Du er her
Hjem > Forsiden > ”Skolepartiet” Høyre: Mulige skolenedleggelser og kraftig økning av SFO-satsene

”Skolepartiet” Høyre: Mulige skolenedleggelser og kraftig økning av SFO-satsene

”Skolepartiet” Høyre: Mulige skolenedleggelser og kraftig økning av SFO-satsene.
Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I kommunestyremøtet 15. juni ble innsparingsforslag for neste år diskutert. De mest dramatiske forslagene kom fra Høyre som ville be Rådmannen se på skolestrukturen og økonomien rundt dette til budsjettbehandlingen for 2017.

Dette forslaget ble imidlertid nedstemt da de bare fikk med seg Frp. Diskusjonen om endring av skolestruktur på Nesodden (les: nedlegging av en eller to av barneskolene) har kommet opp med jevne mellomrom de siste tiårene. Men diskusjonen har vært lagt død umiddelbart fordi grendestrukturen rundt de ulike skolene betyr så mye for lokalsamfunnene våre at ingen politiker har villet forslå det. I siste kommunestyremøte var imidlertid hele tre talere fra Høyre framme og mente at dette var en viktig sak å vurdere.

Derimot fikk Høyre vedtatt et forslag om å gjøre SFO-betalingen ”selvfinansierende”. Sammenliknet med andre tilsvarende kommuner ligger Nesodden lavere i foreldrebetaling. Men hva som faktisk er utgifter til bare drift av skolen, og hva som dekker rene SFO-utgifter er beregnes svært forskjellig fra kommune til kommune. Dessuten har Nesodden en noe større bemanning for å gi plass til elever med særskilte behov. En ”selvfinansiering” vil øke prisene med flere hundre kroner pr måned, og dette ble vedtatt mot stemmene til Ap, SV og Rødt.

Vi har i flere år sette stadige innsparingstiltak som etter manges vurdering har senket kvaliteten på tjenestene. Et forslag fra Rødt om at rådmannen skal legge fram vurderinger av virkningene for tjenestekvaliteten rundt alle innsparingstiltak, kunne imidlertid flertallet ikke gå med på. Derimot ble det flertall for å få en økonomisk oversikt over alle ikke-lovpålagte tjenester.

Blir det eiendomsskatt?

MdG fremmet følgende forslag om eiendomsskatt: ” Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper.” Dette ble vedtatt mot 10 stemmer (Frp, H og KrF).

I det endelige vedtaket heter det også innledningsvis:

” Kommunestyret vedtar følgende føringer for økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen 2017:
Rådmannen legger fram årsbudsjett med krav om 3 % netto driftsresultat fra årsbudsjett 2017 (herunder å ta sikte på å redusere netto driftsutgifter i størrelsesorden minst 12 millioner i løpet av økonomiplanperioden, ved å innføre sparetiltak innenfor tjenestene med høyest kostnadsnivå: Administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg.) I dette arbeidet bør rådmannen blant annet:
– vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr. barnehagestyrer.

Og så tok kommunestyret sommerferie fram til 7. september.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: