Du er her
Hjem > Forsiden > Styret i Follo Ren IKS foreslår sentral gjenvinningsstasjon i Follo.

Styret i Follo Ren IKS foreslår sentral gjenvinningsstasjon i Follo.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Private husholdninger tilbys henteordning for miljøskadelig avfall og gjenvinning. Næringsdrivende omfattes ikke av planene og må hyre inn andre firmaer for avhending på egen hånd. Det blir mer byråkrati og fordyrende for næringslivet. Og hva med de små enkeltmannsforetakene?

Teigen ut av Nesodden

På Teigen gjenvinningsstasjon har private og næringsdrivende på Nesodden blitt møtt med service og blide fjes gjennom mange år. Først som kommunalt avfallsdeponi og senere som én av tre gjenvinningsstasjoner i Follo Ren IKS (Interkommunalt Selskap). Vi er flere som har lært å sortere bedre og smartere gjennom samtaler med de ansatte gjennom utallige besøk.

 Slik kan en mobil gjenvinningsstasjon se ut. Skisse fra GiR (Glomdalen Interkommunale renovasjonsselskap IKS
Slik kan en mobil gjenvinningsstasjon se ut. Skisse fra GiR (Glomdalen Interkommunale renovasjonsselskap IKS

Når nyheten om mulig nedleggelse og flytting til Vinterbro publiseres mottas den ikke med glede. Vi vil nødig miste nok en institusjon ut av bygda. Nesoddposten har snakket med kommunikasjonsansvarlig i Follo Ren, Pia Løseth, som informerer om planforslaget. Løseth redegjør for forslaget om en sentral gjenvinningsstasjon som skal erstatte de tre gjenvinningsstasjonene Teigen, Bølstad og Oppegård. Det stilles krav til avfallshåndtering i forhold til miljø og gjenvinning kontinuerlig. Nye krav gjør det nødvendig å tilpasse gjenvinningsstasjonene tilsvarende. Bakgrunnen for forslaget er at alle tre er gamle og nedslitte og kostnadskrevende å oppgradere. Det er bra og viktig at Follo Ren nå jobber for å oppfylle framtidas krav til utsortering og gjenvinning. Det applauderes og Nesoddposten gratulerer med et viktig skritt i riktig retning miljømessig. Hvordan vil dette arte seg for innbyggerne?

Mobile gjenvinningsstasjoner i retur

Løseth forteller at som erstatning for nærheten til Teigen planlegges mobile gjenvinningsstasjoner i form av store biler som skal gå i fast rute. Forslaget går ut på at de private innbyggerne sorterer restressurser sjøl som tidligere: E-avfall, trematerialer, glass, metall og hageavfall. Sortert kan restressursene leveres inn på bilen som står ved for eksempel Skoklefall på avtalt tidsrom. Hvilken frekvens henteordningen vil ha blir klar i en eventuell videre planlegging. I tillegg kommer mobil henteordning for større innleveringer fra huseierforeninger, organisasjoner og andre som har dugnader og lignende. Denne mobile henteordningen tenkes oppsøkende etter bestilling.

LES om mobile gjenvinningsstasjoner

Nesoddposten er litt nysgjerrig på hvilken ordning som skal gjelde for næringsdrivende. Mange små entreprenører, enkeltmannsforetak og håndverkere bruker Teigen gjenvinningsstasjon og betaler takster som næringsdrivende. Bakgrunnen for spørsmålet er miljøaspektet på den ene siden og vilkår for næringsdrivende på den andre siden.

Næringslivet og miljøaspektet

Det er strenge krav til gjenvinning av bygningsmaterialer, både restressurser og rivningsmaterialer. Mange små entreprenører og håndverkere bruker Teigen gjenvinningsstasjon. Utsortering og innlevering av bygningsmaterialer og rivningsmaterialer er underlagt rapporteringsplikt fra det enkelte firma. Dette sikrer en forsvarlig etterhåndtering av ressurser og hindrer forurensning. Det hindrer også forsøpling at Teigen gjenvinningsstasjon er lett tilgjengelig. Jo lettere tilgjengelig levering, jo mindre avfall kommer på avveie i skog og mark, eller i sjøen.

På spørsmålet om planene for fremtidens levering for næringsdrivende svarer kommunikasjonsansvarlige i Follo Ren at det planlegges ikke for levering fra næringsdrivende. Næringsdrivende må derfor kontakte andre firmaer som spesialiserer seg på utsortering og levering av restmaterialer og rivningsmaterialer, samt andre kategorier avfall som næringslivet måtte ha.

Nesoddposten er opptatt av ordnede arbeidsforhold, næringslivets vilkår og useriøsistet i arbeidslivet. Det er en kjent sak at det er et problem med useriøse håndverkere som jobber svart. Det ligger et stort ansvar på arbeidsgivere, ofte private som skal oppgradere bolig, når de benytter useriøse arbeidstakere og betaler svart. Det er sannsynlig at useriøse firmaer og håndverkere også leverer på Teigen.

Useriøse firmaer eller håndverkere og miljøaspektet

Nesoddposten spør fungerende stasjonsleder på Teigen om det er mange næringsdrivende som leverer på Teigen. Sven Haslerud bekrefter at det er tilfelle. På spørsmål om det skilles mellom typer firmaer eller næringsdrivende forteller stasjonsleder på Teigen at de sorterer etter gebyrsatser, én sats for næringsdrvvende og én sats for private. «- Så er det alltids noen som hevder de er private, som vi mener er næringsdrivende», forteller Haslerud. På Teigen sørger de så for at de som driver næring, betaler som næringsdrivende ved levering. Det kan bli et problem med de mange utenlandske som leverer på Teigen nå, og som ville måtte bruke et annet firma for levering av bygnings- og rivningsmaterialer. De fem ansatte på Teigen har mye og god kunnskap om kunder, kundebehandling og ikke minst mye kunnskap om utsorterings- og gjenvinningsfaget, som de praktiserer til miljøets beste.

Vilkår for næringslivet

Ved at det lokale næringslivet ikke kan levere på Teigen som før vil nærheten til tjenesten forsvinne. Det vil bety økte driftsutgifter og økt byråkrati for de næringsdrivende som må opprette nye systemer for avfallshåndtering ved innkjøp av gjenvinningstjenester fra øvrige firmaer. De ansatte på Teigen hjelper til ved riktig utfylling av skjemaer. Terskelen for levering for gjenvinning er lav og tjenesten er lett tilgjengelig og fleksibelt tilpasset kundene. Tilgjengeligheten for bruk av Teigen med fagkunnskap uansett størrelse på firma eller omsetning er bra for store og små firmaer eller enkeltmannsforetak. En vinn-vinn-situasjon som alle tjener på. Det at næringsdrivende må hyre inn spesielle firmaer som driver bare med gjenvinning for å avhende til gjenvinning på en forsvarlig måte blir fordyrende og det innebærer mer byråkrati. Det kan koste dyrt for små næringsdrivende. I sin tid blir det også dyrere for kundene.

Videre behandling

Forslaget som foreligger er et første forslag. Løseth i Follo Ren IKS forteller at forslaget skal legges fram for representantskapet kommende mandag 18. april. Representantskapet består av ordførerne fra de fem Follokommunene som samarbeider gjennom Follo Ren IKS. Representantskapet ledes av ordfører Sandberg fra Nesodden. Løseth forventer at representantskapet vil be om ytterligere saksgrunnlag i tillegg til de rapporter som allerede foreligger. Hun tør derfor ikke si noe om tidsaspektet for en eventuell realisering av forslaget. Hun legger videre til at saken må legges fram for kommunestyrene i de fem Follokommunene for behandling. Kommunestyrene har instruksjonsmyndighet overfor sin representant i representantskapet.

Nesoddposten har ikke funnet saken ved en gjennomgang av kommunestyrene nærmest i tid. Sannsynligheten for to behandlinger i kommunestyret synes derfor stor sett i et demokratisk perspektiv. Én behandling for å ta stilling til nåværende forslag. Og en ny behandling for å behandle eventuelle tilleggsforslag fra den enkelte kommune. Det er derfor viktig at næringslivet og næringslivspolitikerne kjenner sin besøkelsestid for å sikre gode, fleksible, effektive og lønnsomme vilkår for næringslivet.

Teigen har fem ansatte

Løseth i Follo Ren IKS forteller at alle beholder jobben sin i selskapet. Det er godt å få bekreftet. Gjennom flere år med levering og god service er vi opptatt av at de enkelte ansatte skal fortsette å gjøre den gode jobben vi alle har hatt glede av. Nesoddposten spør Sven Haslerud om de ansatte er redde for å miste det tilsynelatende gode arbeidsmiljøet. Haslerud bekrefter et godt arbeidsmiljø, og han bekskriver arbeidsstokken som litt ekstra-familie. Arbeidsplassen har en verdifull kollegial og trivelig praksis. De ansatte møtes gjerne i god tid før om morgenen til felles kaffe og en prat. Det oppleves ikke så nøye om man går over tiden fordi arbeidsplassen er en verdi i seg sjøl. Jobben er både utfordrende og variert og den byr på god dialog mellom ansatte og kunder. Haslerud forteller at det er godt miljø på de andre gjenvinningsstasjonene også, så de har tro på at de skal ta med seg sitt gode miljø videre framover uansett hvor det blir. Godt er det.

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: