Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Kommunereform: Nesodden uten veivalg på viktige områder

Kommunereform: Nesodden uten veivalg på viktige områder

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Eksport av arbeidsplasser og beslutninger blir resultatet hvis Nesodden skal slås sammen med en annen kommune eller bli et nabolag i Oslo.

Hvordan vil en kommunereformen slå ut på noen praktiske områder for Nesodden?

Det finnes tre alternativer for kommunereform hvis vi tenker geografisk. Enten å fortsette nåværende situasjon og å bestå som Nesodden, eller Nesodden kan slå seg sammen med en annen Follokommune, og sist, men ikke minst kan Nesodden bli en del av Oslo.

Alternativet å fortsette som Nesodden er kjent i egenskap av at det er dagens tilstand. Nesoddposten har ikke sett noen analyse av de negative konsekvensene ved å fortsette som Nesodden kommune. Utgangspunktet for endring burde være å analysere de negative virkningene ved status quo. Brosjyren «Nesodden og kommunereformen» som kommer i postkassa i disse dager svarer ikke på spørsmålet heller. Der er kun belyst Fordeler og ulemper med en større kommune. Dagens tilstand analyseres ikke.

Alternativet å slå seg sammen med en annen Follokommune

Ås og Frogn er utredet. Ås forhandler med Ski og Oppegård, primært, så Nesodden er ikke førstevalget for Ås. Frogn melder også liten interesse for Nesodden. Men hvis vi skulle bli en større Follokommune «NesÅsSki» for eksempel, hva kan vi da vente oss? Og hvem skal bestemme? Framtidige beslutninger vi bli tatt av kommunestyret i den nye kommunen. Antallet politikere bestemmes av antallet innbyggere. Ås har litt flere innbyggere enn Nesodden mens Ski har hele 30.000 innbyggere mot Nesoddens 18.000. Nesoddens politikere blir i mindretall samme hvem vi slår oss sammen med.

Nabolag eller bydel i Oslo

Mange tenker at Nesodden kan bli en bydel i Oslo og at det er greit å være litt Oslo. Hvis vi blir bydel Nesodden vil vi ha eget bydelsstyre med egne politikere som kjenner lokalsamfunnet Nesodden. Nesoddens har nok også vanskelig for å se for seg noe annet. Rådmannen har laget rapport hvor Nesodden som bydel er saksgrunnlaget. Rapporten er en bestilling fra Nesodden kommunes Styringsgruppe for kommunereformen. Bestillingen til Rådmannen fra Styringsgruppa var omvendt. Det skulle ikke ligge til grunn at Nesodden blir en bydel.

Dermed blir det kanskje ingen analyse av hva som skjer hvis vi ikke blir en bydel, men et nabolag i Oslo. Det er synd, det ville kanskje skissert tydeligere noen problemstillinger.

Oslo ønsker store bydeler, så uansett om Nesodden blir en bydel eller ikke, vil den politiske innflytelsen svekkes der som ved sammenslåing med en Follokommune. Politikerflertallet på Nesodden blir et politikermindretall over fjorden eller sør og øst for Hasle.

Kommunereformen vil eksportere arbeidsplasser og beslutninger

Vi er vant til at mye service er flyttet til Ski, men vi liker det ikke. Ski og Ås er knutepunkt på jernbanen og senterområder i Follo, ogsenterområder i vekst i overordnede planer. Politikerne i det nye kommunestyret vil mest sannsynlig vedta at kommuneadministrasjonen skal ligge utenfor Nesodden fordi «våre » politikere blir i mindretall. Antallet politikere bestemmes av antallet innbyggere og Ås har litt flere innbyggere enn Nesodden mens Ski har hele 30.000 innbyggere mot Nesodden 18.000. Så ansatte i administrasjonen som ikke jobber på gølvet må regne med å flytte til et nytt administrasjonsbygg. Tangenten kan sikkert brukes til mye spennende, men Nesoddens geografiske område vil på den måten miste mange arbeidsplasser og folk får en lengre reisevei og må bruke bil.

Nesoddbåten

Hvordan vil en kommunereformen slå ut for Nesoddbåten? Hvilken innflytelse vil kommunens politikere eller innbyggere få på framtidas båttilbud hvis vi er en bydel eller nabolag i Oslo eller en del av en større Follokommune?

Ruter har hatt flere planer for kollektivtrafikken i og rundt fjorden. De fleste planene med framtidsvisjoner har dreid seg om metro i forkjellige varianter. Med stasjon i Drøbak, linje over Fagerstrand og under fjorden inn mot Oslo. Eller det nyeste: Metro i ring under fjorden og Nesodden med bane på tvers midt under Nesodden.

Både politikere, NBDS, enkeltpersoner og pendlergrupper har måttet slåss for å opprettholde og utvikle båttilbudet på fjorden for hverdagspendlere. Det har vært en selvfølge for alle som har hatt mulighet til å påvirke, å tale båtsambandet sak. «Den køfrie snarveien», sa tidligere styreleder i NBDS, Fredrik Gervad. Uttrykket har blitt brukt så mange ganger at nesten alle har glemt hvor det kommer fra. Det viser hvor enige vi har vært og er om den saken. Når vi ferdes «utenbygds» og snakker om Båten blir vi sett på som ganske fremmedartede. det bør føre til at det ringer noen varseltoner.

For mange av oss nesoddinger er båten noe mer enn et kollektivtilbud. Det er et hvilested på vei til og fra, en arbeidsplass og et sosialt treffpunkt med panoramautsikt til den enhver tid skiftende verden av lys og vann.

I kommunens egen brosjyre om Nesodden og kommunereformen står det at det er fordeler med en større kommune fordi «det vil gi en bedre mulighet for satsing og helhetstenking på areal, transport, samferdsel og infrastruktur» (s. 3 nederst under tittelen Bærekraftig samfunn.) Det virker som det er klippet ut fra Sanners brosjyre. Er det noen som har bomma her? I denne saken blir det ikke kastet ut noen livbøye etter at vi har hoppet i det.

Inger Johanne Norberg

 

Tittelbilde av Espen Klem under creative commons lisens

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: