Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Interpellasjon til kommunestyremøtet 25. mai

Interpellasjon til kommunestyremøtet 25. mai

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Rødt, SV og Venstre, med svar fra administrasjonen (bold kursiv)

RISIKOVURDERING KNYTTET TIL SPRENGNINGER I SJØEN VED
TRAFIKKTERMINALEN NESODDTANGEN, NESODDEN KOMMUNE

Vi har fått tilsendt bekymringsmelding fra innbyggere på Nesodden, og tar dette opp i form av denne interpellasjonen.

Båtsambandet Nesoddtangen-Oslo er landets mest trafikkerte pas
sasjersamband.Til tider kan det oppholde seg mye over tusen mennesker utendørs og på busser og båter på og ved
dette tett konsentrerte trafikknutepunktet samtidig. I rushtiden går de store båtene til Oslo minst hvert 20 minutt, så det er i praksis fullt
opp av passasjerer, busser og båter der hele tiden.
Kystverket har i lengre tid arbeidet med å fjerne mange grunner i Indre Oslofjord. Nå har de begynt på Tangenflua, som ligger rett utenfor trafikkterminalen på Nesoddtangen. Arbeidet foregår fra en «jack up-rigg» som er påmontert en stor borerigg, en 250 tonns gravemaskin, kompressorer og mye annet maskineri. Det borres 4 toms hull som
umiddelbart etter boring av enkelthull lades med et ferdig gasset slurrysprengstoff før neste hull bores.Det vil si sprengstoff i klasse A1.1.
I følge opplysninger fra Kystverket har det blitt sprengt salver på opptil 4,4 tonn. Sprengstoffet fraktes ut til riggen i IBC-beholdere og
lagres på dekk.

Vi vet ikke hvor mye sprengstoff som har vært lagret på riggen, men
det er observert 5 IBC-containere på dekk samtidig.
Det vil vel si omkring 6 tonn bulksprengstoff.I tillegg kommer en del dynamitt og noneltennere. I tillegg til sprengstoffene kommer store mengder diesel til maskinene.
Med så mye maskineri og mulige tennkilder, og så mye sprengstoff og
brennbar væske om bord på et veldig lite areal, må risikoen for en alvorlig ulykke være stor.
Ved normal lagring ville normal minsteavstand til en slik befolkningskonsentrasjon vært minst 810 meter.
Sprengningene og sprengstofflagringen foregår innenfor denne avstanden.
I tillegg passerer de største nesoddbåtene tett inntil riggen på sine turer
til fra Oslo.
Vi mener Nesodden kommune må kreve svar på følgende spørsmål, og ber ordføreren redegjøre for status:

Er det utarbeidet en risikoanalyse og sikkerhetsanalyse for bruk av denne typen utstyr, lagring og lading?

Risikohåndtering ved tiltaket er tiltakshavers, Kystverkets, ansvar.
Søknad om ansvarsrett er en vesentlig del av ett-trinnstillatelsen, Wasa dredging som er utførende har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Med søknaden om ansvarsrett tar Wasa Dredging dermed på seg alt ansvar for evt. risiko.

Har det vært gitt lagringstillatelse eller vært vurdert om denne måten å lagre både sprengstoffer og tennmidler på er forsvarlig og i tråd med
forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff?

Kystverket og Wasa Dredging har gjennom sine søknader påtatt seg alt ansvar for hvordan tiltaket gjennomføres, herunder all risikohåndtering.

Har det vært vurdert om det er forsvarlig å opprettholde trafikken over
trafikkterminalen på Nesoddtangen mens det lagres, bores og lades?

Tiltakshaver er selv ansvarlig for all sikkerhet knyttet til tiltaket
(SHA på arbeidsplass), og også for sikkerheten til 3.person. Det vil si sikkertheten til personer som oppholder seg rundt tiltaket. Tiltakshaver er ansvarlig for å kontakte kommunen dersom det er behov for sikkerheytstiltak ut over det tiltakshaver selv rår over.

All trafikk inn til olje – og bensinterminalene på Sjursøya passerer tett inn på riggen. Har det vært vurdert om det er forsvarlig å la store tank
– og passasjerbåter med mange hundre passasjerer passere tett inn på riggen mens det lagres, bores og lades?
Tiltakshaver er selv ansvarlig for all sikkerhet knyttet til tiltaket(SHA på
arbeidsplass), og også for sikkerheten til 3.person. Det vil si sikkerheten til personer som oppholder seg rundt tiltaket. Tiltakshaver er ansvarlig for å kontakte kommunen dersom det er behov for sikkerheytstiltak ut over det tiltakshaver selv rår over.

Bekymringsmeldingen som ligger til grunn for interpellasjonen ble sendt oss søndag 1/5. Selv om ansvarsforholdet alltid ligger hos tiltakshaver har vi på bakgrunn av bekymringsmeldingen likevel tatt ekstra kontakt med Kystverket for å forsikre oss om at alt er godt ivaretatt, i tråd med de ansvarsretter Kystverket har søkt om dokumentert etter plan- og
bygningslovens regler. Vi har fått Kystverkets forsikring om at risiko er grundig vurdert og at risikoen blir sikkert håndtert – i tråd med dokumentasjonen.
Følgende forslag ble fremmet av Christensen(R):

Nesodden kommune tar sitt ansvar for sikkerheten i kommunen. Administrasjonen pålegges på selvstendig grunnlag å skaffe seg kunnskap om forskrifter for hå¨ndtering av eksplosjonsfarlig stoff blir fulgt.
Forslaget ble nedstemt av AP, H, Frp og MDG.

Rødt, SV og Venstre Nesodden

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: