Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Om å male treverk med råte

Om å male treverk med råte

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

I vår kom kommunens årsberetning for 2016. Den starter med en skrytliste. En av skrytepunktene er Skoklefaldstien. Jeg skal ikke dra hele historien, bare en detalj som historielaget tok tak i. I brev til alle partiene skriver lederen for historielaget, Åste Eggen, følgende om administrasjonens forslag til årsberetning:

I teksten heter det om den gamle isveien «Skoklefallstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd med Historielaget, slik at man tok bedre hensyn til den historiske isveien».

Historielaget kan ikke slutte seg til denne formuleringen. Tross innsigelser fra både historielaget og Akershus fylkeskommune, ble stien i stor grad utformet slik kommunen ønsket det. Ingen av våre viktige innsigelser ble etterkommet, eksempelvis mot de unødvendig tykke lagene med grus på den søndre delen, der isveien fra før av var i meget god stand. Å behandle et sjeldent kulturminne på en slik måte var så alvorlig at laget påklaget saken til Fylkesmannen, som i sin beslutning av 20.01.16 sier at saken ikke ble behandlet på korrekt måte av kommunen, og at kommunens vedtak av 09.12.14 og 24.03.15 oppheves.

Kommunen sitter altså med en ulovlig bygget sti og et manglende samarbeid. Administrasjonen skriver usant i sitt beretningsforslag.

Hva gjør politikerne med det, etter at de er blitt kjent med brevet fra Historielaget? SV og Rødt foreslår å endre teksten i tråd med Historielaget sitt brev. Det ville ikke flertallet. AP, H, FrP og V stemte ned begge forslagene. Det som fra administrasjonen sin side var en usannhet, blir etter at partiene fikk brevet fra historielaget, en bevist politisk vedtatt løgn.

På overflaten ser alt flott ut. Men hva skjer med en kommune som skyver problemene under teppet? Som påberoper seg samarbeid som ikke eksisterer. Som later som alt er i orden med et kostbart byggeprosjekt som ikke er lovlig? Det blir som å male over råte. Det kan se pent ut en tid, men råta sprer seg.

Det halter i samarbeidet med innbyggerne ved flere avdelinger i kommunen. Plan- og bygg er kanskje mest beryktet. Maling hjelper ikke. Råta må fjernes.

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: