Du er her
Hjem > Forsiden > LITEN STEMNING FOR KOMMUNESAMMENSLÅING

LITEN STEMNING FOR KOMMUNESAMMENSLÅING

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Det var ikke den store entusiasmen for at Nesodden skal gå inn for noen form for kommunesammenslåing da den politiske styringsgruppen hadde møte på Tangenten mandag ettermiddag.

Møter og diskusjoner går på kryss og tvers i Follo. Oppegård, Ski, Ås og Enebakk diskuterer en intensjonsavtale, som skal behandles i de respektive kommuner de nærmeste ukene. Men etter det man kjente til, er det bare Ski som egentlig er positiv til å slå seg sammen med andre. Oppegård har også hatt diskusjoner med Oslo, men noen sammenslåing der er ikke aktuelt. Og Ås har sagt de i alle fall ikke er interessert i å dele kommunegrenser med Frogn og Nesodden. Vestby har gjort kommunestyrevedtak to ganger om at de ikke vil slå seg sammen med noen.

Likevel fortsetter samtalene. Kommunalministeren er jo streng med at kommunene må gjøre dette og sondere rundt omkring. Tenk så mye arbeid, tid og penger som er lagt ned det siste året mer eller mindre til ingen nytte…
På styringsgruppas møte forelå to utredninger til behandling. En 25 siders rapport om ”Mulig fremtid for Ås, Frogn og Nesodden” konkluderer med: ”De tre kommunene greier seg alene i dag. Kommunene ligger høyt på plassering i kommunebarometeret, og brukerundersøkelser i de tre kommunene viser at brukerne er tilfredse.” Og da var vel det meste sagt. Da ble det adskillig mer debatt om rapporten ”Mulig fremtid Oslo og Nesodden”. Her var motargumentene mange og sterke:

  • Nesoddens befolkning utgjør 2.8% av innbyggerne – det tilsier 1-2 bystyrerepresentanter fra halvøya vår.
  • Skulle Nesodden evt. ble en egen bydel i Oslo? Bydelene har ingen påvirkningsmulighet dersom bystyret skulle beslutte å fjerne bydelsutvalgene
  • Nesodden vil miste styring over eget areal. Nesodden har i dag mye større politisk styring over reguleringsplaner enn Oslo, der mye er delegert til administrasjonen. Oslos raske (og planlagte) vekst og store mangel på tomter vil føre til et enormt utbyggingspress hos oss.
  • Vi kan få store problemer med å opprettholde et desentralisert tjenestetilbud.

Et sammendrag av disse to utredningene vil komme i en 4-siders brosjyre som skal spres til alle husstander på Nesodden i løpet av et par uker. Her vil det bli mulig å gi høringsinnspill til kommunen innen 10. april. Nesoddposten oppfordrer til å bruke denne muligheten til å si fra hva du som innbygger mener. Videre vil Opinion gjøre en telefonundersøkelse i siste halvdel av mars, og det vil bli avholdt et Folkemøte i kommunens regi 29. mars.
Bli med og delta i denne viktige debatten om Nesoddens framtid!

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: