Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Ballongbukta

Ballongbukta

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Går du en rusletur langs Kyststiens Nedre Movei passerer du nr 46 – «Kahytten». Det er den eldste bygningen fra Oksval, som opprinnelig var uthuset på Oksvalstuen, og lå tidligere litt lenger sørover mot nåværende båthavn. I 1887 flyttet kjøpmann Edward Bjørnstad fra Kristiania uthuset til der det ligger nå. Bjørnstad var den første som skaffet seg feriested på Oksval. Noen år senere fikk han bygget landstedet Amalienberg, som ligger rett nedenfor Kahytten.

Hvis du så går noen meter nordover kan du ta veien ned mot sjøen. Da passerer du et falleferdig hus som ikke har vært i bruk på mange år. Her bodde fiskeren Magnus Hatt, som var den første fyrvokteren på Tangen fyr. Og det var her det landet en luftballong 11. august 1879.

Om bord var den verdensberømte luftseilersken mademoiselle Godard, som tidligere på ettermiddagen hadde tatt av fra Kontraskjæret. Det var direktør Knut Tivander på Kristiania Tivoli som i flere dager hadde avertert om den sensasjonelle begivenhet som skulle finne sted. Med om bord var også «Aftenpostens Flyvende Korrespondent», og her er noe av avisens reportasje:

«Mademoiselle Godards Ballongopstigning igaar Efterm. Kl. 17 fra Kontraskjæret fandt sted i Overvær af en stor Masse Tilskuere saavel paa Opstigningsstedet som udenfor. Navnlig havde der samlet seg umaadelig Skarer af ikkebetalende Tilskuere paa Pibervigsbryggen, Pibervigsbakken og de omliggende Pladse, der var formeligt sorte af Folk. Som Passagerer medfulgte Ballonen en her i Kristiania for Tiden bosatt svensk Journalist, tidligere Redaktør af «Frh. Tilsk.», Hr. G. Bellander, der fungerede som «Aftenpostens Flyvende Korrespondent» paa Luftfarten. Omtrent 20 Minuter efter Opstigningen faldt Ballonen ned ved Konsul Parrs Ishuse paa Nesodden ret over for Huk paa Ladegaardsøen. Dampskibet «Trygve», der igaar gik i rute paa Fredriksborg, dampede efter Ballonen du til Nesodden, hvorfra Baaden førte den og dens Passagerer til Pibervigsbryggen, hvortil Ankomsten fandt Sted Kl. 10 Aften.»

Denne enestående luftseilasen endte altså etter ganske kort tid, og det var Bernt Hatt som personlig hadde den store ære å ta mademoiselle Godard ut av goddolen. Og landingsstedet har altså senere på folkemunne fått navnet Ballongbukta.

-reier

Kilder: Stein Turtumøygard: Kyststien på Nesodden, Nesodden kommune, Aftenposten

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: