Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med gjengen som jobber i fagenheten ”Ungdom og Fritid” i Nesodden kommune.

Intervju med gjengen som jobber i fagenheten ”Ungdom og Fritid” i Nesodden kommune.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Planen for dette intervjuet var at NesoddPostens utsendte skulle intervjue Tom Sammerud, på Ungdomshuset (som er en arena for ulike typer ungdomsarrangementer, konserter og happenings), men slik ble det ikke, for han måtte ut i et hasteoppdrag, men rakk å ta del i siste delen av  samtalen sammen med gjengen sin. Intervjueren fant derfor ut, etter å ha hørt på hva den glødende engasjerte gjengen hadde å si, at her kunne det ikke bare bli intervju med Tom, men også med de 4 andre som var møtt frem til intervjuet.

Gjengen som jobber i fagenheten ”Ungdom og Fritid” i Nesodden kommune.
Gjengen som jobber i fagenheten ”Ungdom og Fritid” i Nesodden kommune.

La meg da få begynne med Trond Schliemann. Han er rådgiver og prosjektleder i fagenheten Ungdom & Fritid og har også ansvar for foreldre-satsingen. Han er 51 år og har bodd på Nesodden siden 2003. Og hør her: Han er utdannet ingeniør, har hovedfag i psykologi, jobbet i SINTEF som forsker i 10 år. Deretter 10 år på en statlig barnevernsinstitusjon og nå 3 år i Nesodden kommune.

På spørsmålet om hvorfor han nå har valgt å jobbe med barn og unge svarer han: – Fordi ungdommen er fremtiden og jeg er selv far til en tenåring. Og fordi ingenting er viktigere enn å jobbe med barn og unge.

Så er det Jo Thorsruds tur til å fortelle om seg selv: – Jeg er 50 år, har bodd litt til og fra på Nesodden siden 1965  og er som en potet, en alt-mulig-mann som har jobbet med barn og ungdom i ulike sammenhenger i mange år.

Jo har også jobbet flere år som IT-konsulent og prosjektleder i Tollpost Globe, og i Nesodden kommune i 6 år der  han bl.a. har bygget opp Skoklefald Ungdomshus og Fjellstrand RC-klubb, samt ledet utekontakt-tjenesten i kommunen.

Og så er han pappaen til Prosjekt-X, et «paraply-prosjekt» som handler om å skreddersy tiltak og delprosjekter inn mot grupper av barn og unge. X står for den ukjente faktoren som er unik for hver gruppe, og baseres på observasjoner av gruppestrukturer, dynamikk og samhandling i gruppene. 

Prosjekt ”Inkluderende kultur” (IK) er en del av Prosjekt-X konseptet, tilrettelagt for 7 -10 trinn, og handler om å bygge sosial kompetanse hos ungdommene. Ungdommene lærer der en del sosiale ferdigheter, og blir introdusert for en «verktøykasse» som er nyttig i forhold til å fungere sammen og å se seg selv sammen med andre. IK prosjektet er en del av kommunens satsing på et inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge der ungdommene deltar i et ukentlig kursopplegg i skoletiden, og det «bygges et mentalt puslespill» med nytt tema for hver uke. Noen eksempler på det: 1)Respekt, 2) Samarbeid, 3) Kommunikasjon, 4) Konfliktløsning, 5) Selvinnsikt, 6) Roller og gruppestrukturer. Kjernen i IK er bevisstgjøring, refleksjoner, leker og øvelser. 

Sagt om Tom Sammerud, leder for avdelingen ”Ungdom og Fritid” og de som jobber sammen med ham:  ”Tom har et ordentlig og dedikert forhold til jobben sin,  gir seg ikke på kvaliteten i det innholdet som hans avdeling står for. De som jobber i denne fagenheten er en gjeng som står på og har stor sosial bevisshet.»

Jo forteller at dette er et mobbeforebyggende tiltak, men at ordet mobbing ikke brukes i  undervisningen.  – Vi snakker om det motsatte, nemlig inkludering, sier han.  – Og forteller at det  er andre gang de kjører dette IK prosjektet.

Trond bryter inn:  – I tillegg kommer prosjekter som til enhver tid er tilpasset de utfordringene som vi har foran oss og som skal løses. Her kan som eksempel  nevnes psykisk helseuke på Tangen der vi hvert år blir invitert til å holde en-times kurs med elevene. Vi er også tilstede på foreldre-møter der vi orienterer om tilbudene våre.  

Vil  også nevne våre ” Team-buildings-turer” med skoleklasser til Steilene. Vi utfordrer der deltakerne i ulike samarbeidsoppgaver på tvers av eksisterende gruppestrukturer, noe som  bidrar til at elevene lærer nye ting om seg selv og sine medelever. Mao vi bygger sosial kompetanse hos barn og unge ved hjelp av utradisjonelle verktøy. Det gjør vi for å lære dem å finne nye veier til nye grupper. Noe som er særdeles viktig i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og deretter til  videregående. Barn og unge skifter roller når de beveger seg fra å være eldst til å bli yngst. I disse overgangene må de finne sin rolle. Nye krav skapes i nye grupper. Viktig å lære å se seg selv i forhold til andre.

Og så er det viktig å møte de unge på deres egne premisser, fortsetter Jo.  – Det er de unge som sitter med løsningen og som for eksempel vet hvem som ikke har det bra på skolen.  Og han legger til at tilbakemelding fra egen aldersgruppe er viktigere for barn og unge enn det voksenverdenen kommer med.

Trond tar igjen ordet. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, ikke bare fra elevene, men også fra rektorgruppen om at de ønsker at alle 7.klassene på Nesodden bør få tilbud om prosjekt IK.  Men har i dag ikke kapasitet til det innenfor de økonomiske rammer vi har, men har den nødvendige kompetansen og viljen.

På intervjuerens spørsmål om hvorfor Jo har valgt å jobbe med barn og unge er svaret: – Jeg har valgt denne jobben fordi det er både morsomt og stimulerende å jobbe med barn/ungdom. Ingen dager er like.

Da er vi kommet til Per Christian Halvorsen 58 år,  som bor i Nordre Frogn, men som er oppvokst på Nesodden. Han har utdannelse ved Østlandske Musikkonservatorium (kontrabass), er utdannet bedrifts-økonom ved BI, eksport-kandidat ved Norges Eksportskole, e-handel fra NKI, prosjektledelse fra Metiér og høgskolen i Oslo og er utdannet lydtekniker ved NISS (Norsk institutt for scene og sceneteknikk).

Intervjueren tenker det nok ikke er pengene som trekker denne mannen til å jobbe for ungdom på Nesodden. På spørsmålet om hvorfor han har valgt å jobbe med barn og unge kommer svaret da også direkte og uten en en snev av tvil: – Fordi jeg har jobbet det meste av mitt liv med å gjøre rike bedriftseiere rikere så vil jeg nå jobbe med mennesker og mellommenneskelige relasjoner. I denne jobben kjenner jeg at jeg virkelig kan gjøre en forskjell. (Det er nummeret før intervjueren roper hurra)

Per Christian har naturlig nok ansvar for Nesodden musikkverksted som er en topp moderne øvings- og produksjonsarena for musikkglad ungdom. Han er også ansvarlig for Skoklefald lydstudio, som er et gratis tilbud til musikkinteressert ungdom på Nesodden. Han organiserer UKM (Ung Kultur Møtes), ungdomskonserter og er involvert i en rekke samarbeids-arrangementer internt og eksternt i kommunen.

”Her er det kort vei fra ide til handling. Lite ull og mye action.” (Gruppe uttalelse)

Så over til den eneste damen i denne mannsgruppen: Anne Grethe Storvann. Hun er 53 år og utdannet helsefag-arbeider og har valgt å jobbe med barn og unge fordi hun finner det både  morsomt og givende å arbeide og være sammen med ungdom. -Ungdom er en ressurs, sier hun, jeg kunne ikke tenke meg å jobbe med noe annet. Anne Grethe har ansvar for Fagerstrand Ungdomshus: Parlamentet – en møteplass for aldersgruppen 7-9 trinn, som inneholder klassiske tilbud som biljard, TV-spill, PC-er, musikk, disko, bordtennis, scene, øvingslokaler, kiosk, med mer.

I tillegg har Anne Grethe også ansvar for  utlånssentralen i Skoklefald Ungdomshus.  Nesoddens innbyggere kan der få låne tur- og ferieutstyr: kanoer, flytevester, fiskeutstyr, soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, nye slalåmski m/støvler, langrennski og skøyter.  – Tilbudet er gratis og er mye brukt og høyt verdsatt sier Anne-Grete.

Da er vi kommet til Tom Sammerud, fagsjef og leder for denne ressurssterke, engasjerte og meget energiladede gruppen.

Tom Sammerud, fagsjef.
Tom Sammerud, fagsjef.

Tom forteller at han har bodd og jobbet på Nesodden i 11 år, er 54 år. Han har utdannelse fra BI, har jobbet for ”Inkluderende arbeidsliv” i Oslo, drevet en egen snekkerbedrift, jobbet med seismikk (relatert til oljeindustrien og karttegning over havområder) samt har vært markedskonsulent i 6 år.

-Vi er ikke bare her for de unge i kommunen, sier han, – men fungerer også som en ressurs for tenårings-foreldre, en bevisstgjørende samtalepartner i hva rollen som tenårings-foreldre innebærer. Og vi er en faggruppe som, når vi registrerer at et tiltak ikke lenger virker , evaluerer og justerer oss, og igangsetter nye tiltak.  Vi tilpasser oss med andre ord de behovene vi ser ungdommen har og har som mål å være en dynamisk fagenhet i stadig utvikling og forandring.

Som eksempel kan her nevnes at før de sosiale media gjorde sitt inntog var ungdomskafeen en meget godt besøkt møteplass. Nå sitter folk mer hjemme. Så den viktigste møteplassen er nå skolene. Derfor er vi mye der. Noe som ikke forhindrer at  det ved spesielle arrangementer fortsatt kan være smekkfullt på klubben.

Om dere fikk bestemme, hva ville dere da prioritert her på Nesodden?

Her er det stor enighet mellom de fem: – Vi ville prioritere ressurser inn i forebyggende ungdoms-arbeid.

Så kommer det spørsmålet som alle som blir intervjuet av  NesoddPostens utsendte får:- Tror dere på «True love»?

En stor stillhet senker seg i rommet. –Er det noen som gjør det da er det en som spør. – Ja, svarer intervjueren, -alle som jeg har stilt det spørsmålet har til nå svart bekreftende på det spørsmålet. Bare Jo svarer bekreftende av disse fem.  De andre svarer at de har henholdsvis et lunkent, tvilende eller et pragmatisk forhold til begrepet true love.

Men om troen på «true love» er liten så har denne gjengens tro på – og glødende engasjement i arbeidet de utfører for Nesoddens unge, stor. En faggruppe som må sies å inneha en usedvanlig høy faglig- og mangfoldig kompetanse.

Fakta om fagavdelingen U&F

Ungdom & Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 – 20 år, og er ikke en lovpålagt oppgave. Mange av prosjektene Ungdom & Fritid har ansvar for er finansiert gjennom eksterne midler.

Avdelingen har 6 årsverk, fordelt på 8 personer (en halv stilling er utlånt til en annen avdeling, og en halv stilling er dedikert drift og vedlikehold på Steilene.) Fagenheten Ungdom & Fritid ligger under virksomhet kultur som ledes av kultursjef Ellen Knutsen.

https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barn-unge-og-familie/ungdomstilbud/

https://www.facebook.com/UngdomFritidNesoddenKommune

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: