Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Folkemøte for et inkluderende oppvekstmiljø: 200 engasjerte nesoddinger var samlet for å ta ansvar for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge på Nesodden.

Folkemøte for et inkluderende oppvekstmiljø: 200 engasjerte nesoddinger var samlet for å ta ansvar for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I et åpent møte på Samfunnshuset 20.4.2016 inviterte Nesodden kommune nesoddingene til å lytte til foredragsholder og lærer Jostein Alberti-Espenes. Espenes oppdrag for kvelden var følgende « å utfordrer og tydeliggjøre mobbebegrepet, klargjøre hva lovverket sier og ikke sier om temaet, fremheve voksenansvaret og fokuserer på hva vi vil ha mer av» som det står i innbydelsen.

Bakteppet for dette initiativ er at kommunen nå jobber med en lokal handlingsplan for et mobbefritt oppvekstmiljø i Nesodden kommune. Målet er å skape ” et forpliktende samarbeid om et godt oppvekst- og læringsmiljø” koblet opp mot ”frivillighet, næringsliv, ungdom og foreldre,” som det også står i kommunens innbydelse til dette møte.

Litt av en innbydelse kommunen kommer med her, tenker NesoddPostens utsendte. Og det er ingen tvil om at interessen for mobbe-problematikken og tilbudet om delaktighet i dette viktige arbeidet har fått foreldre og andre interesserte til å møte opp. Det er nærmere 200 voksne til stede. I en travel hverdag, der begge foreldre jobber, er det en meget bra oppslutning. Men det dreier seg jo om det viktigste foreldre har, barna deres.

Så over til en meget kort versjon av foredragsholder Jostein Alberti- Espenes innlegg.  Han viste til at en definisjon på mobbing er ” gjentatte krenkelser på arenaer hvor de samme menneskene møtes jevnlig og hvor de ansvarlige for arenaene ikke stanser, forebygger eller håndterer krenkelsene tilfredsstillende.”

Espenes presiserte flere ganger at ordet mobbing er et meget sterkt begrep som kan stenge for en god samtale og løsning.  Og at en i stedet kunne si: Mitt barn har det ikke bra på skolen. Skolen må ta tak. Videre sa han at vi istedenfor å fokusere på kampen mot mobbing, burde ta et steg til siden å se hva som skaper helse og hva som ikke skaper god helse. Dermed ikke henge oss opp i det tradisjonelle begrepet for mobbing. For føler et barn seg krenket, skal det være nok til at vi setter inn tiltak.

I følge Opplæringslova § 9a-3 har skolen et særskilt ansvar når et barn blir mobbet. Det er nok at en voksen eller et barn melder fra om at barnet føler seg krenket. Da skal skolen lage et enkelt vedtak der de tar tak i problemet. Mao hvordan man skal prøve å løse situasjonen.

Etter Jostein Alberti-Espenes innlegg var det fra kommunens side gjennomgang av de mange gode tiltak som allerede er igangsatt, som Prosjekt X, Inkluderende kulturer, med flere. NesoddPosten skal komme tilbake til disse i egne artikler.

Så var det de fremmøttes tur til å ytre seg. Erik Pettersen, påtroppende leder for NIF- Nesodden idrettsforening, sa at mobbingen ikke bare skjer mellom 8-16. Han var opptatt av det som skjer på kveldstid. Vi kan ikke løse dette alene. Møteleder Camilla Moe Røisand tok dette videre og spurte hva kommunen kunne bidra med inn i idretten. Ordfører Nina Sandberg svarte med å si at : ” Vi ønsker å få til et samarbeid med frivilligheten. Det kommunen kan gjøre, er å gi ressurser og ha høye forventninger”.

Lions var opptatt av opplegget «Mitt Valg», som flere skoler bruker på Nesodden. De mente det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. 

Siri Lindseth, styrer ved Fagerstrand barnehage, syntes at arbeidet som gjøres i barnehagene burde være med i kommunens handlingsplan for et mobbefritt oppvekstmiljø i Nesodden kommune.

Og da kommer vi til Anne Karin Sæthers innlegg som tydeligvis, etter klapperesponsen, synliggjorde elefanten i rommet når hun sa følgende: – Jeg er mamma til en førsteklassing, og jeg mener at et av de viktigste tiltakene for å skape et godt oppvekstmiljø er nok lærere. Det er helt avgjørende at lærerne har tid til å se hver elev og følge opp hver elev. Nesoddtangen skole, der min sønn går, er blant de skolene i fylket som har aller dårligst lærertetthet. Det er flere klasser med 29 elever, og det blir kanskje enda flere store klasser fra høsten av. Vi trenger flere lærere, ikke færre . Så spørsmålet går til den ene politikeren i panelet, ordfører Nina Sandberg: – Kommunestyret kuttet i skolebudsjettet og i antall lærere. Er ikke det i direkte strid med arbeidet med å skulle styrke oppvekstmiljøet?

På spørsmålet fra Sæther svarte Nina Sandberg bant annet at kommunen står ovenfor store utfordringer når det gjelder gruppen eldre,  men at det til høsten vil komme et revidert budsjett. NesoddPosten har i en e-mail bedt ordføreren utdype dette svaret, men har ikke fått noen tilbake melding på henvendelsen.

NesoddPostens utsendte legger her til at mens partiene i Frogn kommune valgte og styrke skolesektoren med 4 stillinger i budsjettet for 2016 valgte flertalls-politikerene på Nesodden (Ap, H og Miljøpartiet De grønne)  å kutte tilsvarende. Dette enda vår kommune fikk bevilget 2.6 millioner for skoleåret 2015- 2016 siden vi er en av 100 kommuner i Norge med lavest lærertetthet.

Inntrykk referenten sitter igjen med etter møte er som følger: I Nesodden kommune finnes det utrolig kreative og arbeidsomme ansatte som gjør det beste ut av de økonomiske ressurser de får tildelt, men som ikke bestemmer over de økonomiske kuttene som blir tildelt dem. At det politiske flertall kutter i lærertettheten samtidig som kommunen slår på stortrommen i kampen mot mobbing er derfor et særdeles lite musikalsk signal.

Siden det første som sto i invitasjonen til møtet var: » Vil du bidra til et godt og inkluderende oppvekstmiljø for Nesoddens barn og unge?» kom mange foreldre naturlig nok for å få høre om hvordan barn og unge har det på Nesodden. Og lurte videre lurte på hva de selv kunne bidra med. Etter kvelden var det derfor flere som var litt skuffet over at de ikke fikk mer kjennskap til oppvekstmiljøet på Nesodden. Fokuset lå på hva foreldrene og andre kunne bidra med for å forebygge mobbing.

Fra så vel de fremmøtte som fra kommunens representanter ble ord som toleranse, raushet, ansvarsfølelse, relasjonsbygging, nysgjerrighet fremfor skepsis, sosial kompetanse, holdningsskapende arbeid brukt. Mao en stor enighet om det verdigrunnlaget en ønsket å basere seg på. Og en god idemessig plattform for å skape et inkluderende godt oppvekstmiljø for barn og unge. Men som Yvonne Schilling (forelder) sier i sitt leserinnlegg i Amta 23.2.2016: » Mobbing, som alt annet, må jobbes systematisk med. Fokus er bra , men til syvende og sist er det ressursene som avgjør. Derfor, kjære politikere mener dere alvor når dere sier dere vil jobbe for en mobbefri skole, så sier jeg som Jerry Maguire: «Show me the money».

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-ubrukelige-mobbebegrepet-1.684847

http://multimedia.aftenbladet.no/mobbing/nasjonalt/

http://www.nesoddposten.no/i-skolebudsjettet-kuttes-det-i-laerertetthet-kuttes-i-den-resursen-som-spiller-en-nokkelrolle-i-a-skape-godt-laeringsmiljo/#more-5169

http://www.nesoddposten.no/skole-og-oppvekst/

Gunhild Gjevjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: