Du er her
Hjem > Forsiden > EN KOMMUNEREFORM TIL BESVÆR

EN KOMMUNEREFORM TIL BESVÆR

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Forrige uke dukket det opp en løpeseddel i alle Nesoddens postkasser med overskriften JA til Follo! Men hvor kom den fra? Kartet på forsiden var det samme som på den offisielle intensjonsavtalen mellom de fem Follokommunene, men det var da ikke de som sendte ut dette på Nesodden? Etter hvert kom det fram at løpeseddelen kom fra Høyre v/Torbjørn Sætre, som hadde glemt å skrive på avsender. Men Høyre, som eneste parti på Nesodden, har visst større problemer med å skulle overtale befolkningen her om å stemme ja til en Follokommune, som ikke fins – og som antagelig heller ikke vil bli opprettet i og med at det er politisk flertall i flere av de fem kommunene mot sammenslåing.

La oss ta for oss de fordelene Høyre mener vi vil få ved sammenslåing:

”Attraktiv, konkurransedyktig region som gir flere arbeidsplasser, økt påvirkning og større og mer bærekraftige fagmiljøer.” Hvorfor skulle dette føre til flere arbeidsplasser? Det måtte i så fall være i kommunebyråkratiet – store organisasjoner krever større byråkrati. At en ny storkommune skal styre næringspolitikken vil bety at muligheten til å bruke lokale virkemidler blir sterkt svekket. Om fagmiljøene styrkes, er vel også en påstand som kan diskuteres. Nåværende Follokommuner har gode fagmiljøer, og samarbeider også godt interkommunalt.

”Ny innfartsvei til Nesodden realiseres”. Dette er en drøy påstand. Selv om det står i intensjonsavtalen at en skal være en pådriver for oppgradering av bl.a. FV 156, er det Akershus Fylke som vedtar dette. En ny storkommune i Follo betyr altså ikke nødvendigvis at dette realiseres. Og en ordfører fra Follo, som samtidig skal forhandle med fylke og stat om jernbane, motorveier og andre samferdselsspørsmål, kan vel neppe oppnå mer enn det en egen ordfører på Nesodden kan?

”Follo blir et attraktivt reisemål, bl.a. med etablering av Nasjonal Turistvei.” Her står det igjen i intensjonsavtalen at kommunen skal være en pådriver, ikke noe mer. Og i hvor stor grad dette vil gjøre oss til et attraktivt reisemål, kan vel – for å si det mildt – diskuteres. ”Blindtarmen” Nesodden vil vel neppe nyte godt av en sånn turistvei. Og dette er altså et av fem eksempler Høyre har klart å trekke fram som en fordel ved sammenslåing.

”Sammenhengende grøntstrukturer og bevaring av dyrkbar mark”. Nedbyggingen av dyrket mark vil vel heller øke ved at folketallet skal øke kraftig i årene framover, og Oslo vil trenge mer ”armslag” for å beholde sin markagrense. I hovedsak er det lokale miljøvernere som kjemper for biologiske mangfold og markavern.

”Økte skatteinntekter i det nye Follo kommer alle innbyggere til gode.” Men det blir da vitterlig ikke økte skatteinntekter pga. sammenslåing?

Dette er altså Høyres 5 argumenter. Men her er et par eksempler fra avtalen som Høyre ikke sier noe om:

Intensjonsavtalen: ”Ski skal være kommunesenteret. Politisk og administrativ ledelse lokaliseres i Ski.” Som jo betyr at avstanden til besluttende organer vil bli lang for oss på Nesodden, og at vi vil miste mange kommunale arbeidsplasser.

”Kommunestyret skal ha 59 medlemmer”. I dag har de 5 Follokommunene 159 medlemmer, tar vi med Nesodden er tallet 190. Det betyr altså at rundt 2/3 av lokalpolitikerne skal bort. Nærheten til politikerne og påvirkningsmulighetene vil bli vesentlig svekket. Og antall politikere fra de nåværende kommunene vil bli avhengig av hvem de ulike partiene nominerer på sine lister.

Intensjonsavtalen lister opp en rekke punkter med innbyggermedvirkning – men det er vel ingen av de punktene som ikke i dag praktiseres i Follos nåværende kommuner.

De siste dagene har det vært avstemninger i flere titalls kommuner. I de aller fleste har resultatet vært klare nei, med Sørfold i Nordland på topp med 97.6% nei, og 63% frammøte. I Akershus var det neiflertall i de fire kommunene som hadde avstemning på mandag.

Vi kan vel ikke akkurat si at sammenslåing seiler i medvind, og noe av grunnen er kanskje denne: Kommunereformens hensikt ble kommentert av NRKs Lars Nehru Sand 30.5.: ”Formålet med reformen er visstnok at den skal løse problemer vi ikke har”.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: