Du er her
Hjem > Forsiden > Fisken i indre Oslofjord truet?

Fisken i indre Oslofjord truet?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I de siste ukene har jeg drevet mitt eget ”prøvefiske”.  Jeg har holdt meg på plasser som jeg har brukt i bortimot 50 år så erfaringsmaterialet er godt.  I motsetning til normale år så har jeg nesten ikke fått verken stor eller liten torsk, men jeg har fått en del lange, lyr og kolje.

Torsken her inne er helt spesiell.  Blant annet fordi den begynner å gyte som ganske liten i ung alder og den gyter over en lang periode mange steder i fjorden.

Torsk med lite utvikla rogn.
Torsk med lite utvikla rogn.

Torsken er veldig stasjonær og fås på alle dyp.  Nå på våren går den inn på grunna for å spise børstemark, mens den  om høsten er innpå for å spise blant annet krabbe.  Sprengningene begynte 15 oktober og det var midt i tiden den var innpå grunna for å spise krabbe.  Sprengningene til nå i vinter har helt sikkert drept masse gytefisk og det vil jo få konsekvenser for bestanden i mange generasjoner.

Natt til i går hadde jeg garn vestapå Steilsand.  Fikk nesten ikke noe.  Et stykke unna Steilsand ble det sprengt i november.  Steilsand var tidligere en veldig god seiplass hvor jeg har fått opp til flere hundre kilo av gangen.  Selv om bestanden av sei varierer veldig fra år til år så har jeg kun fått en 2 – 3 stykker.  Seien er  en stimfisk som jager mye rundt så store stimer kan ha blitt drept eller den kan ha blitt skremt ut fjorden.  I og med at fylkesmannen ikke har stilt noen konkrete krav til finnene så kan det ha blitt drept mye sei uten at det har blitt rapportert.  Seien har svømmeblære og kan flyte opp, men verken finnene eller kystverket vil av naturlige grunner melde fra om observasjon av død sei.

Langa holder seg på dypt vann og er stasjonær.  Med unntak av noen av grunnene i Drøbaksundet så  er det antageligvis lite av den rundt grunnene som har blitt sprengt her inne.  I og med at det er kjent at det drepes fisk langt fra sprengningstedet så kan det også ha blitt drept lange, men siden den står dypt så skal det mye til for at den flyter opp.

Lyren er stasjonær og står ofte relativt grunt og trives godt i bakkene opp mot grunnene bortover.  Mye av den er nok drept og ødelagt.  Folk som har overvært

Lyr med indre skader.
Lyr med indre skader.

sprengninger forteller at det er observert mye drept lyr.   Jeg har fått en del lyr med innvendige skader.  Er ganske sikker på at det skyldes sprengninger.  Se vedlagte bilde.

Kolje står som langa på dypt vann og er stasjonær så med unntak av noen grunner i Drøbaksundet så er det ikke sikkert det har vært noe særlig kolje i nærheten av sprengningsstedene.  I natt hadde jeg garn nordvest av Ommen.  Her får jeg vanligvis både bra med torsk, bra med lyr og en del kolje.  I natt fikk jeg bare noen få koljer og en liten dau og mager lyr.  Se vedlagte bilde.

Silda har jeg ikke prøvd meg på enda, men den gyter nå i mars og da er det enorme mengder inne på gyteplassene.  Da kan det ligge tykke lag med rogn på bunnen som tiltrekker seg masse annen fisk så hvis det sprenges i nærheten så kan det bli enorme skader.  Rundt Tangen er det flere gyteplasser så det er veldig viktig at det ikke sprenges der.  Hvor gyteplassene inne mellom øyene er vet jeg ikke, men det vet Indre Oslofjord Fiskerlag.  Silda er dessuten hovedretten til flere andre fiskeslag og sjøpattedyr så konsekvensene kan bli mye større enn bare det som drepes direkte av sprengningene.

I tillegg er det masse andre arter som rammes av sprengningene.  Flyndre, leppefisk, ørret, hummer, reker, oskjell, blåskjell med mange flere.    Borte ved Gåsungene og Snarøya ble det helt sikkert drept mye ørret.  Den flyter for øvrig ikke opp.

Dagens fangst av Kolje.
Dagens fangst av Kolje.

I april begynner makrellen å sige inn i store stimer. Makrellen  er full av rogn og melke når den kommer og at den gyter i mai og juni.  Og den jager rundt i fjorden i store og små stimer. Dermed kan sprengninger i mai måned drepe veldig mye gytemoden makrell.  Makrellen har ikke svømmeblære så den synker som en stein så ingen vil oppdage at det kan ha blitt drept store mengder makrell.

Den eneste som har noen som helst interesse av å få gjennomført disse arbeidene er Oslo havn.  Burde ikke da Kystverket/Oslo havn pålegges å sette av et par hundre millioner i et forsøk på å få retta opp en del av skadene igjen?  Omtrent som når kraftselskapene ønsker å regulere vassdrag.  I tillegg vil helt sikkert yrkesfiskerne lide direkte langsiktige tap som følge av denne miljøkriminaliteten.

Pål Moe


INFO

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/02/26/195202192/vill-vest-i-sprengnings-saken-i-oslofjorden

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: