Du er her
Hjem > Aktuelt > Rapport fra et svært godt år?

Rapport fra et svært godt år?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Kommuneøkonomien #1

Har du lest Nesodden kommunes årsberetning for 2015? Der finner du mange interessante opplysninger. Det hevdes at Nesodden er en av landets ti mest veldrevne kommuner? Mange ble overrasket da kommunen oppnådde et overskudd på kr 13,5 millioner. Dagens situasjon: Godt overskudd, alt for stor gjeld, alt for små reserver.

Kjenner du kommunens økonomi?
Er du kjent med Nesoddens økonomiske situasjon? Har du satt deg inn i hvordan situasjonen er i dag og hvilke mål som er satt opp fremover?

Jeg innrømmer at selv om jeg følger godt med i politikken har jeg nok ikke studert de økonomiske dokumentene særlig nøye. Det er for mange store tall og alt for mange vanskelige ord og argumenter i dokumentene. Jeg sliter med å plukke ut det som er viktigst.

Det er kanskje frekt, – men jeg vil påstå at det ikke er så mange personer som har oversikten over kommunens økonomi. Noen personer i økonomiavdelingen og enkelte nøkkelpolitikere kan nok mye. Men de fleste av oss andre har nok ikke «særlig peiling».

Derfor kan det bli vanskelig å følge med i debattene som vi står foran. Det er først hvis bestemor ikke får sykehjemsplass at vi møter konsekvensen av de mange tallene.

Nesoddposten.no skal i høst lage en serie artikler der vi forsøker å gjennomgå kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer og muligheter som ligger foran oss.

Hvor står vi i dag?
Skal vi kunne sette mål for fremtiden, må vi vite hvor vi er i dag. Da kan vi ta frem Nesodden kommunes årsberetning for 2015. Det er et omfattende dokument, hele 183 sider spekket med tall, tabeller, grafer og økonomisk argumentasjon.

I løpet av de første sidene ser det ut til at vi har en svært god økonomisk situasjon i kommunen.

Det legges vekt på at Nesodden kommune får en oppsiktsvekkende åttende plass på kommunebarometeret som Kommunenes Sentralforbund, KS, har laget for 2015. I denne undersøkelsen har Nesodden hatt stor fremgang på få år. Nå ligger vi på toppen. Er det bra? Hvor går veien videre?

Men etter at årsberetningen var utgitt fikk Nesodden 93. plass på en annen måling; NHOs KommuneNM. Der er det er en klar nedgang fra 2014.

Begge undersøkelsene er basert på statistikk og tall som ikke omfatter viktige kvalitative forhold. Så det er vel grunn til å ta disse underlige tallmålingene med en stor klype salt og dempe selvskrytet litt?

Godt resultat, stor gjeld og sårbar økonomi

  • Driftsinntekter: kr 1,3 milliarder, 66 millioner høyere enn budsjettert. Årsaken er høye overføringer, tilskudd og brukerbetalinger.
  • Driftsutgifter: kr 1,1 milliarder, 67 millioner høyere enn budsjettert. Årsaken er økte lønninger og pensjoner og kjøp av varer og tjenester. En av de største postene er kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
  • Brutto driftsresultat: kr 28 millioner, som budsjettert. Det beste resultatet på mange år!
  • Netto driftsresultat: kr 30,4 millioner, kr 20 millioner bedre enn budsjettert.
  • Regnskapsmessig resultat: kr 13,5 millioner. Årsaken er innkjøpsstopp, lave renter, høye refusjoner og bedre skatteinngang.
  • Investeringer: Utgiftene er kr 69 millioner lavere enn budsjettert. Årsaken er forsinket oppstart og gjennomføring av flere prosjekter. Man forventer at mange av disse utgiftene vil komme i 2016.
  • Gjeld: kr 1,13 milliarder. Det er mye. Og i årsrapporten pekes det på at gjelden er høy i forhold til anbefalt nivå. Kommunen har nesten fem ganger så stor gjeld som egenkapital. Det er svært høyt. Den store gjelden gjør kommunen også sårbar for en eventuell renteøkning.
  • Fondsmidler: Frie fond er små, kommunen har ikke mange sparepenger.
  • Likviditet: Tilfredsstillende

Høstens store øvelse for administrasjonen og politikerne er å sette sammen et budsjett for 2017 og en økonomiplan for de nærmeste årene. Utgangspunktet ser ut til å være godt. Bedre enn på mange år. Men kampen om ressursene blir nok hard også denne høsten.

Les mer om årsrapporten og budsjettet for inneværende år i senere artikler.

Tormod Bjørnstad

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: