Du er her
Hjem > Forsiden > Følg med på oppdateringer om rådgivende folkeavstemning.

Følg med på oppdateringer om rådgivende folkeavstemning.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Det jobbes hektisk i Nesodden kommune med folkeavstemningen 12. juni. Det er nesten daglige oppdateringer på kommunens hjemmeside. Mye er fremdeles uklart men det kan forhåndsstemmes elektronisk eller ved personlig oppmøte i perioden 30. mai til og med 8. juni.

Spørsmålet det skal stemmes over ved rådgivende folkeavstemning er om Nesodden bør bli del av en ny Follo kommune. Du kan stemme ja, nei eller blankt. Kommunene Ski, Oppegård, Ås, Enebakk og Frogn har framforhandlet en intensjonsavtale for Follo kommune som ble lagt fram 3. juni. Avtalen kan leses her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14007&FilId=17663

På Nesodden skal innbyggerne få si sin mening ved personlig oppmøte 12. juni eller gjennom forhåndsstemming elektronisk eller ved oppmøte i Tangenten. Ved personlig oppmøte på avstemningssdagen skal man møte opp i valglokalene som benyttes ved ordinære valg. Det er ikke kommet opplysninger om det vil bli sendt ut valgkort som forteller stemmegiverne hvilket valglokale de tilhører. Nye innbyggere eller folk som har flyttet kan uansett sjekke hvilket valglokale de tilhører i manntallet som nå er lagt ut i infosenteret i Tangenten.

Husk legitimasjon med bilde både ved personlig forhåndsstemming og på selve avstemningsdagen.

Ski, Ås, Enebakk og Frogn avholder folkeavstemning 12. juni, samme dag som Nesodden.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmer kan avlegges elektronisk i perioden 30. mai – 8. juni ved midnatt. Det gjøres på sentral avstemningsbase http://www.evalg2016.no hvor kommuner legges inn fortløpende etterhvert som de åpner sin stemmeavgivning.

Det kan også forhåndsstemmes ved personlig oppmøte i Tangentens infosenter i tidsrommet 30. mai – 8. juni mellom klokken 08.00 og 15.00, bortsett fra tirsdag 7. juni hvor det er åpent til kl. 19.00.

Hva skjer når

Kommunestyret på Nesodden vil i sitt møte den 15. juni ta stilling til om Nesodden skal bli en del av Follo kommune eller fortsette som i dag. De andre fem kommunene vil fatte sine vedtak først den 20. juni, fem dager etter at Nesodden kommunestyre skal fatte sitt vedtak. Nesodden vil da ha fattet sitt vedtak på grunnlag av en intensjonsavtale framforhandlet av de andre kommunene, men før de andre kommunene tilslutter seg avtalen. En intensjonsavtale er ikke en vedtatt avtale.

Innbyggerne på Nesodden skal avgi stemme om hvorvidt vi skal tilslutte oss en Follo kommune. Det står i intensjonsavtalen at hvis det blir færre deltagende kommuner skal kommunen ikke hete Follo. Valgalternativet til nesoddingene er derfor ja eller nei til Follo kommune med kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. Det er en mulighet for at en av de kommunene avviser å være en del av Follo kommune. Da oppstår et alternativ ingen har fått si sin mening om og som ikke har vært behandlet i kommunestyret, nemlig en annen kommune som vi ikke kjenner den geografiske grensen til. Vil Sanner og Høyre foreslå nok en folkeavstemning eller hva er strategien da?

Det er all grunn til å følge med. Blant annet på kommunens hjemmeside med oppdateringer: https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/kommunereform-radgivende-folkeavstemning-12-juni.182443.aspx

Selv om denne prosessen med kommunereformen har mange uklarheter er det all grunn til at innbyggerne bør avgi en klar og tydelig stemme. God folkeavstemning!

Inger Johanne Norberg

 

 

 

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: