Du er her
Hjem > Forsiden > Slett politisk håndverk i Nesoddens Kultur-og miljøutvalg

Slett politisk håndverk i Nesoddens Kultur-og miljøutvalg

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

De siste dagene har vi gjennom Amta fått vite at leder for Kulturrådet, Tormod Bjørnstad, valgte å trekke seg.

Tormod Bjørnstad.
Tormod Bjørnstad.

Bjørnstad reagerer på at Kultur- og miljøutvalget ønsker politikere i alle ledd, og mener at det ikke er et løft for ett allsidig og voksende kulturliv. Folkevalgt politiker og leder av utvalget, Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi stiller seg i følge Amta uforstående til kritikken.

Jeg har sett på forslaget fra Kulturrådet ledet av Tormod Bjørnstad og forslaget Fuglevaag Warsinska-Varsi la frem for Kultur- og miljøutvalget. Det er to svært ulike forslag. Forslaget fra Kulturrådet ledet av Tormod Bjørnstad har mange likheter med hvordan man behandler søknader i Norsk Kulturråd der det er forskjellige utvalg bestående av fagfolk som behandler søknadene og innstiller. Som filmskaper er Fuglevaag Warsinska Varsi godt ḱjent med kravet til fagutvalg i både Norsk Kulturråd og Norsk Filminstitutt – så at hun ikke ønsker like høy standard på tildeling av Kulturfondsmidlene på Nesodden er spesielt. Hva slags begrunnelse har hun egentlig for lavere standard her ute på halvøya?

Mangelen på åpenhet, den lukkede prosessen og måten dette er gjort på viser en utvalgsleder i Kultur-  og miljøkomitéen som mangler forståelse for hvordan vi i Norge forventer åpenhet og transparens.

Mangelen på åpenhet, den lukkede prosessen og måten dette er gjort på viser en utvalgsleder i Kultur-  og miljøkomitéen som mangler forståelse for hvordan vi i Norge forventer åpenhet og transparens.

Forslaget som ble lagt frem for kultur- og miljøkomitèen ledet av Fuglevaag Warsinska-Varsi og vedtatt der, er et helt annet forslag en det hun fikk overlevert av Kulturrådet ved Tormod Bjørnstad. Når Fuglevaag Warsinska-Varsi i Amta gir uttrykk for at de to forsalgene er nesten like, virker det som om hun tror vi som bor her ute ikke kan lese. Det ville nemlig vært helt uaktuelt om kulturkomitéen på Stortinget, kulturministeren eller andre politikere skulle ta del i søknadsbehandlingen. At lokalpolitikere på Nesodden ikke skjønner at de må ha en armlengdes avstand til selve behandlingen av hvem som skal tildeles midler fra Kulturfondet sier noe om at de er har null politisk kompetanse med hensyn til alt som har med sammenblanding av roller å gjøre.
Jeg vet ikke hva Fuglevaag Warsinski-Varsi er vant til, men å overkjøre fagkollegiet i Kulturrådet som en dampveivals og se bort fra alle regler for åpenhet i politiske prosesser hører ikke hjemme her på Nesoddlandet. Vi lever tross alt i et sosialdemokrati, ikke i en Sovjetstat! Å hevde at samarbeidet har fungert godt blir meningsløst når vi nå leser hvor uenige hun og Kulturrådet ved Tormod Bjørnstad og Gunhild Vatn er.

At forslaget til Fuglevaag Warsinski-Varsi ble vedtatt i Kultur- og miljøutvalget er merkelig, men kanskje ble det behandlet en dag det var så varmt at alle tenkende politiske hjerneceller kollapset – og at det er grunnen til at forslaget til Fuglevaag Warsinski-Varsi gikk gjennom uten et mukk?

Mangelen på åpenhet, den lukkede prosessen og måten dette er gjort på viser en utvalgsleder i Kultur-  og miljøkomitéen som mangler forståelse for hvordan vi i Norge forventer åpenhet og transparens vedrørende alt som har med tildeling av midler å gjøre. Ikke utviser hun noen form for kunnskap om bukken og havresekken-komplekset heller. Dette er så slett politisk håndverk at det burde nomineres til “Slett-politisk-håndverk-prisen 2016”.

Forslaget som ble vedtatt og den manglende åpenheten i prosessen forut for forslaget åpner i alle fall for kameraderi, usaklige tildelinger og blottlegger den manglende tilliten Kultur- og miljøutvalget, og spesielt utvalgsleder, har til sine fagkolleger i Kulturrådet.

Hvis Nesodden kommune skal ha et Kulturråd bestående av fagkompetente folk, så bør rådet tildeles tillit og beslutningsmyndighet. Hvis ikke blir Kulturrådet ren kakepynt – et supperåd uten myndighet. Og spørsmålet er om det er det kommunen vil ha?

Kultursjef Ellen Knutsen skriver på facebook at: “Det er beklagelig at Tormod Bjørnstad trekker seg som leder for Nesodden kulturråd. Styret i Nesodden kulturråd består av personer med bred kunstfaglig kompetanse, noe som er viktig i et organ som både skal være rådgivende og en høringsinstans for kommunen. For at et lokalt kulturråd skal kunne legge til rette for at kommunens kunst- og kulturaktører kan påvirke kulturpolitikken, er et godt og åpent samarbeid mellom politikere, kulturrådet og administrasjon avgjørende”

Kultursjef Ellen Knutsen anerkjenner altså fagkompetansen til Nesodden Kulturråd og hun peker på at åpenhet og godt samarbeid er viktig. Det er flott. Det eneste som mangler er at kultursjefen sier rett ut at det selvfølgelig skal være Kulturrådet som behandle saker som angår tildelinger innen kultur – og at politikere bør holde seg langt unna selve behandlingen av søknadene. Som kultursjef har man lov å være tydelig og mene noe uten å få på pukkelen av politikerne. Nesodden er tross alt ikke en Sovjetstat.
Både kultursjefen og ordfører Nina Sandberg kan vise klar vei i vellinga her.
Ikke la disse viktige samtalene foregå på bakrommet. Ta de i offentligheten- vis holdning! Fortell oss kunstnere at dere mener alvor når dere sier Nesodden skal bli en kulturkommune.

Ønsker Nesodden å være en kulturkommune så er det et minstekrav at kommunen bruker fagkompetansen til medlemmene i Kulturrådet og har transparente politiske prosesser. Vi ønsker ikke lukkede prosesser der politikere kan tildele midler til sine personlige venner, favoritter eller til folk som har samme partipolitisk ståsted som de selv.

Kunstnere lar seg ikke lure av snikksnakk og vi blir ikke kulturkommune av å si at vi er det! Vi må få på plass strukturene, ordningene og institusjonene som kreves for at kunstnere og kulturfolk skal anse Nesodden som kulturkommune. Politisk juggel og fjas må man dra lenger på landet med og Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi bør konsentrere seg om lage gode filmer – for det er et håndverk hun kan.

Tonje Gjevjon
Performancekunstner og filmskaper

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: