Du er her
Hjem > Aktuelt > AP, H, FRP og V´s holdning til begrepet sannhet.

AP, H, FRP og V´s holdning til begrepet sannhet.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Geir Christensen (Rødt): ”Nesodden kommunes årsberetning for 2016 starter med en skryteliste. En av skrytepunktene er Skoklefaldstien. I brev til alle partiene skriver lederen for historielaget, Åste Eggen, følgende om administrasjonens forslag til årsberetning:

Hva gjør politikerne med at de er blitt kjent med brevet fra Historielaget? SV og Rødt foreslår å endre teksten i tråd med Historielaget sitt brev. Det ville ikke flertallet. AP, H, FrP og V stemte ned begge forslagene.
Hva gjør politikerne med at de er blitt kjent med brevet fra Historielaget? SV og Rødt foreslår å endre teksten i tråd med Historielaget sitt brev. Det ville ikke flertallet. AP, H, FrP og V stemte ned begge forslagene.

 ”I teksten heter det om den gamle isveien «Skoklefallstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd med Historielaget, slik at man tok bedre hensyn til den historiske isveien».

Åste Eggen fortsetter med å skrive: ”Historielaget kan ikke slutte seg til denne formuleringen. Tross innsigelser fra både historielaget og Akershus fylkeskommune, ble stien i stor grad utformet slik kommunen ønsket det. Ingen av våre viktige innsigelser ble etterkommet, eksempelvis mot de unødvendig tykke lagene med grus på den søndre delen, der isveien fra før av var i meget god stand. Å behandle et sjeldent kulturminne på en slik måte var så alvorlig at laget påklaget saken til Fylkesmannen, som i sin beslutning av 20.01.16 sier at saken ikke ble behandlet på korrekt måte av kommunen, og at kommunens vedtak av 09.12.14 og 24.03.15 oppheves.”

Hva gjør politikerne med at de er blitt kjent med brevet fra Historielaget? SV og Rødt foreslår å endre teksten i tråd med Historielaget sitt brev. Det ville ikke flertallet. AP, H, FrP og V stemte ned begge forslagene.

Geir Christensen konkluderer i et leserinnlegg i Amta ( 4.8.2016) også lagt ut på sosiale media med at: ”Kommunen sitter med en ulovlig bygget sti og et manglende samarbeid.” Og med at ”Administrasjonen skriver usant i sitt beretningsforslag.” En alvorlig påstand som han begrunner og dokumenterer.

Nesoddposten spør: er en slik form for ”sannhet” i Nesodden kommunes årsberetning heldig for den tillit innbyggere skal ha til de folkevalgte i disse partiene?  

https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14007&FilId=17615

Gunhild Gjevjon

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: