Du er her
Hjem > Info > Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon i dagens brev til Fylkesmannen

Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon i dagens brev til Fylkesmannen

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

«Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet.

Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området».

Hvis dere ikke nå stopper umiddelbart, vil dere personlig kunne bli gjort strafferettslig ansvarlig for konsekvensene av sprengingene!

Brevet fra Fiskeridirektoratet slår ettertrykkelig fast at dere feilinformerer når dere uttaler til media at torsken ikke gyter i februar og at den ikke gyter på de grunnene de sprenger nå.

Det er nå uttrykkelig dokumentert at begge deler er feil!

Forskerne ved Havforskningsinstituttet bekrefter at torsken gyter i hele indre havn. Og de sier det samme som Fiskeridirektoratet: Den gyter i hele februar samt mars/april.

Havforskningsinstituttets Sigurd Heiberg Espeland har tidligere denne måneden skrevet i Aftenposten at sprengningen ikke må foregå i torskens gytetid.  Til NRK, Østlandssendingen fortalte han at sprengningene kan få dramatiske konsekvenser følger».

Les hva Fiskeridirektoratet skriver om konsekvensene av sprenging under vann:

Det er begrenset kunnskap mht. konsekvenser av sprengningsarbeider i kystsonen på gyting av fisk. Vi vil vise til nærliggende kunnskap og erfaring som er gjort i forbindelse med seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel, og veileder «Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel»

https://www.regjeringen.no/ .

Ved gjennomføring seismiske undersøkelser må fartøyer som foretar slike arbeider, holde en avstand på 20 nautiske mil fra gytefelt for å unngå skremmeeffekten på fisk dvs. en avstand i fra Oslo havn og ut forbi Drøbak. De ladninger som benyttes i forbindelse med arbeidene i farledene inn til Oslo havn, må nødvendigvis ha en større skremmeeffekt enn de som benyttes under seismiske undersøkelser.

 

Med hilsen Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: