Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Bør Nesodden forbli egen kommune?

Bør Nesodden forbli egen kommune?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Jeg gikk hjem fra folkemøtet om kommunereformen og alternativer for Nesodden den 29.mars med mange tanker og spørsmål i hodet. Det var flott at møtet ble arrangert og i grunn rart at kommunen ikke har arrangert flere folkemøter om en så viktig sak. Det er jo den viktigste saken for Nesodden i overskuelig framtid.

Dette møtet skulle være befolkningens møte, ble det sagt. Kommunepolitikerne skulle ikke få ordet. Jeg synes dette var en rar avgjørelse, for jeg skulle veldig gjerne hørt ett kort innlegg fra hvert parti – om hva de per i dag mener om saken. Kanskje har ikke partiene bestemt seg, for dette skal jo være en prosess hvor befolkningen skal høres, men vi i befolkningen vil også gjerne høre hva de ulike partiene tenker. Ikke minst lurer jeg på hva de tre samarbeidspartiene H, AP og MDG mener om saken. Heldigvis fikk vi høre fra i alle fall ett parti. Jeg håper at det kan arrangeres et nytt folkemøte snart og foreslår at det da blir panel med alle partiene i kommunestyret – sånn vi hadde i legevaktsaken.

På folkemøtet kom det fram at det egentlig bare er tre reelle alternativ, og kanskje bare to, da alternativet med èn stor Follokommune er uaktuelt fordi flere av kommunene vil stå alene. De som gjenstår er; 1) Nesodden forblir egen kommune, 2) Nesodden, Ås og Frogn slår seg sammen, 3) Nesodden inngår i Oslo kommune. De fleste som tok ordet argumenterte for alternativ 1. Alt. 2 ble ikke debattert fordi det er usikkert om dette alternativet er reelt, da Ås trolig vil gå inn for å forbli egen kommune. Men alternativ 3 kom opp som et reelt alternativ – og ble debattert. Det var da hodet mitt for alvor ble fullt av spørsmål og tanker!

Det er for meg helt umulig å forstå at Nesodden bør bli en del av en bydel i Oslo og at vi skal gi fra oss styringen over kommunen vår vedrørende tjenesteutvikling, boligbygging, arealdisponering, vei/bro/tunellbygging etc til bystyret i Oslo. Bydelene i Oslo er store i innbyggerantall, så vi vil neppe bli en egen bydel. Oslo trenger arealer til boliger, og det er ikke vanskelig å være spådame og tenke seg hvor fint det vil være for Oslo å få nye store arealer som ligger kort vei fra sentrum innlemmet i kommunen.

Vi vil få mere robuste tjenester, sies det. Hva er det? Jeg flyttet til Nesodden fra Oslo for å bo i en kommune som er stor nok til å ha det tjenestetilbudet en kommune skal ha, og jeg synes fortsatt at Nesodden er fullt i stand til å ivareta sine oppgaver. Vi har gode fagfolk innen både skole og helse på Nesodden i dag, og jeg har stor tro på at vi også vil ha det i framtida. Nesodden er ingen liten kommune, i befolkningsstørrelse er vi nr 63 av dagens 428 kommuner. Ved en kommunesammenslåing vil vi imidlertid få lengre vei til mange av tjenestene, da kommunale tjenester vanligvis sentraliseres til kommunesentrum/bydelssenteret. Arbeidsplasser i de kommunale tjenestene vil dermed flyttes ut av vårt nærmiljø, og vi blir i enda større grad enn i dag et “soveområde”. I alle alternativene for kommunesammenslåing vil Nesodden med sin geografiske beliggenhet bli en utkant.

Jeg flyttet også hit for å bo i en kommune som har kort vei «til toppen», med politikere som bor lokalt og som har forhold til hele kommunen de styrer. Politikere en kan møte på båten, som en kan snakke med og komme med innspill til. Uansett om vi ved en eventuell sammenslåing skal styres fra Oslo, Ås eller Ski, vil vi bli en liten del av en storkommune – og få av kommunepolitikerne vil bo på Nesodden eller ha et forhold til vårt nærmiljø.

Jeg håper intenst at denne saken blir bredt debattert i det offentlige rom. Jeg har skrevet inn på kommunens hjemmeside, og ser gjerne at alle innleggene der blir offentlige, noe det står at de skal være. Det ville vært fint å få se hverandres innlegg.

Min mening per i dag er altså at resultatet ikke må bli at kommunen vår forsvinner inn som en del av en bydel i Oslo. Jeg er også skeptisk til at vi inngår i en utvidet Follokommune – og det vil uansett ikke være noen vei tilbake.

Jeg ønsker at Nesodden forblir et samfunn som er “et sted i seg selv”, et sted man fortsatt kan kjenne tilhørighet til, som man føler at man “er fra”. Vi har fått et flott kommunehus med et fantastisk bibliotek. La oss fortsette å bygge ut Nesodden som egen kommune, med møteplasser, arbeidsplasser og boliger.

Vi har et velfungerende lokalsamfunn, og vi har muligheter til å utvikle et enda bedre medvirkende demokrati enn det vi har i dag – og vi har mye å miste!

4. april 2016.

Unni Steen, Oksval

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: