Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Nesodden KrFs standpunkt i saken om kommunereformen

Nesodden KrFs standpunkt i saken om kommunereformen

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Nesodden KrF er imot at Nesodden skal slås sammen en eller flere andre kommuner, og vil stemme tilsvarende på kommunestyremøtet 4.mai.
Saken ble behandlet på vårt årsmøte i mars, og medlemmenes tale innebar en klar skepsis til en eventuell sammenslåing.

Premissene for hvorfor denne sammenslåingprosessen er satt igang, er uklare. Regjeringen bruker honnørord som «robuste kommuner», men sier lite om hvilke utfordringer framtidens kommuner skal løse som ikke allerede ligger i mandatet til kommunene i dag. I tillegg berøres overhodet ikke det fylkeskommunale nivået som henger tett sammen med det lokal kommunale nivået. Det har rett nok kommet noen svake signaler om å flytte ansvaret for tannhelse til kommunene, men dette har minimal betydning og fordrer definitivt ikke noen stor reform av kommunegrensene.

Nesodden har et klart særpreg som en halvøy i Oslofjorden. Vår eneste landfaste forbindelse går via Frogn. Dette er en utfordring i forhold til vei og båttilbud, og fordrer et samarbeid på overordnet nivå. Men dette ansvaret ligger allerede på det fylkeskommunale nivået, og ivaretas der. Likevel er det viktig at vi som lokalpolitikere følger opp dette, slik at Nesodden ikke blir liggende i bakevja når overordnet infrastruktur behandles. Derfor har Nesodden og Frogn KrF presset på mot fylkeskommunalt nivå for å få fortgang i løsning på ny innfartsvei til Nesodden.
Nesodden KrF ser at vi er avhengig av det som skjer rundt oss. Hva de andre Follo-kommunene bestemmer seg for, vil klart virke inn på Nesodden kommune, ikke minst fordi vi har et utstrakt samarbeid med disse kommunene i dag.

Likevel er vårt standpunkt klart: Nesodden KrF ønsker å beholde vår kommune innenfor de rammer som eksisterer i dag, og tror også dette vil være en god løsning for våre innbyggere i årene som kommer.

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: