Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Arve Ruud stabssjef for økonomi og styring i Nesodden kommune.

Intervju med Arve Ruud stabssjef for økonomi og styring i Nesodden kommune.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Dette er en mann som, etter det intervjueren har fått vite, er likt av de fleste. En vennlig og imøtekommen fyr som  holder seg i tallenes virkelighet. For å kunne samtale i ro og fred har Arve ordnet med et møterom til oss og jeg tar med meg kaffen jeg har kjøpt i kafeen på Tangenten. Fint møterom tenker jeg og ber Arve fortelle litt om seg selv.

Arve Ruud stabssjef for økonomi og styring i Nesodden kommune.
Arve Ruud stabssjef for økonomi og styring i Nesodden kommune.

-Jeg er født på fødestuen i Drøbak, sier han, – har så å si bodd på Nesodden hele mitt liv. Først på Svestad, så Spro frem til jeg var 20 år. Deretter bodde vi litt rundt på Nesodden og i Oslo for så å flytte inn i barndom-hjemmet mitt på Spro i 2006.

Når det gjelder utdannelse tok jeg Kommunal-kandidat eksamen  i 1974 (ved Norges kommunal- og sosialskole.) Forløperen til offentlig administrativ linje ved landets høgskole-system i dag. Gikk der på kommunal administrativ-linje s0m hadde hovedområdene innen kommunal juss, økonomi samt samfunns-delen. Har også eksamen i «Spesialfag i kommunalrett » ved UiO og var innom BI på It-siden. Jeg var faktisk den første på Nesodden som hadde administrativ It utdannelse.

Arbeidslivs erfaringen min har jeg fra Nesodden kommune.  Jeg har vært fast ansatt i Nesodden kommune siden 1969. Fikk permisjon fra kommunen for å gå på det som nå heter Norges kommunal –og sosial høgskole. Kom tilbake i 1974 som 24- åring og gikk rett inn i en stilling på  skatte- og innkrevings-avdelingen. Deretter ble jeg avdelingsleder for regnskaps-avdelingen og så kommune-kasserer i 1978 (skatt, regnskap, lønn og avgifter). Den gang var det forvaltningsmessige i kommuneloven en ansvarsfordeling mellom rådmann og kommune-kassereren. Mens all administrasjon nå er forankret hos rådmannen med unntak av skatt, hvor det er Skatt-øst som instruerer oss på skattesiden. Nesodden er den eneste kommunen som har eget kemner kontor i Follo.

Og ikke visste intervjueren at skatteoppkreveren (før kommune-kassereren) har en særnams myndighet som gir rett til nedleggelse av lønnstrekk (å trekke deg i lønn) i likhet med utpantingsrett i skatteyters verdier (i gods og gull.)

I 1985, fortsetter Arve, –  ble det så opprettet økonomisjefer i flere kommuner blant annet  i Rælingen og Nesodden. Og, Arve smiler og setter seg bakover i stolen, -da ble jeg  konvertert oppover til den stillingen. I 2012 forandret så Nesodden igjen kommune organiseringen rundt rådmannen slik at  jeg nå er blitt stabssjef for økonomi og styring. En stilling og tittel jeg nå innehar.

Hvorfor valgte du økonomi-faget?

Merket allerede som barn at jeg synes det var moro med tall, sier Arve, – har vel fått utdelt litt talent innen det feltet. Kommunalskolen hadde som mål  å utdanne kandidater til den kommunale forvaltningen. Den skulle ha de samme fag feltene som de som befant i departementene (økonomi, juss og statsvitenskap)

Det går sterke rykter om at du elsker jobben din. At du for eksempel sover dårlig når staten vurderer å sette skatte-øre nivået lavere enn det kommune-politikerne har beregnet. Stemmer det?

-Ja, kommunen og jeg har en liten symbiose når det gjelder den saken. Fint med en person som har selvironi, tenker intervjueren.

Har du hatt mange søvnløse netter pga av faglige utfordringer på jobben?

-Nei, men det jobber i underbevisstheten og klokken fire om natten kommer ofte løsningen.

Ryktene sier videre det at du er en drivkraft når det gjelder å stimulere til forståelse av hvilken ressurs personer med funksjonshemning kan være for et arbeidsmiljø. Kan du si noe om det?

-I fra jeg var ung har jeg gått med to stokker og gjennom det bevist at folk med handicap kan fungere fullt ut i arbeidslivet. Jeg lever stadig i uvisshet om folk faktisk legger merke til at jeg går med disse to stokkene. Det er kan hende ikke det  folk merker seg med meg. Og igjen kommer dette store smilet.

Hvordan fungerer en dag hos deg?

Dagen starter med at jeg orienterer meg om hva som har skjedd i løpet av natten her på Nesodden. Leser blant annet Nesoddposten og Amta. Så står mail-listen for tur. Deretter behandling av mange små og store saker som krever saksbehandling og kvalitets-sikring. Så er tid for interne møter når det gjelder så vel læring som kvalitets-sikring. For ikke å glemme alle  formannskaps- og kommunestyremøtene på kveldstid.

Hvor mange har du i staben din/er du stabssjef for?

Ca. 20 stillingshjemler. 10 på skatt og avgifter og 10 på regnskap, budsjett og lønn. 4 menn og resten kvinner.

For de fleste av oss som ikke er spesielt regnskaps-kyndige er Nesodden-budsjettet en ugjennomtrengelig masse av tall. Enklere blir det ikke når det som for eksempel kalles frie inntekter viser seg å ikke fungere som frie inntekter, men er statlige overføringer som i all hovedsak brukes til å dekke opp lovpålagte oppgaver som skole, helse, barnehager osv.  Så da blir spørsmålet til deg Arve: Stemmer det at det faktisk er så mye som over 90% av de såkalte frie inntektene som er bundet opp i lovpålagte tjenester?

-Ja, det antar jeg er riktig sammen med bundne avtaler som man har forpliktet seg til.

Politikerne bevilger jo også penger til tiltak som ikke er lovpålagte. Det burde kan hende være laget en samlet oversikt over hva som er bevilget/brukt  til de ikke lovpålagte tjenestene i så vel budsjett som regnskapet for 2015 og 2016. Hva mener du om det?

-Det er for så vidt mulig, sier Arve, men vil være noe unøyaktig fordi selv innenfor lovpålagte tjenester finnes det ressurser som kan gå utover den lovbestemte normen.

Men da er det altså mulig, og siden intervjueren har erfart at mange er interessert i å få en slik oversikt, henstiller hun så vel politikerne som Nesoddingene om å etterspørre en slik oversikt.

Så over til språkbruken i budsjettet. På  side 137 og 138  omhandles premieavviket. Her anbefales Nesoddpostens lesere og se om de forstår det som står der:  https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=17583 

Hvem av Nesoddens innbyggere og faktisk mange av politikerne tror du skjønner hva begrepet premieavviket betyr,  Arve?

-Arve må igjen smile. – Det er nok de færreste som forstår det, sier han,- men dette er et stort og vanskelig økonomisk område som må beskrives så vel i budsjettet som i års-rapporten . Dette er revisjons-messige krav. Vi bruker i denne teksten en del standard tekster/fra pensjons-leverandøren.

Men dere kan vel lage en parentes med forklaring på hva ordet premieavvik betyr slik at også de som ikke er familiære med utrykket  forstår hva som står der. Og det gjelder vel bruken av flere økonomiske ord og uttrykk for flere områder i budsjettet.

-Arve nikker, – vi vil gjerne gjøre både budsjett/regnskap mer forståelig for leserne, sier han.

Kan hende er det en god ide å tilby de innbyggerne som ønsker det et lite innførings-kurs i hvordan finne frem i budsjettet?

-Dersom det er ønskelig vil vi sikkert kunne sette av tid til «Kort innføring i kommunens budsjetter». 

Og skatteinntektene hvor mye har de økt fra 2014 til 2015?

 -Økningen på hele skatteområdet utgjorde 4,5% (ink. Statsskatten etc.) 

Så Nesodden kommune står ikke i fare for å komme i Robek-registeret?

 -Nei, men rådet til menigmann og kvinne  er at man bør tåle en renteøkning til 5%.

Mener du kommunen tåler nye låneopptak til for eksempel nytt sykehjem?

-Lånegjelden til Nesodden kommune har fordoblet seg fra 450 millioner kroner i 2007  – til over 900 millioner kr. i 2016. Og kommunale driftsutgifter er stort sett disponert til gode formål og økte renter. Vi vil måtte konkurrere med disse.  

Hvilke tanker/ønsker har du for utviklingen av Nesodden?

-Her velger jeg å svare som privat person: – Jeg håper at Nesodden kommune kan fortsette å utvikle seg med gode tjenester til innbyggerne. Det være seg alene eller i samarbeide med andre naboer.

Hva brenner du for?

-At Nesodden kommune skal være et godt samfunn å bo i.

 Har du noen råd å gi til politikerne?

 -Egentlig bør vi alle, kan hende også politikerne i Nesodden kommune, gjøre som vi gjør i vår private økonomi, søke å ha noen sparemidler i bakhånd.

 Hva er viktigst for deg?

-Her er ikke Arve i tvil: – Rettferdighet!

Tror du på True love?

-Ja, jeg har vært gift med den samme siden 1976.

 Hvilken bok, film og musikk vil du anbefale for Nesoddens lesere?

Min bokanbefaling er: ”Nattsøster” av Unni Lindell. Hun beskriver der både Drøbaks geografi og samfunn. En fascinerende forfatter. Og så vil jeg også anbefale  Voltaires bok: Candide som ble skrevet i 1759. Et av mine favoritt-uttrykk kommer derfra: ” Vi får dyrke den hagen vi har”. 

Det er de historiske filmene jeg liker best. Vil nevne to: ”Den franske løytnantens kvinne” og ”Hawai”. Tenkte etter å ha sett Hawai  at det er nok ikke alltid misjons-virksomheten er bra for de som utsettes for den. Når det gjelder musikk så liker jeg Musicals. Favoritten er Mary Poppins. Den koser jeg meg med.

Har du en morsom historie du vil fortelle til Nesoddpostens lesere?

Elektroniske arkiver er veldig – bra! Jeg husker for en del år siden at vi skulle makulere bokførings-kort fra skattesiden. Sekken blåste opp på lastebilen og tusenvis av kort endte i Vardenåsen. Det ble en lang lete prossess (pga konfidensielle papirer.)

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: