Du er her
Hjem > Forsiden > Kommunestyrets sakspapirer i nettlabyrinten

Kommunestyrets sakspapirer i nettlabyrinten

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.
Kommunestyret i dag: Sakspapirer skal være tilgjengelige for offentligheten. Fint.
Test viser behov for retningslinger, at det mangler saksframlegg og er en nettlabyrint. Ikke bestått.
Nesoddposten har tidligere skrevet om den smale stien til kommunestyret som omhandler selve det å finne den fysiske veien til kommunestyremøtene i Nesodden kommune. Se: Den smale stien fører til kommunestyret.
Siden den gang er kommunestyrene vedtatt flyttet til onsdager og møtene resten av våren er berammet til 20. april, i dag, 4. mai som skal behandle kommunereformen, 25. mai og 15. juni.
Nesoddposten ønsket å sette seg inn i sakene til dagens møte, men hadde vanskeligheter med å finne skikkelig saksframlegg og informasjon på nett. Nesoddposten sjekket i forrige uke, ca 9 dager før dagens kommunestyremøte, og da var ingenting, ingenting offentliggjort. Ved ny sjekk i dag og nylig veiledning fra nyansatt i Politisk sekretariat har vi etterhvert kommet fram til noe. Det er imidlertid flere veier å gå på kommunens nettsider som ikke fører til riktig sted. Nesoddposten ser seg nødt til å publisere enkle guidelines. For uinnvidde kan nettstedet til kommunen minne om en labyrint. Jeg var lenge uinnvidd og tenkte på hva laboranten gjorde da han kom til labyrinten. Alle vet sikkert at han labba rundt’n. Det er sikkert ikke meningen at befolkningen skal tenke slike tanker om kommunens nettsider, så her er det et forbedringspotensial.
Nesoddposten sjekket i forrige uke, ca 9 dager før dagens kommunestyremøte, og da var ingenting, ingenting offentliggjort!
Riktig vei gjennom labyrinten
I mellomtiden oppfordres innbyggere som vil vite detaljer om kommunestyremøtene til å følge Nesoddpostens retningslinjer. Eneste måten å få tilgang på er via kommunens nettsider. Det legges ikke lenger ut papirer til kommunestyremøtet i Tangenten.
Gå inn på «Politikk» som står til venstre i den mørkeblå tjukke emnelinja øverst.

Ny side: I venstre kolonne under «Politikk og Demokrati» trykker du på «Møteplan 2016» og for all del: IKKE trykk på
    «Kommunestyret.»
Når siden for «Møteplan 2016» åpner seg, DA først kan du se etter «Kommunestyret» i kolonnen for utvalg, styrer og råd. Ikke trykk på «Kommunestyret»,
Trykk på ønsket dato i raden til høyre for «Kommunestyret».
I dag passer det å trykke på tallet «20».
Vi får opp «Møte i Kommunestyret 20.04.2016»
Hvis du ruller nedover siden kommer sakene i rekkefølge.
Nesoddposten er interessert i «039/16 Forvaltningsrapport Samhandlingsreformen»
Vi trykker med interesse på «039/16 Forvaltningsrapport Samhandlingsreformen» og sjekker hoveddokkument og får opp saksframlegget fra Rådmannen. Den andre levende rubrikken gir oss «15/123 – Prosjektplan – Samhandlingsreformen». Vi trykker på alle de levende lenkene men kan ikke finne selve Forvaltningsrapporten. Hvor er den? Uten selve rapporten er det umulig å lese seg fram til meningsfylt forståelse med bare saksframlegget fra rådmannen. Hmmmm. Vi trykkker «Journalpost» og «Gå til arkivsak» men det er bare hoveddokumentet som kommer opp.
Kontrollutvalget er ansvarlige for forvaltningsrapportene. Heller ikke der finnes forvaltningsrapporten som jo er interessant å lese for publikum. Dette kan umulig være hensikten
Rundt i ring og finner ingenting
Nesoddposten vet at Kontrollutvalget er ansvarlige for forvaltningsrapportene. Heller ikke der finnes forvaltningsrapporten som jo er interessant å lese for publikum. Dette kan umulig være hensikten. Nesoddposten leser Kommunestyrets reglement (Min utheving):
§ 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.
Kommunestyret holder møte i henhold til godkjent møteplan, eller når ordfører, formannskap eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling og saker skal være tilgjengelig i politikerportalen to uker før møtedag.
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet og oversikt over de saker som skal behandles.
Innkallingen og saksdokumentene skal samtidig være tilgjengelig på nett/legges ut for offentligheten.
I tillegg står det å lese i Nesodden kommunes dokument om kommunikasjonsstrategi og kommunestyremøter at det skal være en «Teknisk og praktisk tilrettelegging av saksdokumenter for publisering».
Denne testen viser at saksdokumentene ikke er tilgjengelige i sin helhet. Innkalling og saksdokumenter ble ikke publisert for offentligheten to uker før møtet. Den tekniske tilretteleggingen er mangelfull og den praktiske eksisterer ikke siden det ikke finnes saksdokumenter på papir eller lesebrett til utlån for publikum.
Hvis du er uheldig ved starten og ikke interesserer deg for «Møteplan» men for «Kommunestyret» får du bare innkalling og saksframlegg i en lang remse, men ingen sakspapirer. Heller ingen beskjed om å gå til en annen del av nettsiden. Da kan det være fristen for noen å følge laboranten.
Nesodden kommune bør sørge for bedre åpenhet. Det holder ikke å si at det skal være tilgjengelig for offentligheten når det skal være så vanskelig å følge med. Skjerpings.
Inger Johanne Norberg
Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: