Du er her
Hjem > Forsiden > Silja Solem, lærer og tillitsvalgt på Bjørnemyr skole

Silja Solem, lærer og tillitsvalgt på Bjørnemyr skole

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Silja ringer og sier hun er forsinket og intervjueren tar en kaffe og der kommer hun løpende gjennom døren til kafeen på Tangenten. Tenker når jeg ser henne at hun minner om meg selv da jeg var småbarnsmor og alltid følte at jeg var litt etter skjema. Silja setter seg, trekker pusten og sier hun vil vente med kaffen og jeg ber henne fortelle litt om seg selv?

SiljaJPG
Silja Solem, lærer og tillitsvalgt på Bjørnemyr skole

-Jeg er født i 1973, er mao 42 år og har nå bodd på Nesodden i 6 år. Jeg valgte å bosette meg her fordi samboeren min kommer herfra og så er Nesodden et fint sted å bo for småbarnsforeldre. Når det gjelder arbeidslivserfaring så har jeg i tillegg til å jobbe her på Nesodden, jobbet i Oslo og da omtrent på alle skoletrinn i barneskolen. Hvorfor jeg har valgt å jobbe i barneskolen vet jeg ikke riktig. Tror det ville vært interessant å jobbe i ungdomsskolen også. Så kanskje jeg velger det på et senere tidspunkt.

Og hvorfor valgte du å bli lærer?

-Vet du, akkurat det har jeg mange ganger lurt på selv, var 22 år da jeg startet på utdannelsen, tok den i Tønsberg og ett år i Australia. Tror vel at det var positive erfaringer med enkelte lærere fra egen skoletid som motiverte meg. Jeg angrer ikke på det valget.

Ser du deg selv som lærer om 20 år?

Ja.

Føler du at det å være lærer er krevende og til tider kan være slitsomt?

-Det kan i perioder være slitsomt.  Akkurat nå jobber jeg som spesialpedagog i en 7.klasse. Vanligvis har jeg hatt egne klasser, har vært kontaktlærer, men jobber nå i redusert stilling pga videreutdanning i matematikk.

 

Og hva tenker du om de nye kompetansekravene i norsk, matte og engelsk?   

-Å ha høy kompetanse i fag man skal underviser i er viktig, men å ville gjennomføre det med krav og tvang synes jeg er unødvendig. Problemet er vel heller at det ikke er tilbud om videreutdanning til alle som er motivert for det.

Du er også tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, hva innebærer det?

Fagforeningsarbeid er viktig for å ivareta enkeltpersoner, men også yrkesgrupper som helhet, og ikke minst for å opprettholde og videreutvikle den modellen vi har i arbeidslivet her i landet. Rettigheter, samarbeid og gode rammer i arbeidslivet, kommer ikke av seg selv.

Hvor mange barn er det i klassene på Bjørnemyr?

-Det er stort sett mellom 16 og 20 i hver klasse, Noe som er bra, men som også medfører at det blir lite igjen til 2.lærer-systemet. I timer der man har muligheten til å styrke fag og klasser med to lærere, får man et langt større spillerom til differensiert undervisning og kreative undervisningsopplegg enn hvis man er alene.

Og hvordan fungerer en skoledag?

-Uken planlegges i god tid før oppstart, men så er det slik som ellers i livet, at det alltid er noe uventet som skjer , så planen er under kontinuerlig forandring. Uansett så er hver time nøye planlagt. Og så er det mye etterarbeide for oss lærere.  I tillegg går det tid til samarbeid med kollegaer på klassetrinnet mitt. Planlegging av felles arrangementer , faglig skolering og felles møter der så vel barn som foreldre møtes. 

Har barna lov til å bruke mobil i klassen?

-Nei, det er ikke tillatt. På 7. klassetrinn har vi i en periode innført innsamling av mobiler hver morgen. Dette fordi enkelte av elevene ikke klarte å frigjøre seg fra mobilbruk i frikvarterene.

 Det er kuttet kr. 2.443.000 kr i lønnsmidler som utgjør ca. 4 lærerstillinger for perioden 2016-2019. (Vedtatt av H, AP og Miljøpartiet De grønne.) Hva mener du konsekvensene av et slikt kutt kan være?

-Det er klart at det kan gå utover elever som trenger ekstra hjelp og gå på bekostning av et godt og trygt læringsmiljø. Et kutt som gjøres til tross for at man vet at lærertettheten er en av de viktigste faktorene når det gjelder forebygging av mobbing. Må si jeg reagerer på at det i det ene øyeblikket fjernes 4 lærerstillinger samtidig som det fra kommunens side utgis en plan mot mobbing.

Hvilke tiltak mener du er effektive for å forhindre mobbing?

-En generelt god dialog i klassen, at man tar små og store problemer på alvor og følger opp den enkelte elev og at hver og en blir sett. Noe som forutsetter at man er mange nok voksne. Det er dessuten viktig at læreren er den som er lederen i klassen. Foreldre har selvsagt også en viktig rolle. Ved å være gode modeller for hvordan man snakker om andre mennesker, er mye gjort. Og så har foreldre en unik mulighet til å følge med og inkludere andre barn som har litt vanskelig for å komme med i fellesskapet.

Om du fikk bestemme, hva ville du da ha prioritert av kommunale tjenester?

Silja setter seg godt bakover i stolen. – Selvsagt ville jeg prioritert skolen. Nesodden er en av kommunene i landet med flest elever per lærer, faktisk så ille at staten i fjor ga ekstra midler for å forbedre dette. Da bør jo ikke politikerne fjerne disse midlene i neste budsjett.

De barna som nå begynner i 1.klasse er bare 6 år. Synes du skolen har tilrettelagt undervisningen slik at læringen foregår med utgangspunkt i forståelse av konsentrasjon og behov for å bevege seg og leke.  En skoletime er på 45 minutter det er lenge å sitte stille for en 6.åring.

-Barn lærer i alle sammenhenger. Jeg tror det er viktig med mange uteaktiviteter. Etter å ha fått barn selv har jeg forstått hvor viktig det er for barn å kunne bevege seg. Her har jeg vært i utvikling. Jeg tror og håper at klassene jeg kommer til å ha i fremtiden vil møte  en lærer som er mer opptatt av fysisk aktivitet og bevegelse i det fri, enn det jeg har vært tidligere: mao mye uteskole. Her stiller Nesodden sterkt med sin fine natur. Når det gjelder de diagnosene som nå gis barn, for eksempel flere typer av ADHD, mener jeg at barn bør møtes mer med tiltak enn diagnoser.

Hvilke tanker har du om  utviklingen av fremtidens Nesodden?  

-Jeg ville jobbet for å minske biltrafikken, som stadig øker med all boligbyggingen. Det er fint at det er gratisparkering for elbiler på brygga. Det ville jeg videreført. Jeg ville også jobbet for at ferja skulle stoppet flere steder langs Nesodden slik at det ville blitt like attraktivt å bo lenger vekk fra Tangenområdet. På denne måten ville vi fått en mer naturlig regulering av boligutbyggingen og sluppet stadig mer trafikk i allerede tettbebygde boligområder.

Hva brenner du for?

-Kvinnesak og likelønn. Viktig at det gjøres noe med lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Først og fremst fordi det ikke er rettferdig at man skal tjene ulikt pga kjønn, men også fordi arbeid og lønn gir muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og egen hverdag. Det er helt vesentlig at vi har lover og regler for pappapermisjon, kvotering m. m. Uten lover kommer ikke holdningsendringer og likestillingen står stille.

Da går vi over til kose-spørsmålene: Hva er viktigst for deg?

-Før jeg svarer på det går jeg og kjøper meg en kaffe, sier Silja. Kaffen drikker vi i stillhet. – Familien min er selvfølgelig viktigst, sier så Silja, – og at jeg får utvikle meg i jobben ved bl.a. muligheter for videre undervisning. Samt å ha den tryggheten som reglene i arbeidslivet nå gir. Og så vil jeg si at uten at vi småbarnsforeldre hadde fått hjelp fra dagens pensjonister/  besteforeldre, så tror jeg ikke samfunnet ville ha gått rundt. Besteforeldre betyr mye. Men stor honnør til dem som faktisk ikke har noen til å hjelpe seg i småbarnsperioden. Det må være krevende!

Tror du på True love?

-Ja.

Og hvilken bok, film og musikk-forslag vil du så anbefale for Nesoddpostens  lesere?

Boken jeg vil anbefale er: ”Vi ses i morgen” av Tore RenbergDet er en god, men til tider litt grotesk fortelling om forskjellige menneskeskjebner, skildret med mye humor.

Når det gjelder film så velger jeg meg serien: Breaking Bad. Den er rå og etter hvert så spennende at man må belage seg på noen våkennetter!

Musikkvalget mitt må nok bli Billie Holiday, og siste albumet til A-ha.

Til slutt, har du en morsom historie å fortelle til Nesoddpostens lesere?

 –Ja, dette er en historie fra en gang jeg jobbet som vikar(før jeg ble lærer.) Jeg var nok litt ekstra freakete i klærne på denne tiden, og hadde på meg en vevd jakke som nok så litt gammel ut. Det kom da en 2.klassing bort til meg og spurte: Er du fra Norge, – Ja,… -Trodde du ikke det? -Nei. -Hvor trodde du jeg kom fra da? – Fra steinalderen! Klassen hennes jobbet med et prosjekt om steinalderen så hun kjente vel igjen enkelte trekk i klesstilen, ha, ha. Dette sier jo litt om hvor vanskelig det er for yngre barn å forstå dette med tid, spesielt langt tilbake i “gamle dager”.

Sitat: Leken er barnets språk, deres måte å lære seg ferdigheter på.

Bjørnemyr skole er en barneskole i Nesodden kommune i Akershus, beliggende på Bjørnemyr. På skolen går det rundt 230 elever fordelt på 7 trinn og rundt 15 klasser.  Antall lærere er: ca 20.

Silja serverer ingen store papirord, er en engasjert pedagog og en god representant for den yrkesgruppen hun representer. 

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: