Du er her
Hjem > Aktuelt > Stemningsrapport fra folkemøte ad. kommune-sammenslåing (29.3.2016 på Tangenten)

Stemningsrapport fra folkemøte ad. kommune-sammenslåing (29.3.2016 på Tangenten)

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Nesoddens befolkning er blitt invitert av Nesodden kommune til å komme med synspunkter til forskjellige sammenslåings-alternativer og stille spørsmål.

Ås er her tydeligvis jokeren

Det ble orientert og debattert om hvilke kommuner det kunne være aktuelt å slå seg sammen med. Ås er her tydeligvis jokeren og spiller en nøkkelrolle når det gjelder en eventuell sammenslåing mellom kommunene i Follo. Når dette spørsmålet vil bli endelig avgjort i  Ås er noe uklart , men i et sted i perioden april/ juni.  Det er mye som tyder på at svaret da blir at Ås vil fortsette som egen kommune. 

Nesodden blir en egen bydel i Oslo?

Et annet alternativ er at Nesodden blir en egen bydel i Oslo. At det var liten stemning for det i forsamlingen er forsiktig sagt. Det til tross for at Hogne Neteland fikk ordet to ganger for å forsvare en slik sammenslåing. Mens de mange andre som tok ordet med all ønskelig tydelighet ga uttrykk for at de ønsket at Nesodden skulle fortsette som egen kommune. At det også var stemningen blant et overveldende flertall av de fremmøtte er et faktum.

Hvorvidt de fremmøtte følte at de var blitt så mye klokere av den informasjon som ble gitt fra rådmann ad. de forskjellige alternativer betviler Nesoddpostens utsendte. Fordeler/ulemper samt konsekvenser er det tydeligvis vanskelig å si noe sikkert om. Ikke bare for rådmannen, men også for de involverte faginstanser.

Så litt om den innhentede møteleder Erling Dokk Holm. Hans form var i all hovedsak god, avslappende med humoristiske innslag, men hadde noen uheldige sleivspark. At han for eksempel ikke ser hensikten i å spørre folk om hvor bra de mener å ha det, er et synspunkt som han kunne spart de fremmøtte for. 

Det var meget godt fremmøte (ca. 200 personer).
Det var meget godt fremmøte (ca. 200 personer).

Og siden kommunen inviterte til folkemøte for at lokalpolitikerne skulle få høre innbyggernes mening, før de gjør vedtak i kommunestyret 4. mai, er det synd at bare under halvparten av kommunestyrets medlemmer kom til møtet. (14 av de 31).

Det var meget godt fremmøte (ca. 200 personer).  I all hovedsak personer med høy snittalder. Begge kjønn var godt representert, men ikke når det gjaldt å ta ordet. Der dominerte det maskuline kjønn. Og det er vel ingen nyhet. 

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: