmetjenesten. Dvs alt av prøvetakning og behandling av blodprøver m.m.
4. Hverdags rehabilitering. En tidsbegrenset avtale med brukerne der de setter egne mål sett i forhold til å mestre egne behov og eget liv.

Noen tanker rundt den arbeids-situasjonen hjemmesykepleien per dags dato befinner seg i?
-Vi er veldig godt fornøyd med både nye kjempefine lokaler og vår bil-pool med firehjuls-trekkere. Og mener vi driver en Hjemme-sykepleie tjeneste som er forsvarlig god. Og som min sjef Sandra nevnte i sitt intervju, kan vi vel aldri få nok ressurser, så det er vel noe vi i Hjemmesykepleien også har utfordring med per i dag.

Kan du si litt om Dagavdelingen (dagopphold for voksne / eldre på Dagavdelingen Tosletta 8) Her svarer Elisabeth for tredje gang med en systematisk god oversikt:

Formål: Dagopphold er et omsorgstilbud til eldre hjemmeboende personer som trenger et aktivitetstilbud og et sosialt samvær med andre, og skal bidra til at brukeren kan fortsette å bo hjemme.
Hvem får tjenesten: Søker blir vurdert ut fra sin hjemmesituasjon. Per i dag er det 27 iverksatte vedtak på Dagavdelingen. Tjenesten omfatter: Transport til og fra Vestkanten omsorgsbolig på Bjørnemyr, matservering og aktivisering. Hvordan få tjenesten? Pasientene søker på tjenesten ved bruk av vårt søknadsskjema og sender det til Nesodden kommune, Tildelingsteamet, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen. Søknaden blir behandlet konfidensielt i inntaksteamet.
Betingelser for å få tjenesten? Pasientene må være ferdig påkledd når vi henter med bussen våres.
Hvis pasientene ikke selv kan åpne døren må vi ha tillatelse til å sette opp en nøkkelboks. Pasientene må sørge for at tilkomsten til huset er tilgjengelig. Om vinteren må snø være ryddet og veien være strødd.
Priser? Regnes ut ifra satser. Lovhjemmel?: Tjenesten er ikke lovhjemlet, men gis som et velferdstilbud i kommunen. Lovdata: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Og Dagavdelingen legger opp sine aktiviteter etter pasientens ønsker, fortsetter Elisabeth. – Vi har en stor og lys dagligstue med utgang til en deilig terrasse. Her er det godt å sitte en fin sommerdag. I hagen har vi vår egen grønnsakhage der vi henter friske grønnsaker til måltidene våre. En gang i ukene blir det bingo, vafler og kaffe sammen med andre beboere på Vestkanten. Dagavdelingen reiser også på utflukter med vår egen buss. Det er populært. De som bor her på Vestkanten får også et tilbud om frokost/middag sammen med Dagavdelingen. De kan komme og gå som de vil, så sant Dagavdelingen ikke er ute på tur.

Hva betyr mest for deg?
-Trygghet for familien, ungene og vennene mine. Og at jeg som leder lykkes i mitt mål som er at vi ved å dele fagkompetanse gjør hverandre gode og ved det skaper en forsvarlig og trygg tjeneste samt et godt arbeidsmiljø.

Og da er vi kommet til dine forslag når det gjelder bok, film og musikk?

-Når det gjelder bok så blir det på dagtid faglektyre: ”Det friske og syke menneske” av Vegard Bruun Wyller. Og på sengen Lars Mating sin bok: ”Svøm med dem som drukner.”
Musikkvalget bestemmes av min sinns-stemning, hva som passer i øyeblikket. For eksempel; Melissa Horn, Carol King, Til fest CC cowboys, Og så Marit Larsens versjon av Erik Bys vise: Vår beste dag.
Filmen jeg velger er fra min ungdomstid og forelskelsen Patrick Swayze: Dirty dansing. Har hørt at filmen Mandariner skal være knall god, den må bli den neste som skal sees.

Til slutt har du en morsom historie du vil dele med Nesoddpostens lesere?
-Det får bli den historien da jeg bommet på adressen til en pasient. Jeg ringer på feil dør og en dame åpner og sier: Fort deg inn, fort deg inn og viser meg inn i stuen. Og hvem ligger der? En liten puddel som skal føde. Den bekymrede hundeeieren trodde jeg var veterinæren hun hadde ringt etter. Og så fikk jeg gleden av å ta i mot 6 nydelige valper. Deretter fant jeg raskt frem til den riktige adressen. Som dere skjønner er Hjemmesykepleien meget fleksibel i sine arbeidsoppgaver og er som poteten, brukes til alt

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: