Du er her
Hjem > Hovedoppslag > REGJERINGEN BLE FILLERISTET

REGJERINGEN BLE FILLERISTET

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Et håndplukket lojalt ”ekspertutvalg”, selektive data og mengder av faktafeil, overtalelsesretorikk, ingen reelle utredninger, tvang, en svekking av folkestyret, misbruk av fylkesmennene… Det haglet av sviende kritikk mot Regjeringens forberedelser til kommunereformen, til innholdet i Vabo-utvalgets rapport og til gjennomføringen av prosessen så langt.

Mandag 11. april var det lansering av boka ”Folkestyre eller elitestyre?” på Litteraturhuset i Oslo. Bidragsytere er flere forskere/professorer i både organisasjonsvitenskap og forvaltningsøkonomi, samt noen ordførere, deriblant Nesoddens Nina Sandberg. På lanseringen stilte mange av dem for å legge fram sitt syn på reformen og prosessen.

– Regjeringen satte ned et såkalt ”ekspertutvalg” som var håndplukket av Sanner, sa Alf-Inge Jansen fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. – I løpet av tre måneder var det laget en rapport som var basert på at målet var større enheter, ingen alternativer til kommunesammenslåing. Dette er helt etter leder i NHO Service, Petter Furulund, sitt ønske: ”Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester… Større kommuner gir bedre muligheter for private bedrifter.” (Klassekampen 2.4.14). Svaret er kommunesammenslåing, men hva er spørsmålet? spurte Jansen retorisk.

Harald Baldersheim fra Universitetet i Oslo fulgte opp og sa at forarbeidet til denne reformen gjorde ham svært urolig for kvaliteten av offentlig politikk og forvaltning. Dessuten var omstillingskostnadene, både økonomiske og menneskelige, fullstendig neglisjert i rapporten, sa han. – Og det påstås at større kommuner gjør det bedre enn små, men det er jo omvendt.

Mette Nord, leder av Fagforbundet med 350.000 medlemmer (av dem 160.000 i kommunal sektor), mente at hele prosessen verken er bygd på noe folkekrav, forskning eller faktagrunnlag. Vi vet ikke hva konsekvensene av sammenslåinger vil være. Men noe vi vet er at ved større sammenslåinger av enheter, oppstår det en rekke problemer som gjør at 70% av dem mislykkes. Og hvor er hensynet til alle kommuneansatte som vil bli sterkt berørt?

– Bokas formål er å belyse kommunenes betydning i det norske samfunnet. Konsekvensene av en så omfattende kommunereform vil endre den norske samfunnsmodellen fullstendig, framholdt Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark. Han har dessuten vært rådmann i både Bergen og Kristiansand. – Norge scorer på topp internasjonalt om deltakelse i kommunestyrer og utvalg. Hvorfor skal man endre noe som fungerer bra?

Jensen mente noen av konsekvensene ved en slik reform vil være:
Redusert innflytelse på styring for befolkningen i kyst- og landdistrikter
En svekkelse av lokaldemokrati og deltakelse
At det legges til rette for økt kommersialisering ved at tjenesteyting blir ”butikk”
En forsterket sentralisering av befolkning og arbeidsplasser

Vår egen ordfører Nina Sandberg understreket i sin innledning viktigheten av å holde på frivillighetsprinsippet
Vår egen ordfører Nina Sandberg understreket i sin innledning viktigheten av å holde på frivillighetsprinsippet

Vår egen ordfører understreket i sin innledning viktigheten av å holde på frivillighetsprinsippet, og at det nye forslaget til inntektssystem fullstendig undergraver dette. Her er pisken framme, mente hun, og understreket viktigheten av å styrke kommunenes økonomi i vesentlig grad. Og hva mener Nina Sandberg selv om Nesodden? I sitt bidrag i boka skriver hun: ”Jeg ser ikke at noen av de viktigste hensynene til kommunesammenslåing tilsier at Nesodden bør gå sammen med andre.”

Et friskt pust var ordfører Sigrunn Prestbakmo fra Salangen i Troms. Kommunen har bare 2241 innbyggere, men et stort og rikt næringsliv, og bl.a. Nordnorges største andel kvinnelige gründere. Og næringslivet i Salangen har entydig slått fast at de ikke ønsker noen sammenslåing. – Kommunen vår fungerer utmerket, framholdt hun. – En kommunereform må gi reell valgfrihet og mulighet til å gi de gode tjenestene. Det blir jo feil å fjerne velfungerende tjenester bare fordi de er velfungerende! Og det kommer ikke flere lærere og sykepleiere hit om vi flytter grensene. Jeg er befolkningen i Salangen sitt redskap, ikke Fylkesmannens! slo hun fast med klar adresse til den rollen fylkesmennene har hatt for å forfekte regjeringens budskap.

Dette var noe Martin Kolberg (Ap) også grep fatt i da det var debatt mellom ham, Per Olav Lundteigen (Sp) og Michael Tetzschner (H) etter innledningene. – Måten regjeringen har brukt fylkesmennene på savner sidestykke. Jeg har aldri sett makan! sa Kolberg, som også var imot styrkingen av markedsstyringen ved mer sentralisering. Og han sa også, med klar adresse til Høyre, at Ap vil respektere resultatene av folkeavstemninger om reformen. Her kan vi jo håpe på nye toner fra det tidligere statsbærende partiet.

Se for øvrig egen artikkel om denne paneldebatten.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: