Du er her
Hjem > Leserinnlegg > TISA og Nesodden Rødt

TISA og Nesodden Rødt

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Nesoddposten er bekymret over godtroenheten og kunnskapsmangelen hos politikerne på Nesodden om TISA-avtalen. Det er det god grunn til.

TISA er i likhet med EU, EØS, WTO osv. et redskap som de internasjonale konsernene bruker til å frata folkevalgte organer makt. Ett eksempel på hva det handler om er Walmart, et CSI-medlem. De ser TISA som en måte å frigjøre seg på fra f.eks. lokale myndigheters regulering av deres lokalisering og begrensninger på størrelsen på butikkene. De ønsker også at TISA skal sette en stopper for restriksjonene på salg av alkohol og tobakk, som de fleste land har. ( Det er CSI – Coalition of Services Industries som er den viktigste lobbyisten for TISA i USA) Alle tjenester fra utdanning og helsevesen til pensjoner vil kommune og stat kunne miste styring med.

Nesoddposten kommenterer ikke vårt sterke ønske om å få organisert en folkelig motstand mot TISA. Vi håper å få aktivitet i lokallaget av Nei til EU som organisator av TISA-arbeidet. Vil Nesoddposten også bidra til det? Kanskje intervjue de som arbeider med det? I en situasjon hvor Regjering og Storting prøver å holde innholdet i forhandlingene hemmelig er dette spesielt viktig å få fram konsekvensene avtalen får for kommunen og velferdssystemene våre. Det er eneste måten å forhindre at saken «kuppes» gjennom på samme måte som EØS-avtalen.

Nesoddposten bruker spalteplassen til å påvise svakheter i kommunestyrevedtaket og vedtaket i Kommunenes Sentralforbund. Det er ikke vanskelig. Både KS og kommunestyret styres av partier som er støttespillere for de internasjonale konsernene. AP, H og Frp har i alle sammenhenger forsvart avtalene som bygger opp under deres makt.

Nesoddposten tar ikke tak i Rødt sine synspunkter som vi viste til i heftet som ligger her: http://marxisme.no/tisa/
Sammenligner du innholdet her med kritikken som framkommer i Nesoddposten vil du finne stor grad av sammenfall og at påståtte naivitet nok ikke stemmer. Vi har lagt hovedvekt på å drive informasjon gjennom stands osv.

Når vi fremmer forslag i kommunestyret må vi alltid vurdere om vi skal demonstrere god politikk og få to eller et mindretall av stemmer for det, eller forsøke å få flertall for noe som kan bidra positivt. Det er alltid vanskelig, men her vurderte vi slik:

TISA-forslaget vårt var et forsøk på å få vedtatt noe som kunne hjelpe til å få dradd i gang debatten og slå kiler inn i den store enige tauseheten fra maktpartiene. KS og kommunestyrene er i den situasjonen at vår mulighet til å styre kommunen vil bli dramatisk redusert. Det gjør TISA-spørsmålet vanskelig for disse organene. Selv om partiene som har makta(AP og H) er loyale oppover vil de ha behov for å ta noen forbehold for å framstå som forsvarere av egne organisasjoner. Vedtaket i KS er et uttrykk for dette. Vi valgte derfor å bruke denne dobbeltheten som utgangspunkt for å fremme vedtaksforslag i kommunestyret:

1. Nesodden kommunestyret er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål mot stater der dommen fattes av en spesialopprette tvistedomstol. Tvister skal løses gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover.
2. Nesodden kommunestyret er i mot avtaler som hindrer  reversering av privatisering og  konkurranseutsetting.
3. Nesodden kommunestyret ber regjeringen vise åpenhet og at avtalen konsekvensutredes og legges ut til grundig debatt før vedtak fattes.
De to første ble vedtatt, mens det tredje ble nedstemt under henvisning til at KSvedtaket var godt nok. Ut fra målsettingen om å få flertall var altså forslaget plassert akkurat på balansepunktet.

Vi mener de to vedtatte punktene er et godt grunnlag for videre debatt om TISA. De fastslår at kommunestyret er mot nettopp det som er meningen med TISA. Følgelig vil de partiene som støttet forslaget få et forklaringproblem og kunne utfordres i forhold til støtte til TISA. En god journalist vil kunne utfordre spesielt AP og gjøre deres vanlige dobbeltspill, slik vi kjenner det fra EU og EØS-debatten, vanskelig.
Baksiden er støtten til KS sitt vedtak, som jo mildt sagt er ullent.
Vedtaket blir bare uten effekt dersom ingen tar tak i utfordringen og fører debatten vidre.

Som sagt er vi svært åpne for debatt om hva som er god taktikk og tar gjerne synspunkter på kommunestyreforslaget og hvordan dette skal følges opp. Og på hvordan kampen mot TISA skal føres videre. Vi tror den føres best uten at vi framstiller hverandre som kunnskapsløse eller bare ute etter markeringer.

Blant spørsmålene vi synes er viktige er:

Hvordan få gjort betydningen av TISA kjent?
Hvordan skal vi få organisert motstanden.
Hvordan skal vi få vanskeliggjort det dobbeltspillet som vanligvis kommer når nasjonal selvråderett skal innskrenkes.

Nesodden Rødt
Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: