Du er her
Hjem > Forsiden > Kunst- og kulturkompetansen er avgjørende

Kunst- og kulturkompetansen er avgjørende

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I slutten av mai vedtok et enstemmig Kultur- og miljøutvalg et forslag til retningslinjer for kulturfondet som ga politikerne makten og reduserte det nystiftede Kulturrådets betydning. Dette førte til at Tormod Bjørnstad, styreleder i Kulturrådet, valgte å trekke seg i protest. I kommunestyrets møte onsdag 15. juni falt utvalgets forslag, og rådmannens innstilling ble vedtatt.

Bakgrunn
Det vakte oppsikt da Kulturrådets styreleder valgte å gå av med øyeblikkelig virkning fordi han var uenig i det vedtaket Kultur- og miljøutvalget hadde gjort. Han mente saksbehandlingen i utvalget var uheldig og at konsekvensene ville være alvorlige for behandlingen av søknadene til fondsmidler. Han pekte også på at beslutningene ikke ville være basert på kunst- og kulturfaglig kompetanse, men kun politisk synsing.
Endret i kommunestyret
Da saken kom opp i kommunestyret ble imidlertid rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Det betyr at de retningslinjene som Kulturrådet hadde gitt sin tilslutning ble vedtatt, og at Kultur- og miljøutvalgets forslag falt.

Fratreden i protest
– Hvorfor valgte du å trekke deg fra Kulturrådets styre?
– Det var fordi vi ikke hadde så mange virkemidler til å protestere på vedtaket i Kultur- og miljøutvalget. Vi i Kulturrådet hadde tidligere gitt vårt råd til utvalget, og nå var det utvalget som skulle fatte beslutningen. Derfor kunne vi ikke ta opp saken igjen, det ville bare være en utidig omkamp. Men det var helt nødvendig å gjøre noe. Dessuten ønsket jeg å markere protesten så sterkt som mulig fordi utvalgets vedtak hadde gjort Kulturrådet til et «supperåd»; et råd helt uten betydning.

Makt eller kompetanse
– Så dette var en maktkamp?
– Nei, dette er et spørsmål om hva vi skal med et Kulturråd. Hensikten med Kulturrådet var vel å samle et godt nettverk av de mange gode kunstnerne og kulturarbeiderne vi har på Nesodden? spør Tormod Bjørnstad retorisk. – Disse dyktige menneskene skulle kunne delta som rådgivere i den administrative og politiske beslutningsprosessen, trodde vi. Men Kultur- og miljøutvalgets beslutning var klar: Politikerne ville samle all makt i sine hender og hadde liten bruk for Kulturrådets kompetanse. Det kunne jeg ikke akseptere.

Samarbeidsproblemer
– Du har kritisert lederen av Kultur- og miljøutvalget og hevder at det er store samarbeidsproblemer?
– Ja, jeg har opplevd samarbeidet som vanskelig. For meg er det naturlig og viktig at vi alle arbeider innenfor en normal saksgang og arbeidsfordeling i en kommunal beslutningsprosess. Administrasjonen, Kulturrådet og Kultur- og miljøutvalget har hver sine oppgaver. Da reagerer jeg på at utvalgslederen går ut i media med sterk kritikk av sin egen administrasjon og «vingeklipper» den ved å foreslå at utvalget skal overta mye av saksbehandlingen. Slike utspill skader samarbeidsklimaet. Jeg har også kritisert bruken av uformelle møter der enkeltpersoner forsøker å komme til enighet «på bakrommet». Det vil ikke jeg være med på. Arbeidet både i rådet og utvalget må være forberedt med en avtalt og godt planlagt agenda, og med saksdokumenter, åpne diskusjoner og formelle vedtak.

Dyrekjøpt
– Hvordan vurderer du vedtaket i Kommunestyret?
– Jeg var veldig lettet og glad for behandlingen saken fikk i Kommunestyret i dag. Det ble ingen diskusjon om prinsippene som jeg er opptatt av. Men jeg hadde et inntrykk av at politikerne forsto den argumentasjonen jeg hadde trukket opp. Det er jeg glad for.
Tormod Bjørnstad blir stille et øyeblikk før han sier ettertenksomt:
– På mange måter har det vært litt dyrekjøpt. Jeg liker ikke «å blåse meg opp» slik som jeg har gjort i denne saken. Og jeg er selvsagt lei for at jeg nå er ute av arbeidet i Kulturrådet. Jeg innser at også mitt utspill kan ha bidratt til splid, dessverre. Nå må vi håpe at alle i kultursektoren kan legge konfliktene bak seg. Man må starte på nytt, finne sin plass og samarbeide om de viktige oppgavene som må løses her på Nesodden. Mulighetene er mange, men det er lett å trå feil.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: