Du er her
Hjem > Info > Fakta om sikkerhet og beredskap i Oslofjorden

Fakta om sikkerhet og beredskap i Oslofjorden

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

For å korrigere gale påstander og mangelfulle opplysninger om hvordan sjøsikkerheten i Oslofjorden ivaretas, vil jeg informere om hvordan Kystverket overvåker og sørger for god beredskap.

Jan-Hugo Holten fra Holten Consulting uttrykker bekymring og trekker fram det smale Drøbaksundet som en risikofaktor i et intervju i Amta 19. mai. På frihånd tegner han et scenario der den alvorlige ulykken med Costa Concordia utenfor Roma blir et argument for dårlig sikkerhet og beredskap her i Oslofjorden.

Sammenlikningen med Costa Concordia er tendensiøs. Den alvorlige hendelsen som trekkes inn ville sannsynligvis aldri funnet sted i Oslofjorden. For det første ville det ha vært los ombord. Videre ville Horten Sjøtrafikksentral ha overvåket seilasen og sammen med losen bidratt til at det ikke oppstod fare for sammenstøt. I Norge er det slik vi håndterer denne type skip i våre trange farvann.

Her har vi et lovverk som regulerer skipstrafikken, gjennom både lospliktforskriften og sjøtrafikkforskriften. Med bakgrunn i disse er det viktig å merke seg at sjøtrafikksentralen alltid dirigerer trafikken på en slik måte at store cruise skip har farvannet for seg selv,  uten møtende trafikk i Drøbaksundet.

Dette er svar vi gjerne skulle ha gitt journalisten før publisering av intervjuet med Holten, men vi ble dessverre ikke kontaktet. Vi beklager dersom det har ført til utrygghet hos innbyggerne langs Oslofjorden.

På et punkt kan vi til dels være enige med Holten; vi kunne vært flinkere på øvelse og samhandling med de ulike aktørene som jobber med sikkerhet i Oslofjorden. Vi kan alltid bli bedre, selv om vi året gjennom tester beredskapen vår ved øvelser på alvorlige scenario både i Oslofjorden og langs vår langstrakte kyst.  Vi har miljørisiko-analysene som Holten etterlyser, likeså har vi øvet med slepebåt og gjennomført reelle beredskapsøvelser i fjord og rom sjø.

Jeg vil peke på de viktigste beredskapstiltakene Kystverket ivaretar.

For det første blir Oslofjorden kontinuerlig overvåket av Horten Sjøtrafikksentral, 24 timer i døgnet, hele uka.

Kamera, radar og AIS-data, ja alt vi har tilgang på av sensitive sensorer, har vi på plass i Drøbak. I tillegg har Kystverket alltid los om bord på alle cruise-skip som seiler ut og inn av Oslofjorden. Generelt kan vi legge til at vi opplever cruisefartøy som svært manøvreringsdyktige. Både mannskap og skipsinvesteringer viser sikkerhet og beredskap som prioriterte oppgaver.

Når det gjelder taubåtkapasitet eller slepeberedskap, har vi som Holten nevner en tilgjengelig slepebåt på Slagentangen. Dersom det er fare for liv og helse og den egner seg best, benytter vi den. Men dette er ikke den eneste Kystverket har tilgjengelig. Noen taubåter har vi kontrakt med, andre har vi etter loven mulighet til å beordre dersom behov oppstår.

Horten Sjøtrafikksentral har svært god oversikt over alle fartøy som beveger seg i Oslofjorden, og vet til enhver tid hvor de tilgjengelige ressursene befinner seg. Derfor kan jeg med sikkerhet si at beredskapen er svært god i Oslofjorden.

 

Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Kystverket

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: