Du er her
Hjem > Forsiden > ENSTEMMIG KOMMUNESTYRE: NESODDEN FORTSETTER SOM SELVSTENDIG KOMMUNE

ENSTEMMIG KOMMUNESTYRE: NESODDEN FORTSETTER SOM SELVSTENDIG KOMMUNE

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Det ble ingen opphetet debatt om kommunesammenslåing på onsdag da kommunestyret gjorde sitt endelige vedtak om å beholde Nesodden som egen kommune. Men det var kun ordfører og fire representanter som tok ordet i debatten.

Ordføreren hadde lagt fram en innstilling i seks punkter, som etter hvert ble vedtatt med noen mindre endringer – se endelig vedtak nederst i teksten.

Først ute var Rødts Geir Christensen som kritiserte hele prosessen som både forvirrende og mangelfull, hvor mye av skylden ble lagt på Regjeringens opplegg. Han mente det var viktig å presisere at resultatet må respekteres av Stortinget og må bli stående i forholdsvis lang tid.

Høyre, som eneste parti som har vært for sammenslåing med Follo, medga at resultatet av folkeavstemningen hadde gitt et klart neisignal. Torbjørn Sætre sa også at resultatene i de andre Follokommunene gjorde det svært lite sannsynlig at det blir realisert en ny Follokommune, men at de ville fortsette samarbeidet i regionen. Høyre ville derfor støtte ordførerens innstilling.

Christian Hintze Holm (SV) hadde levert et par tilleggsforslag til innstillingen. Et av dem var å presisere at både innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen viste et klart flertall mot sammenslåing. I tillegg mente SV at Fylkesmennenes rolle i prosessen har vært kritisert i svært mange kommuner, og foreslo: ” Kommunestyret forutsetter at befolkningens syn og kommunestyrets vedtak blir respektert og lagt til grunn for fylkesmannens forslag til kommunestruktur i Follo.» Dette ble imøtegått av ordføreren, som mente at Fylkesmannen står fritt til å legge fram et uavhengig forslag til kommunestruktur. Men hun understreket at hun forutsatte at Stortinget må følge kommunestyrets føringer.

Og så var debatten faktisk over. Halvannet års ”nabosamtaler”, innbyggerundersøkelser, utallige mer eller mindre velfunderte og grundige rapporter, forhandlinger, folkemøter og folkeavstemning var over. Hva det har kostet av ressurser i form av tid og penger for kommunen tør vi ikke tenke på…

Ved votering fikk Rødts forslag om ikke å ta opp spørsmål om sammenslåing for Nesoddens vedkommende på nytt i løpet av neste stortingsperiode fikk bare partiets to stemmer. SVs forslag om å presisere det klare flertallet både i innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen fikk SVs, Rødts og MdGs stemmer. Og SVs krav til Fylkesmannen fikk bare stemmene fra SV og Rødt.

Dermed ble endelig vedtak (med forbehold om at denne referenten ikke har sett det endelige skriftlige vedtaket):

1. Nesodden kommune har siden juni 2014 gjennomført en grundig kommunereformprosess, med omfattende utredning, bred innbyggerdialog og folkeavstemning.
2. På dette grunnlaget har kommunestyret vurdert fire retningsvalg (…) og vedtar at Nesodden fortsetter som selvstendig kommune.
3. Kommunestyret ser ikke behov for videre dialog med nabokommuner om sammenslåinger fram mot endelig vedtak av kommunestruktur i Stortinget i 2017.
4. Kommunestyret i Nesodden forutsetter at Stortinget, jamfør nasjonalforsamlingens eget vedtak om kommunesammenslåing basert på frivillighet, respekterer kommunestyrenes vedtak i behandling av ny kommunestruktur.
5. Kommunestyret vil bruke kunnskapsgrunnlaget fra reformprosessen i det videre arbeidet med å utvikle tjenester og lokaldemokrati i Nesodden kommune.
6. Kommunestyret godkjenner valgstyrets protokoll.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: